Klaudia
-4 °C
2 °C

Az ombudsman szerint sérültek a tibeti tüntetők jogai

2011.08.04. 12:50
A rendőrség megsértette a szabad véleménynyilvánítás jogát, amikor fellépett a tibeti zászlót lengetőkkel szemben a kínai kormányfő júniusi látogatásakor, állapította meg az ombudsman. A jelentés szerint a bevándorlási hivatal is visszásan járt el akkor, amikor a látogatás idején adategyeztetésre rendelte be a Magyarországon tartózkodó tibetieket.

Csütörtökön tette közzé számos visszásságot megállapító jelentését Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a tibeti tüntetők ügyéről. Június 24-én és 25-én, Ven Csia-pao kínai kormányfő budapesti látogatása idején, illetve azt megelőzően több helyszínen fellépett a rendőrség azokkal szemben, akik tibeti zászlókat lengetve bírálták a Kínai Népköztársaság politikáját.

Az ombudsman tájékoztatást kért az esetről az országos rendőrfőkapitánytól. A válaszokból arra következtetett, hogy a rendőrség szükségtelenül korlátozta, és ezzel megsértette a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, amikor azokat igazoltatta, vezette el, akik nem magyar vagy kínai zászlót, hanem tibetit tartottak a kezükben, vagy a Fálun Gong mozgalomra utaló feliratot viseltek. Egyes utólagos rendőri jelentések az igazoltatás okául a sárga póló viselését jelölték meg.

A rendőri intézkedések valós indokairól azonban az ombudsman nem kapott tájékoztatást. A jelentés szerint arra sincs magyarázat, miért kaptak rendőrök utasítást arra, hogy megfigyeljenek vagy kövessenek egyes embereket anélkül, hogy fennálltak volna az ilyen információgyűjtés törvényi feltételei. Az ombudsman szerint problémás az is, miért volt szükség már együttműködő tibeti előállítására, személyi szabadságának korlátozására. Ugyancsak kérdésesnek nevezi a jelentés, hogy miért van különbség a civil szervezetek videofelvételei és a rendőrségi írásos jelentések tartalma között, valamint miért nem álltak az ombudsman rendelkezésére a rendőrségi felvételek, holott a helyszínen látható volt a rendőrség kamerás járműve.

Az ombudsman szerint a zászlólengető tibetiekkel szemben eljáró rendőrség fellépése szemben állt a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, sérült a szabad véleménynyilvánítás joga, és az emberi méltósághoz való jog is. Szabó Máté több intézkedésre is felkérte az országos rendőrfőkapitányt. Kérte, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy érvényesüljenek a rendőri fellépés törvényi előírásai, a fokozott ellenőrzések során is tartsák szem előtt az egyenlő bánásmód követelményét, és senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés politikai meggyőződése vagy más véleménye miatt. A főkapitány hívja fel a végrehajtó állomány, valamint az őket irányító közvetlen előjáróik figyelmét arra, hogy az alkotmány a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi, javasolta az országgyűlési biztos.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a kínai kormányfő látogatásának idején, munkaszüneti napra és arányaiban nagy számban idézett be ellenőrzésre Magyarországon tartózkodó tibeti származású vagy a Fálun Gong mozgalomhoz kötődő embereket, és ezzel akadályozta őket abban, hogy véleményt nyilvánítsanak a látogatásról, folytatódik a jelentés. Ezzel a hivatal a hátrányos megkülönböztetést tilalmával összefüggő visszásságot okozott, mutatott rá az ombudsman. Szabó Máté egyúttal viszont azt is javasolta, hogy ezt a módszert, a szombati ellenőrzést a Magyarországon élő külföldiek munkaidejének védelmében tegyék általánossá.