Egy évet is kaphat, aki csal a szakdolgozatával

2011.09.22. 15:03
Az oktatási államtitkárság arra figyelmezteti a szakdolgozatcsalókat, hogy egy évre is börtönbe kerülhet, aki mással íratja meg diplomamunkáját. A diplomamunka valódi íróját bűnsegédként vonhatják felelősségre.

Azután jelent meg a közlemény a kormány honlapján, hogy nemrégiben több sajtótermékben is jelentek meg olyan hirdetések, amelyekben ismeretlenek szakdolgozatok írására ajánlkoztak. A fordítottjára is volt példa.

Az oktatási államtitkárság figyelmezteti a hallgatókat, hogy a hatályos felsőoktatási törvény értelmében a záróvizsga részét képezi a szakdolgozat. Az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek ellenőrzésének egyik formája, melyhez szakonként eltérő mértékben kreditek is tartoznak.

Mind a záróvizsga teljesítése, mind az előírt kreditek megszerzése szorosan a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódik, így a szakdolgozat szükségképpen és kizárólag a hallgató egyéni és saját szellemi terméke lehet - olvasható a dokumentumban.

Az a hallgató, aki más által készített diplomamunkát sajátjaként nyújt be, magánokirat-hamisítást követ el, és akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Aki a dolgozatot megrendelésre elkészítette – ily módon szándékosan segítette a bűncselekményt – bűnsegédként vonható felelősségre.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma minden esetben, amikor szakdolgozatírással kapcsolatos visszaélésre bukkan, kivétel nélkül feljelentést tesz az Országos Rendőrfőkapitányságnál.

Az oktatási államtitkárság kéri a felsőoktatási intézmények rektorait, valamint a HÖOK-ot, tájékoztassák a hallgatókat arról, hogy a cselekmény a büntető törvénykönyvbe ütközik, és arról is, hogy milyen következményekel jár, valamint tegyenek meg minden tőlük telhetőt az ilyen bűncselekmények megelőzésére.