Gyanúsítottként hallgatták ki Császy Zsoltot a moszkvai ingatlanügyben

2011.09.15. 15:15
Az MNV Zrt. volt értékesítési igazgatóját a Központi Nyomozó Főügyészség bűnsegédként elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének, valamint magánokirat-hamisítás vétségének a megalapozott gyanúját közölte a moszkvai magyar kereskedelmi képviselet 2008-as értékesítésével összefüggő nyomozásban.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójánál, Tátrai Miklósnál 2008. július 15-én Horváthné dr. Fekszi Márta a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának államtitkára levélben kezdeményezte a moszkvai Kereskedelmi Képviselet ingatlanának zártkörű értékesítési eljárás során történő eladásának előkészítését, olyan tartalommal, mintha korábban az értékesítés tárgyában semmilyen eljárásra, szerződés aláírásra nem került volna sor.

Császy is tudott róla

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja Tátrai Miklós vezérigazgatónak azonban tudomása volt arról, hogy 2008. március 14-én a Diamond Air ismeretlen tulajdonosi hátterű társaság képviselőjével a Magyar Állam képviselője adásvételi szerződést írt alá, mely szerződés 23,6 millió USA dollár vételárat tartalmazott. Tátrai Miklós tudomást szerzett arról is, hogy a vevő e szerződés alapján 2008. március 17-én 21,3 millió USA dollárt átutalt az állam részére, ami jóváírásra került az MNV Zrt. értékesítési, bevételi számlájára, ez az összeg a 2008. március 17-ei MNB forint középárfolyamon 3,5 milliárd Ft összegben került konvertálásra. Ügyintézésének megkezdéséig erről Császy Zsolt is tudomást szerzett.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2008. július 30-án hozott döntésével a zártkörű pályázati eljárás lefolytatásával Székely Árpád moszkvai magyar nagykövetet bízta meg. A pályázatra beérkezett anyagokat Székely Árpád és munkatársai 2008. szeptember 10-én átvették, majd azokat a nagykövet 2008. szeptember 11-én kelt átirattal megküldte az MNV Zrt-nek.

Császy Zsolt  2008. szeptember 18-án a pályázati anyagokat megismerte, és észlelte, hogy a Diamond Air pályázatának harmadik oldalán ajánlati összegként 23,6 millió USA dollár szerepel. Ennek ismeretében azonban 2008. november 3-án a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsnak az ingatlan értékesítése tárgyában történő érdemi döntéséhez készített előterjesztésben a Diamond Air ajánlataként, az időközben az ajánlati összeget tartalmazó lap cseréjével meghamisított pályázati ajánlatban feltüntetett 21,3 millió USA dollárt szerepeltette, a márciusban átutalt összegnek megfelelően.

Ezen előterjesztés, illetve határozat-tervezet nyomán a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a 21,3 millió USA dollár ajánlattal a Diamond Air társaságot nyilvánította a pályázat nyertesének.

Tagadta

A 2010. szeptember 10-én érvényes MNB középárfolyam szerint az eredeti és a meghamisított ajánlat közötti 2,36 millió USA dollár forintösszege 402,6 millió forint volt. Császy magatartásával elősegítette, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács ezzel az összeggel a valós ajánlatnál kisebb vételárat határozott meg, amely a magyar államnak 402,6 millió forint hátrányt okozott.

Császy Zsolt tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, majd megtagadta a vallomástételt.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerint csaknem hétmilliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak az államnak a moszkvai kereskedelmi központ eladásával az ügyben februárban őrizetbe vett gyanúsítottak.

Tátrai Miklóst, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítják. Fekszi Márta korábbi külügyi államtitkárt és Székely Árpád volt moszkvai magyar nagykövetet pedig ugyanebben az ügyben bűnsegédként fogták gyanúba.

Az ügyben februárban tanúként hallgatták meg Göncz Kinga volt Külügyminisztert, áprilisban pedig Kiss Péter volt kancelláriaminisztert hallgatta meg a Központi Nyomozó Főügyészség.