Elszabotálta a szexvádak vizsgálatát az apostoli nuncius

2011.03.25. 08:56
A Szentszék budapesti nagykövetét a vatikáni államtitkárság értesítette arról, hogy több magyar egyházi személy homoszexuális visszaéléseiről szóló bejelentés érkezett, Juliusz Janusz azonban nem kezdett belső vizsgálatba, hanem inkább eltussolta az ügyet. A nunciusról egy, a januárban lemondott pécsi püspök által kezdeményezett perben derült ki, hogy a diplomáciai úton továbbított dokumentumok alapján bizalmasan értesítette az érintetteket az ellenük szóló bejelentés tartalmáról. A Vatikánban nem magyarázták, hogy a pápa Mayer Mihály lemondatása után két héttel miért helyezte Koszovóba magyarországi megbízottját.
Juliusz Janusz apostoli nuncius
Juliusz Janusz apostoli nuncius

XVI. Benedek pápa február 10-én Szlovénia nunciusává és Koszovó apostoli delegátusává nevezte ki Juliusz Janusz érseket, a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken magas állami kitüntetéssel búcsúztatja a nyolc év után távozó lengyel származású diplomatát.

A Vatikánban hivatalosan nem indokolták a váratlan és az egyházi hierarchiában bukásnak számító áthelyezést. Elődje, Karl-Josef Rauber Belgium és Luxemburg nunciusa lett 2003-ban lezárult hatéves magyarországi szolgálata után.

A hazai egyházi körök már a februári bejelentéskor összefüggésbe hozták a pécsi egyházmegyében kirobbant botránnyal, amely a gazdasági és szexuális visszaélésekről szóló vádak nyilvánosságra kerülése után Mayer Mihály pécsi püspök lemondását eredményezte. Akkor azonban még nem volt világos, hogy a nuncius milyen szerepet játszhatott az ügyben.

Időközben azonban több olyan, Juliusz Janusz által szignált bizalmas levél is nyilvánosságra került, amelyek azt bizonyítják, hogy a nuncius évekkel az októberben Mayer ellen tett rendőrségi feljelentések előtt tudomást szerzett számos, súlyos visszaéléssel kapcsolatos vádról, de hallgatott, sőt meggátolta az egyházon belüli vizsgálat lefolytatását.

Mayer Mihály
Mayer Mihály

A magyar katolikus egyház vezetése a botrány kirobbanása után tagadta, hogy a Vatikánnak is tudomása volt Mayer ügyeiről. Tavaly novemberben, a pécsi helyzet tarthatatlansága miatt nyílt levelet kiadó Papp Lajos szívsebész professzornak egyenesen figyelmébe ajánlották, hogy ha észrevételei vannak Mayerral kapcsolatban, forduljon Rómához, mert „hivatalos informatív eljárás, vizsgálat lefolytatására egyedül csak az Apostoli Szentszék jogosult”.

Egy Mayer Mihály által kezdeményezett rágalmazási perben néhány hete kiderült, hogy a Vatikán ekkorra már két éve tudott a pécsi püspök viselt dolgairól, sőt vizsgálatot is kezdeményezett, a próbálkozás azonban a budapesti nunciatúrán elhalt.

Információink szerint egy magánszemély 2009 februárjában négyoldalas bejelentést küldött Tarcisio Bertone kardinálisnak, a Vatikán államtitkárának a magyar katolikus egyház több prominensét, köztük Mayer Mihályt érintő homoszexuális vádakról. A feladó azután postázta a katolikus egyház római központjába a fénykép- és hangfelvétel-melléklettel kiegészített levelet, hogy a magyarországi egyházvezetés válaszra sem méltatta, holott erkölcsi jellegű, vagyis nem egyházkormányzati kérdésben a metropolita érseknek is van jelzési kötelezettsége.

Baranyában pedig évek óta szóbeszéd tárgya volt, hogy mi zajlik a püspökségen, sőt egy ízben interpolos rendőrségi figyelmeztetés alapján tiltott pornográf képek letöltése miatt házkutatást is tartottak a püspökségen. (Februárban az egyházmegye egyik papja Bólyban le is bukott pedofil képek birtoklásával, rá is a német rendőrök hívták fel a magyar hatóságok figyelmét.)

2008-ban a nunciatúra is kapott bejelentést az említett magánszemélytől, de a felsorakoztatott bizonyítékok akkor sem voltak elegendőek ahhoz, hogy a Ruandában és Mozambikban edződött egyházi diplomata komolyan foglalkozzon velük.

Tarcisio Bertone
Tarcisio Bertone

Bertone kardinális a Vatikánból diplomáciai úton megküldte a több magyar püspök és pap számára kellemetlen dokumentumot a budapesti nunciatúrának, hogy ott az egyházjogi kánonnak megfelelően szigorú titoktartás mellett vizsgálják ki a bennük szereplő állításokat.

Juliusz Janusz 2009 májusában bizalmas, csak a címzettek kezébe adható levélben értesítette a bejelentés szereplőit az ellenük felhozott vádakról, és elárulta a bejelentő nevét. A bírósági eljárás anyagában található levél szövegéből arra lehet következtetni, hogy minden érintett külön-külön megkapta a rá vonatkozó rész kiollózott másolatát. Mayer püspök a nunciustól érkezett információk alapján 2009 júniusában, anélkül, hogy az ellene felhozott vádak ügyében bármilyen érdemi nyomozás történt volna, rágalmazásért feljelentette a magánszemélyt.

Ezután 2009 augusztusában a nuncius az akkor már perbe fogott magánszemélynek is írt egy levelet, amelyben értesítette, hogy megérkezett a Vatikánból Bertone bíboros levele. Juliusz Janusz közölte a címzettel, hogy újabb bizonyítékokat ne küldjön neki, mert a nunciatúra nem bíróság, viszont tudomása van arról, hogy a vatikáni levél érintettjei világi bíróságon kezdeményeztek pert ellene, ezért a nuncius megvárja azoknak az eljárásoknak az eredményét.

Ternyák Csaba egri érsek
Ternyák Csaba egri érsek

A nunciushoz hasonlóan járt el a pécsi püspökség ügyében Ternyák Csaba, jelenlegi egri érsek is, amikor Wildmann János, a pécsi Egyházfórum főszerkesztője segítségért fordult hozzá. Wildmann – függetlenül a Bertone kardinálishoz forduló magánszemélytől – már 2006-ban informálta az akkor Rómában tartózkodó Ternyák Csabát a Mayer környezetében zajló visszaélésgyanús ügyekről, közöttük pedofília gyanújáról, és kérte, hogy mint a vatikáni papi kongregáció titkára szorgalmazzon vizsgálatot.

Ternyák Csaba elszabotálta a kérést, és ő is tájékoztatta az érintetteket a hozzá érkezett levélről és a levélíró személyéről. Ternyák később azt írta az Egyházfórum vezetőjének, hogy „az esetleg papságunkat is érintő, törvénysértést vagy bűncselekményt megfogalmazó vádakkal legyen szíves közvetlenül a nyomozó hatóságokhoz fordulni”.  • Tippek
  • Biztosítás