Ágnes
-1 °C
2 °C

Egy hét múlva lesznek meg a felvételi ponthatárok

2011.07.14. 07:03
Jogorvoslattal akár bírósághoz is lehet fordulni a felvételi eljárás ellen. Idén 16 éves volt a legfiatalabb, 72 éves a legidősebb felvételiző.

Egy hét múlva, július 21-én határozzák meg az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Idén 141 ezren adtak be felvételi kérelmet, az államilag támogatott képzésben 53400 hely van. A honlapon közzétett tájékoztató szerint a ponthatárokat a diákok által elért felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, az előre megállapított, államilag támogatott felvehető keretszám, valamint egyéb, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével határozzák meg. Ennek alapján minden jelentkező esetében megállapítják, hogy melyik jelentkezési helyre nyert besorolást, illetve, hogy nem nyert besorolást egyik általa megjelölt jelentkezési helyre sem.

Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában, vagy a minimális létszámnál kevesebb jelentkező miatt meghirdetett szakok sem indulnak el.

A besorolási döntést tartalmazó határozatot az Oktatási Hivatal küldi meg minden jelentkező számára, ebben tájékoztatást kapnak a jogorvoslat lehetőségéről, módjáról és határidejéről is. Sikeres felvételi esetén a felvételi döntésről az érintetteket az illetékes felsőoktatási intézmény írásban értesíti, amely tartalmazza az esetleges további teendőket, mint például a beiratkozás lehetősége.

A besorolási határozat ellen a jelentkező a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, valamint a felsőoktatásról szóló törvény alapján a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be a nemzeti erőforrás miniszternek címezve, de az első fokon eljáró Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímére.

A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. Amennyiben a jelentkező a felsőoktatási intézmény felvételi döntését kívánja megkérdőjelezni, az ellen - a felsőoktatásról szóló alapján a közléstől, illetve tudomásra jutástól számított 15 napon belül, a felsőoktatási intézménybe írásban benyújtott jogorvoslattal élhet.

A jogorvoslat során meghozott döntés ellen a jelentkező, illetve az eljárás egyéb résztvevője a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében - a jogorvoslati határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással - bírósági felülvizsgálatra irányuló kereseti kérelmet nyújthat be.

Idén a legtöbb - harmincezer - felvételiző 1992-ben született, a legfiatalabb 1995-ben, a legidősebb 1939-ben. Ő fizikát szeretne tanulni Szegeden.