16:00, December 03.
Hollandia 0
Egyesült Államok 0
Kalifa Nemzetközi Stadion Nyolcaddöntő
20:00, December 03.
Argentína 0
Ausztrália 0

Balsai nem ad a rendőrök szavára

2011.02.02. 16:21

Benyújtotta az Országgyűlésnek "a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról" szóló, úgynevezett "semmisségi" törvényjavaslatát a fideszes Balsai István.

A 2006. őszi rendőri intézkedéseket vizsgáló miniszterelnöki megbízott törvényben mondaná ki: "a 2006. szeptember 18. és október 24. között, a Magyar Köztársaság területén, a tömegoszlatásokhoz kapcsolódóan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, rongálás, illetve garázdaság miatti elítélések, továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó rendzavarás, garázdaság és veszélyes fenyegetés szabálysértése elkövetésének megállapításai semmisnek tekintendők, amennyiben az elítélés vagy a megállapítás alapját kizárólag rendőri jelentés, illetőleg rendőri tanúvallomás képezte".

Méltányolható körülmények között elkövetett bűncselekmény

Az első fokon eljárt bíróság – az ügyész indítványára, illetve a terhelt vagy a szabálysértési eljárás alá vont személy, a védő, továbbá a terhelt vagy a szabálysértési eljárás alá vont személy hozzátartozója kérelmére – semmisnek nyilváníthatja a fentiekben meghatározott területen és időhatáron belül, a tömegoszlatással közvetlen összefüggésben, "méltányolható körülmények között elkövetett más bűncselekmény, továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértés" miatti elítélést vagy megállapítást. (Ilyenek lehetnek például a rágalmazó és becsületsértő jellegű cselekmények a javaslat indoklása szerint.)

Az első fokon eljárt bíróság hivatalból, legkésőbb 2011. október 23-áig, határozatban nyilvánítja semmisnek az elítélést vagy megállapítást, és az indítvány, illetve a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül hoz érdemi határozatot az indítványozott, illetve kérelmezett elítélés vagy megállapítás semmissége tárgyában - tartalmazza a kezdeményezés.

A javaslat általános indokolása kitér arra, hogy "2006 őszén a tömegmegmozdulások, illetőleg tüntetések felszámolására történő hivatkozással kivezényelt rendőri egységek a főváros közterületein, nem egy esetben üzlethelyiségeiben elfogott személyekkel szemben nagy számban foganatosítottak jogtalan intézkedéseket".

Ezek során a megmozdulások helyszínén vagy az azokhoz közeli helyeken jelen lévők egy részét az elfogás vagy előállítás során — gyakran válogatás nélkül — indokolatlanul vagy aránytalanul, brutálisan bántalmazták, őket emberségükben megalázták, majd 72 órás őrizet után előzetes letartóztatásba helyzeték. Számos példa támasztja alá, hogy a gyakran csak "rossz időben, rossz helyen" lévő áldozatok ellen, a rendőrhatósági eljárást utólag is igazolandó, hamis, illetőleg valótlan tartalmú rendőrségi tanúvallomások alapján indult szabálysértési vagy büntetőeljárás - fogalmaz Balsai István.

Erkölcsi elégtétel

A javaslat célja - olvasható az indoklásban -, hogy erkölcsi és jogi elégtételt nyújtson mindazoknak, akiknek a 2006 őszi tüntetésekhez kötődő eljárásokban csorbultak emberi, polgári és politikai jogaik, illetve a tisztességes eljáráshoz való joguk; továbbá hogy "visszaadja az igazságszolgáltatás jogszerűségébe vetett társadalmi bizalmat, és helyreállítsa a 2006 őszi utáni eljárások során súlyosan megbillent demokratikus és jogállami egyensúlyt az Európai Unió soros elnöki tisztét is éppen betöltő Magyar Köztársaságban".

Az előterjesztő hangsúlyozza: a javaslat szerint a pozitív szabályozás nem alkalmazható az olyan terheltek vagy szabálysértési eljárás alá vont személyek javára, akik a más bizonyítékokra (például képfelvételekre, civil tanúk vallomásaira) alapított tényállás szerint a gyülekezés, az emberi és politikai és alapvető szabadságjogok alkotmányos kereteiből erőszakos cselekvésükkel kiléptek.

A javaslat arra törekszik, hogy a terheltek, illetve a szabálysértési eljárás alá vont személyek mentesüljenek a semmissé nyilvánított elítélések egyéb jog- és vagyoni hátrányai alól is - áll az indoklásban.  • Hírek
  • Hírek