Zsófia, Szonja
9 °C
21 °C

Már nem nyomoznak Rodek Gyula ellen

2011.05.23. 06:22
A rendőrség a napokban megszüntette a nyomozást Rodek Gyula, Szigetvár volt szabaddemokrata alpolgármestere ellen, akit hivatali visszaéléssel gyanúsítottak a várost érintő hulladékszállítási vitával összefüggésben.

Rodek Gyula érdemi védekezést terjesztett elő az ellene folyó eljárásban, ennek alapján a rendőrség úgy ítélte meg: nem történt bűncselekmény.

A nyomozók tavaly ősszel hallgatták ki gyanúsítottként a Paizs József korábbi szocialista polgármester halálát követően ügyvezető alpolgármesterként dolgozó politikust. Akkor úgy vélték, Rodek Gyula visszaélt hivatali helyzetével és túllépte hatáskörét, amikor a helyi képviselő-testület döntésével szemben nem a régi, hanem egy új szolgáltatóval kötött szerződést hulladékszállításra.

Ketten várták a pénzt

Ennek következményeként egy ideig mindkét cég szolgáltatott, ezért mindkettő igényt tartott az elvégzett munka ellenértékére.

Az ügy előzménye, hogy a pécsi ítélőtábla tavaly nyáron jóváhagyta a Baranya megyei bíróság korábbi határozatát, amely kimondta: nem hatályos a szigetvári önkormányzat és az eddigi hulladékszállító, a Dél-Kom Kft. között létrejött szerződés.

A bíróság szerint Szigetvár ugyanis a pályáztatás elkerüléséért a sellyei önkormányzat által korábban megkötött közszolgáltatási szerződéshez csatlakozva bízta meg a Dél-Kom jogelődjét, a Duna-Dráva menti Hulladékgazdálkodási Kft.-t (DDMH) 2004-től tíz évre a hulladékszállítási feladatok ellátásával. Ehhez háromoldalú kontraktusra lett volna szükség és Szigetvár csak a sellyeivel azonos határidőig szerződhetett volna a céggel.

A Dél-Kom arra hivatkozott, hogy az országban az elmúlt években több, ehhez hasonló megállapodás született, melyeket a szakhatóságok jogosnak ismertek el, azok ellen sohasem emeltek kifogást. Ennek ellenére a táblabíróság a város javára ítélt.

Többször kimondták

Bírósághoz a Dél-Kom fordult, kérve, hogy állapítsa meg a közszolgáltatási szerződés hatályosságát, miután a szigetvári képviselő-testület többször is kimondta: a céget nem tekinti partnerének és rendelkezett arról, hogy közbeszerzési eljárásban keres vállalkozót a helyi szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására, valamint kezelésére.

Fazekas Róbert, a szigetvári Fidesz-frakció korábbi vezetője, mostani alpolgármester akkor úgy nyilatkozott: a jogerős bírósági döntés kötelezte az önkormányzatot, hogy közbeszerzést írjon ki az új szolgáltató kiválasztására, ez azonban nem történt meg.

A polgármesteri jogokat gyakorló Rodek Gyula vis maiorra hivatkozva tavaly július elsejei hatállyal önhatalmúlag megbízta a Terra Holding Kft.-t a szállítással annak ellenére, hogy a képviselők testületi ülésen megszavazták: amíg nincs új, jogos szolgáltató, a Dél-Kom Kft.-re bízzák a kommunális hulladékot – tette hozzá a politikus. Kitért arra is, hogy mivel akkor a város csődeljárás alatt volt, az új hulladékszállítási megállapodást a csődbiztosnak jóvá kellett volna hagynia.

A Dél-Kom azzal érvelt, hogy a szigetvári testület döntése alapján később is jogszerűen végezte a szolgáltatást, és e tevékenységre a hatályos szigetvári közszolgáltatási rendelet is felhatalmazta a vállalatot.

Sürgősen kellett keresni

Rodek Gyula döntését korábban azzal indokolta, hogy a bírósági határozat okán már nem létezett szerződés a Dél-Kom és Szigetvár között. Azt mondta: a közszolgáltatás egy napig sem szünetelhetett, így sürgősen kellett keresni egy másik céget.

A korábbi alpolgármester úgy vélte, az önkormányzat adósságrendezési bizottsága jóváhagyta a kontraktust, s mivel azzal nem vállalt újabb kötelezettséget a város, annak megkötéséhez nem volt szükség csődbiztos ellenjegyzésére. Megítélése szerint törvényben előírt szolgáltatásról van szó, ezért a megállapodásról csak tájékoztatási kötelezettsége volt a képviselők felé.

Szigetvárnak tavaly október közepétől újra egy hulladékszállítója van, és időközben lezárult a város ellen indult adósságrendezési eljárás is.

A képviselő-testület semmisnek mondta ki a Rodek Gyula által kötött szerződést és úgy döntött, hogy a hulladékszállításra kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáig a régi szolgáltató Dél-Kom Kft.-t bízza meg a hulladékszállítással.