István, Vajk
18 °C
33 °C
Index - In English In English Eng

Kossuth-díjat kapott Hobo, most Blaskó Péter is átvette

2011.03.14. 16:03

Kossuth Nagydíjat kapott Nemeskürty István Széchenyi-díjas
irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a magyar játékfilmkészítés több mint negyedszázados irányítása, irodalom-, művelődés- és bibliatörténeti művei, forgatókönyvei, gazdag publikációs tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként.

Kossuth-díjat kapott:

Berecz András népdalénekes, mesemondó a magyar néphagyományok ápolásáért, a Kárpát-medencében élő magyar közösségek érdekében és annak körében végzett három évtizedes példaértékű, népdal- és népmesegyűjtői, műfordítói munkásságáért, varázslatos előadásaiért.

Blaskó Péter, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze,
érdemes művész több évtizedes művészi pályája során drámai, vígjáték-
és filmszerepekben nyújtott hiteles, karakteres színészi
alakításaiért. (Blaskó már korábban is kapott Kossuth-díjat, Gyurcsány Ferenctől azonban nem vette át azt.)

Czakó Gábor József Attila-díjas író, publicista, szerkesztő a
magyar katolikus újságíróképzés megszervezéséért, a televíziós esszé
műfajának megteremtéséért, sokoldalú, műfajgazdag irodalmi munkássága elismeréseként.

Földes László "Hobo" előadóművész, dalszerző a magyar popzenei
kultúrában egyéni hangú, maradandó értéket létrehozó több évtizedes
munkássága, sokirányú zeneszerzői és előadóművészi tevékenysége,
életpályája elismeréseként.

Kristóf Ágota író világszerte nagy sikert aratott irodalmi
munkássága, számtalan nyelvre lefordított, egyedi stílusú és
szerkezetű alkotásai, életműve elismeréseként.

Kovács Apollónia előadóművész énekesgenerációk számára példaképül
szolgáló egyedülálló stílusú előadóművészetéért, a magyar nóta és a
magyar népdal lélek mélyéig hatoló, magával ragadó szépségű, kivételes
tisztasággal történő megszólaltatásáért, kulturális örökségünk részét
képező népdalkincsünk ápolásáért (a díjat a művésznő unokahúga,
Palotás Józsefné vette át).

Kubik Anna Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész a legjobb
színészi hagyományokat megtestesítő játékáért, a drámairodalom nagy
szerepeinek emlékezetes megformálásáért, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként.

Makkai Ádám költő, író, műfordító, nyelvész, a chicagói University
of Illinois nyugalmazott professzora a magyar költészetet világszerte
népszerűsítő műfordítói munkásságáért, a rendkívüli formakultúrájú és
páratlan nyelvi leleménnyel megírt költeményeiért, életpályája
elismeréseként.

Medveczky Ádám, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas
karmestere, érdemes művész a magyar zenei kultúra és oktatás ügyét
szolgáló öt évtizedes tevékenységéért, az egész európai zeneirodalmat
átfogó repertoárja nagy sikerű tolmácsolásáért, kortárszenei
kompozíciók bemutatásáért, hangversenyéletünk fáradhatatlan
szervezéséért, művészi pályafutása elismeréseként.

Berecz András népdalénekest, mesemondót (balra) köszöntik résztvevők.  Fotó: Kovács Tamás
Berecz András népdalénekest, mesemondót (balra) köszöntik résztvevők. Fotó: Kovács Tamás

Orosz István Balázs Béla- és Munkácsy Mihály-díjas
grafikusművész, érdemes művész, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Alkalmazott Művészeti Intézetének egyetemi tanára történelmi
pillanatokat maradandóan megőrző műveiért, sajátos karakterű,
klasszikus hagyományokban gyökerező, határainkon túl is nagyra
becsült, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként.

Reigl Judit festőművész az európai absztrakt expresszionista
művészet képviselőjeként világszerte számon tartott művészi
munkásságáért, művészi életútja elismeréseként (a művésznő a díjat
később veszi át).

Rófusz Ferenc Oscar-díjas és Balázs Béla-díjas animációs- és
rajzfilmrendező az életet és annak értelmét kutató, nemzetközileg is
nagyra becsült animációs és rajzfilmrendezői munkásságáért.

Sándor György Jászai Mari-díjas előadóművész, "humoralista"
rendhagyó, a magyar kulturális életben egyedülálló, sajátos stílusú,
sokszínű intellektuális humorral átszőtt előadóművészete, sokoldalú
művészi pályafutása elismeréseként.

Szabados György Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész az
improvizatív kortárs zene Európa-szerte elismert műveléséért, műfajok
sokaságát érintő, folyamatos alkotói, zeneszerzői munkásságáért.

Vidnyánszky Attila Jászai Mari-díjas rendező, a debreceni Csokonai
Színház igazgatója a magyar színjátszás legnemesebb hagyományait
ápoló, a költészetet középpontba állító, társulatépítő, iskolateremtő
munkásságáért, emlékezetes, méltán népszerű rendezéseiért.

Megosztott Kossuth-díjban részesül Szarka Tamás zeneszerző, költő
és Szarka Gyula zeneszerző, a Ghymes együttes két alapító tagja a
magyar és közép-kelet-európai népzenei alapokon nyugvó hagyományápoló, értékmegőrző, azt a legszélesebb környezetben megismertető és elfogadtató, népdalkincsünket megőrző és továbbadó, humanista szellemiségű, a magyar nyelvet virtuóz módon használó zeneszerzői, előadóművészi, költői, dalszövegírói munkásságukért.

Széchenyi Nagydíjat kapott Oláh György Nobel-díjas kémikusnak,
a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja világszerte számon tartott és nagyra becsült kémiai kutatásaiért és eredményeiért.

