Gyárfás
19 °C
35 °C

2018-ig kapott engedélyt a Mal Zrt.

2011.01.22. 11:48 Módosítva: 2011.01.22. 11:50
A zöldhatóság jóváhagyta a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. egységes környezethasználati engedélykérelmét, de hathónapos próbaüzemet írt elő a cégnek.

A zöldhatóság jóváhagyta a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. egységes környezethasználati engedélykérelmét, de hathónapos próbaüzemet írt elő, ami után a gyárnak megvalósulási dokumentáció benyújtásával kell igazolnia, hogy teljesíti az engedélyben foglalt kötelezettségeit, közölte honlapján hirdetményben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.

A mellékletekkel együtt 143 oldalas dokumentum több kitételt is tartalmaz. A hatóság döntése szerint az engedélyezett tevékenység timföld, -gallium és zeolitgyártás, illetve alumínium-öntészet mellett szennyvíz kezelésére és ártalmatlanítására is vonatkozik, azt ötévente kell felülvizsgálni. A környezetvédelmi felügyelőség az engedélyével nem hagyta jóvá a Mal 2011-2016-os időszakra vonatkozó egyedi hulladékgazdálkodási tervét, nem adta meg veszélyes hulladékok kezelésének engedélyét (a vörösiszap tárolókon végzett komposztálás, rekultiváció és az erőműi salak és pernye hasznosítását), és a telephelyen a vörösiszap elhelyezésére szolgáló létesítményekhez kapcsolódó vízilétesítmények üzemeltetésének vízjogi engedélyét.

A további működéshez az ajkai timföldgyárnak be kell szereznie az illetékes bányakapitányság engedélyét is, amely a bauxit feldolgozása során keletkező vörösiszap, mint bányászati hulladék kezelésére, valamint az ehhez szükséges létesítmények, berendezések építésére, használatbavételére, üzemeltetésére, rekultivációjára és utógondozására vonatkozik.

A zöldhatóság honlapján olvasható dokumentum részletesen ismerteti a bevezetésre kerülő új, száraz technológiát, amellyel a mostani folyékony vörösiszap helyett gipsszel kevert vörösiszap, majd víztelenített iszap keletkezik. A technológiaváltásnak az engedély szerint a próbaüzem végéig kell megvalósulnia, az addig keletkező folyékony iszapot a X/a tárolóban helyezik el. Az engedély szerint a száraz vörösiszapot nagyrészt belső útvonalon,teherautókkal szállítják majd az arra kijelölt X-es tározóba, az új technológia a szállítási forgalmat óránként 4-5 teherautóval növeli meg. Az előírás szerint a gyárnak felül kell vizsgálnia a vörösiszap tározók körüli résfal vízzáróságát, és ahol ez nem biztosított, gondoskodnia kell a helyreállításáról. A zöldhatóság erre május 31-ig adott határidőt.

Az engedélyhez a környezetvédelmi felügyelőség több szakhatóság hozzájárulását kérte, és mellékelte azok előírásait. A hatóság döntése a január 21-i közlést követő 10 munkanapot követő napon emelkedik jogerőre, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztenek elő a hirdetmény közlését követő 15 napon belül. Az egységes környezethasználati engedély 2018. január 31-ig érvényes.