Duplájára nőhet a pénzbírság

2011.09.30. 13:19

A kormány elzárással büntetné azt, aki bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját vagy formaruháját viseli, a közérdekű munka önálló, vagy mellékbüntetésként is kiszabható lenne, emelkedne a pénzbírságok legalacsonyabb és legmagasabb összege és legfeljebb egy óra időtartamra feltartóztathatná a tetten értet a jövőben a helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóság.

A Belügyminisztérium pénteken hozta nyilvánosságra a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló tervezetét. Az új szabálysértési törvénnyel hatékony és gyors eljárási lehetőségeket akarnak biztosítani az egyes szabálysértési hatóságoknak, a tervezet célja emellett egy költséghatékony eljárás felépítése, amelyben a szabálysértés elkövetőjének már nem fűződik érdeke az eljárási cselekmények indokolatlan elhúzásához - olvasható a kormany.hu-n.

A Belügyminisztérium szerint a helyi lakosság mindennapi életét befolyásoló szabályszegések elkövetésének megelőzésére, visszaszorítására olyan eljárási megoldásokat kell kidolgozni, melyeknek alapján az elkövetők felelősségre vonására lehetőleg még a helyszínen, de legkésőbb az elkövetéstől számított 30 napon belül sor kerül.

A kormány - 2013. január 1-től - felemelné a kiszabható legalacsonyabb pénzbírság összegét - a jelenlegi 3 ezerről - 5 ezer forintra, legmagasabb összegét pedig az eddiginek a duplájára, 300 ezer forintra. (A jogszabály többi része 2012. áprilisától lépne hatályba.)

Bevezetnék a visszaesés rendszerét, eszerint az eredetileg szabálysértési elzárással nem büntethető szabálysértések esetén – kivéve a helyszíni bírságolást –, ha hat hónapon belül legalább egy ízben már felelősségre vontak valakit, azt a folyamatban levő ügye miatt szabálysértési elzárással is fenyegetethetik.

A tervezet átalakítja a szabálysértés miatt kiszabott büntetések végrehajtásának rendszerét: a korábbi hosszadalmas, adók módjára történő behajtás helyett a pénzbírság meg nem fizetése esetére a törvény szabálysértési elzárásra változtatást rendel el: a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkával megváltható lenne - derül ki a szövegből.

A javaslat átalakítaná az eljáró hatóságok körét, a kormány szerint ugyanis Magyarországon egyedülállóan magas a szabálysértési hatóságként eljáró szervek száma: az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal lenne, eljárhatna még a szabálysértést meghatározó jogszabály által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt szabálysértési hatóság jogkörében a rendőrség, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések miatt a helyi bíróság járna el.

Az új szabálysértési törvény tervezete biztosítja a helyszíni bírság kiszabására jogosultak számára, hogy a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt legfeljebb egy óra időtartamra visszatartsa vagy feltartóztassa.

A javaslat szerint ha az elkövető a közérdekű munkát nem teljesíti, illetve ha a munkakötelezettségének nem tesz eleget önként, a meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárást kell végrehajtani. Fiatalkorúval szemben közérdekű munkát akkor lehet kiszabni, ha a határozat meghozatalakor betöltötte a 16. életévét.

Szabálysértési elzárás büntetést kapna az, aki a bíróság által társadalmi szervezet feloszlatásáról hozott döntésben jogellenesnek nyilvánított tevékenységet végez, a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet működésében a feloszlatás után részt vesz, nyilvános rendezvényen a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját vagy formaruháját viseli, továbbá aki nyilvános rendezvényen olyan egyenruhát vagy formaruhát visel, amelyről – annak jellegzetes tulajdonságai miatt – bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruhája, formaruhája ismerhető fel.

Elzárással lenne büntethető az új jogszabály alapján többek között a magánlaksértés, az önkényes beköltözés, a távoltartó határozat szabályainak megszegője, a polgárőr-tevékenység szabálytalan ellátója és az is, aki közbiztonsági tevékenységet jogtalanul végez.