Széchenyi-díjat kapott:

Csíkszentmihályi Mihály pszichológus, egyetemi tanár, az MTA külső
tagja világszerte nagyra becsült, a fejlődés- és neveléslélektan,
valamint a kreativitás- és tehetségkutatás, továbbá az
életmód-életminőség terén végzett tudományos munkásságáért, a
pszichológiai fogalommá vált "flow-állapot" leírásáért,
továbbfejlesztéséért (a tudós a kitüntetést később veszi át).

É. Kiss Katalin, az MTA levelező tagja, az MTA Nyelvtudományi
Intézetének kutatóprofesszora, egyetemi tanár a magyar nyelv generatív
szintaxisának kutatásában és a magyar nyelv szerkezete iránti
nemzetközi érdeklődés felkeltésében, a magyar nyelvtan oktatásának
megújításában, a generatív nyelvészet módszertanának újításában
végzett iskolateremtő tudományos munkásságáért, egyetemi oktatói és
szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.

Erdei Anna, az MTA rendes tagja, immunbiológus, az ELTE
Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az immunválasz kialakulásának mechanizmusa, a természetes immunitás szerepe és az adaptív immunitással való kapcsolódása, az immunfolyamatok szabályozása terén végzett, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói munkássága, oktatói, tankönyvírói tevékenysége elismeréseként.

Inzelt György, a kémiai tudomány doktora, az ELTE Kémiai Intézet
Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumának vezetője, egyetemi
tanár az elektrokémiai kutatásban elért eredményeiért, iskolateremtő
tudományos munkássága, oktatói, egyetemvezetői, publikációs és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Istvánfi Gyula, a műszaki tudomány kandidátusa, Ybl Miklós- és
Forster Gyula-díjas építészmérnök, professor emeritus több mint négy
évtizedes oktatói tevékenysége, az egyetemes, a magyar és a népi
építészettörténet terén végzett iskolateremtő tudományos és kutatói
munkássága, valamint a határon túli magyar műemlékek dokumentálásáért és helyreállításáért tett erőfeszítései elismeréseként.

Kun Miklós, a történettudomány kandidátusa, a Károli Gáspár
Református Egyetem Kremlinológiai Intézetének intézetvezető egyetemi
tanára több évtizedes, az 1848-as forradalmak emigrációjának
története, az egyetemes és a 19-20. századi orosz történelem
összefüggéseinek bemutatása, elemzése terén végzett több évtizedes,
nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói, oktatói
munkássága elismeréseként.

Lénárd László, az MTA rendes tagja, neurobiológus, a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének
egyetemi tanára, az MTA Idegélettani Kutatócsoportjának vezetője a
motivációs és tanulási folyamatok, különösen az éhség- és
testsúlyszabályozás neurokémiai és elektrofiziológiai mechanizmusainak
feltárása, a tanulási mechanizmusok neurokémiai háttere kutatása terén
elért eredményeiért, határainkon túl is nagyra becsült tudományos
munkássága, oktatói és a hazai, továbbá a nemzetközi szakmai
közéletben végzett tevékenysége elismeréseként.

Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja, neuroendokrinológus, az MTA
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének kutatóprofesszora
endokrinológiai kutatásaiért, a központi idegrendszernek a
hypophysis-mellékvesekéreg rendszer működésének szabályozásában
betöltött szerepe, a stressz szervezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálata terén elért eredményeiért, a tudományos-szakmai közéletben
végzett tevékenysége elismeréseként.

Monok István, az irodalomtudomány kandidátusa, irodalom- és
művelődéstörténész, könyvtáros, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi
docense a 15-17. század könyv- és olvasmánytörténetének, a 16-17.
század magyar művelődéstörténetének és a régi magyar irodalom
történetének kutatásában elért eredményeiért, oktatói, szerkesztői,
szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Pósa Lajos, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének
munkatársa a matematikaoktatásban, különösen a matematikai
tehetséggondozás terén kidolgozott, világszerte számon tartott
módszereiért és eredményeiért, a pedagógusképzésben végzett
tevékenysége elismeréseként.

Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja, Állami díjas fizikus, az MTA
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora a
szilárdtestek elméletében elért eredményeiért, elsősorban a
renormálási csoport sokrétű alkalmazásáért, a több évtizedes oktatói
tevékenységét összefoglaló, nemzetközi viszonylatban is jelentős,
háromkötetes A modern szilárdtestfizika alapjai című tankönyvéért.

Stépán Gábor, az MTA rendes tagja, gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezető egyetemi tanára, dékán az alkalmazott matematika és a mechanika határterületein elért, nemzetközileg is számon tartott kutatási
eredményeiért, valamint az általa vezetett kutatói műhelyben végzett
iskolateremtő tevékenységéért, kiemelkedő oktatói munkájáért.

Szabó Miklós,  az MTA rendes tagja, az ELTE Régészettudományi
Intézetének kutatóprofesszora, egyetemi tanár az egyetemes
ókortudomány, ezen belül a klasszika-archeológia és a kelta tudományok
terén elért eredményeiért, a hazai társadalomtudományi kutatások
nemzetközi integrációjához való tevőleges hozzájárulásáért,
határainkon túl is nagyra becsült tudományos munkássága, oktatói,
egyetemvezetői és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.

Szörényi László, az MTA doktora, József Attila-díjas
irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója az
antikvitás irodalmától a klasszikus korszakokon át a modern irodalomig
terjedő, nemzetközileg is számon tartott irodalomtörténeti,
irodalomelméleti és esztétikai munkásságáért, a neolatin irodalom
oktatásában és kutatásában végzett iskolateremtő tevékenysége
elismeréseként.