Amnesty: A magyar alkotmány emberi jogi normákat sért

2011.04.21. 19:11
Az Amnesty International szerint a magyar alkotmányban több aggodalomra különösen okot adó pont került: az élet védelmének garantálása a fogantatás pillanatától; a házasság intézményének meghatározása mint férfi és nő közötti életközösség; a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés bevezetése és a szexuális irányultság alapján való hátrányos megkülönböztetés tilalmának kihagyása.

Az Amnesty International (AI) "mélyen aggasztónak" tartja, hogy az új alkotmány nemzetközi és európai emberi jogi normákat sért; a nemzetközi jogvédő szervezet az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben arra szólítja fel a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá az alkotmányt.

Közleményükben kifejtették, hogy az alkotmány egyik cikke sértheti azt az elvet, hogy a magzat védelmére hozott intézkedéseknek nem szabad aláásniuk a nők jogait, többek között az élethez, a fizikai és szellemi egészség legmagasabb szintjének eléréséhez, a magánélethez, az önrendelkezéshez és az esélyegyenlőséghez, illetve a diszkrimináció tilalmát. Ezeket a jogokat több olyan nemzetközi egyezményben is rögzítették, amelyeket Magyarország ratifikált - közölték.

Kitértek arra is, hogy az új alkotmány előkészítheti egy, az azonos neműek közötti házasságot egyértelműen tiltó törvény meghozatalát, amely ellentétes lenne a nemzetközi és európai diszkriminációellenes normákkal, különös tekintettel a házasodáshoz és a családalapításhoz való joggal. Hangsúlyozták, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította: az azonos nemű párokat is megilleti a házasodáshoz és családalapításhoz való jog.

A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés az AI szerint sértheti a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal kapcsolatos nemzetközi tilalmat, és az Emberi Jogok Európai Bírósága is nyilvánvalóvá tette, hogy a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés ellentétes a kegyetlen és embertelen bánásmód
tilalmával.

A szexuális irányultság kihagyása a diszkriminációmentesség alapjai közül leszűkítheti a magyar esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód törvény hatályát, amely egyébként tiltja a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetést a foglalkoztatás, az oktatás, a lakhatás, az egészségügy, valamint a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén - olvasható az AI közleményében.

Az Amnesty International ezért felszólítja a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá az alkotmányt, és kérje fel az Országgyűlést a kifogásolt rendelkezések módosítására az európai emberi jogi normákkal összhangban. Az Amnesty International az Európai Uniót arra kéri: sürgősen tegyen meg minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy Magyarország ne sérthesse meg az európai diszkriminációellenes normákat.  • Bérelnék
  • Bankszámla