Rudolf
2 °C
13 °C

Kevesebbet keresnek a bachelor diplomások

2011.02.08. 10:21
A bolognai alapképzés első végzettjei jól tudják kamatoztatni oklevelüket álláskereséskor, majdnem 50 százalékuk ugyanakkor - akár munka mellett is - továbbtanul, derül ki az Educatio Nonprofit Kft. kutatásából. A bachelor képzés diplomásainak fizetése valamivel alacsonyabb az átlagnál, de ez talán abból is adódik, hogy a munkáltatók még nem ismerik az új képzésben rejlő lehetőségeket.

Az első bachelor diplomával rendelkező generáció 2009-ben került ki az egyetemekről, de ezzel párhuzamosan még hagyományos képzési rendszerben (egyetemi, főiskolai szakokon) is végeztek fiatalok. Míg a korábbi képzési rendszerben párhuzamosan voltak 5-6 éves egyetemi és 3-4 éves főiskolai képzések, a Bologna-folyamat eredményeképpen Magyarországon is bevezették a felsőoktatási intézményekben az egymásra épülő alap- (BSc/BA) és mesterszakok (MSc/MA) rendszerét, amely a legtöbb európai országban működik.

Az Educatio Nonprofit Kft. csaknem tízezer, 2009-ben végzett frissdiplomás – köztük háromezer, már a bolognai rendszerben szerzett alapszakos oklevéllel rendelkező fiatal – munkaerő-piaci tapasztalatait elemezte. A szakemberek a Diplomás Pályakövető Rendszerben található intézményi adatok alapján arra voltak kíváncsiak, hogy az új képzési rendszerben elsőként végzett generáció mennyire volt sikeres bachelor oklevelével a munka világában.

A bachelor képzéseket befejezők 56 százaléka dolgozik diplomázása után egy évvel, míg a korábbi főiskolai és egyetemi képzések esetében 76, illetve 75 százalék az állást betöltők aránya. Ez a különbség nagyrészt abból adódik, hogy a hagyományos képzésben részt vett frissdiplomásokhoz képest az alapszakos oklevéllel rendelkező fiatalok jóval nagyobb része döntött úgy, hogy visszaül az iskolapadba, és tovább képzi magát például valamelyik felsőoktatási intézmény mesterképzésén.

Az osztatlan képzések egykori hallgatói orvosként, jogászként álláskereséskor a többieknél talán világosabb helyzet előtt állnak, végzettségük általában „pályán tartja” őket, ismereteiket jól
meghatározott körben tudják felhasználni. A bachelor diplomát szerzett pályakezdők foglalkoztatási mutatói valamelyest kedvezőtlenebbek a hagyományos egyetemi/főiskolai rendszerből kikerülő munkavállalókénál. A BSc/BA végzettek körében alig alacsonyabb a főállásban foglalkoztatottak száma, illetve kissé magasabb az alkalmi munkát végzők és munkanélküliek aránya a hagyományos végzettekhez képest.

A végzettek havi nettó jövedelme (ezer Ft)
A végzettek havi nettó jövedelme (ezer Ft)

Az új rendszerben végzettek fizetése alacsonyabb mint a többi képzési forma egykori hallgatóié. Az összes válaszoló visszajelzését figyelembe véve nettó 146 ezer forint tekintehető átlagos fizetésnek. Kizárólag a BSc/BA diplomát szerzetteket vizsgálva ez az összeg 130 ezer forint. Náluk valamivel többet keresnek a főiskolai diplomával rendelkezők, a legmagasabb nettó jövedelemről azonban a hagyományos egyetemi diplomával elhelyezkedők számoltak be, ami átlagosan 165 ezer forint.

A frissdiplomás bachelorok foglalkoztatottsága, keresete, elégedettségi mutatói kissé elmaradnak a végzettek egészére jellemző eredményektől, egyötödük nehezen tud szakmájában elhelyezkedni. A gyengébb munkaerőpiaci mutatókat bizonyosan befolyásolja, hogy a BSc/BA-sok nagyobb arányban tanulnak akár fő tevékenységnél, akár munka mellett. Másfelől a frissen kilépő bachelorok új helyzet elé állítják a munkaadókat is, akiknek meg kell ismerkedniük az új képzési formával, mégpedig nagyon hamar, hiszen évről évre több új diplomát szerzett fiatal kerül a munkaerőpiacra.