Nándor
3 °C
16 °C

Huszonegy igazolatlan után ugrik az osztályozóvizsga

2011.06.28. 13:14
A jövőben a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a diák igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát.

A kormány.hu-n közzétett tájékoztatóban olvasható, hogy korábban a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatta meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladta az igazolt mulasztások számát.

A rendelet módosítása szerint a jövőben a nevelőtestület az egyéb, a most pontosítva meghatározott feltételek fennállásakor az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát.

Az intézményvezetők részére összeállított, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet módosítását összegző tájékoztató szerint pontosították a szakmai képzés foglalkozásairól történő mulasztással kapcsolatos szabályozást is.

A tájékoztató kitér arra is, hogy a 2010. december 31-ig az Oktatási Hivatal részeként működött regionális igazgatóságok, illetve a jegyzők, főjegyzők által ellátott egyes közoktatási feladatok – így például a független vizsgabizottságok működtetésével, a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működésének engedélyezésével összefüggő feladatok – átkerültek a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörébe.

A közoktatási intézmények működési engedélyének kiadásával kapcsolatban további változás, hogy az engedélyt, vagy az engedélymódosítás iránti kérelmet május utolsó munkanapjáig, a közoktatási törvény szabályai szerinti egyéb átszervezés esetén július utolsó munkanapjáig kell benyújtani a területileg illetékes kormányhivatalhoz.