Elsősöket is megbuktathatnak

2011.02.17. 08:35 Módosítva: 2011.02.17. 09:10
Az új közoktatási törvény átdolgozott koncepciója szerint már az első osztályban is lehetne buktatni, írja a Magyar Nemzet. A tervezet külön költségvetési keretet különítene el a hátrányos helyzetű térségekben tanuló diákok felzárkóztatására, iskolaotthonok, kollégiumok létrehozására. A kéttannyelvű középiskolák közül csak azok maradhatnak talpon, amelyek teljesítik a magas követelményeket.

Több ponton megváltozott a készülő új közoktatási törvény koncepciója, írja a Magyar Nemzet. Jelentős változás, hogy mégiscsak meg lehetne buktatni a diákot már első osztályban. Az eddigi változat csak a 2-4 osztály között állította volna vissza az évismétlést szülői beleegyezés nélkül. Az új változat szerint nemcsak szülői kérésre, de a sikertelen javítóvizsga után is lehetne kötelezni évismétlésre az elsős gyereket., ha erről a nevelőtestület előzetesen tájékoztatja a szülőket. Az új változat az eredeti hatvan óráról ötven órára csökkenti az érettségi előfeltételének számító közösségi, karitatív munkát.

Az átdolgozott tervezet kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását. A közoktatásért felelős minisztert költségvetési keretet különíthet el a hátrányos helyzetű térségekben tanulók fejlesztésére, hátrányaik csökkentésére. Ebből a keretből felzárkóztató programokat, iskolaotthonokat, egész napos iskolákat, az 5-8 osztály között a lakóhelyen is igénybe vehető kollégiumokat finanszíroznának.

Bérpótlékot vezetnének be a különösen nehéz körülmények között oktató pedagógusoknak. A tankötelezettség továbbra is 7-17 éves korig tartana, de az új változat szerint általános iskolában a diák csak annak a tanévnek a végéig járhatna, amelyben betölti a 17-et. Lehetőséget adna a tervezet arra, hogy a szakképzésbe azok a diákok is belépjenek, akik 16 éves korukig nem fejezték be az általános iskolát.

Tovább emelnék a követelményeket a tehetséggondozó középiskolákban: a 6-8 évfolyamos gimnáziumokban a kötelező óraszám átlagosan 2 órával magasabb lenne mint más iskolákban. A két tanítási nyelvű középiskolák és a nyelvi előkészítő évfolyamok csak akkor maradhatnak életben (akkor kapnak kiemelten magas támogatást), ha a kétnyelvű képzésben részt vevők legalább 90 százaléka jeles célnyelvi emelt szintű érettségit, valamint 90 százaléka legalább két jó eredményű célnyelvi tantárgyi érettségit tesz. A kritériumokat három év átlagában kell teljesíteni, amelyeket először 2014-2015-ben ellenőriznek. Amelyik iskola nem éri el ezt a szintet, ott megszűnik a kétnyelvi képzés.  • Tippek
  • Bankszámla