Ervin
14 °C
22 °C

Az egyszeri uzsorázást is büntetik ezután

2011.10.17. 18:48

Az Országgyűlés hétfőn a kormánypárti, a jobbikos, az LMP-s és a független képviselők támogatásával úgy döntött, hogy az egyszeri uzsorázást is büntethetővé teszi.

Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatának elfogadásával a parlament úgy módosította a büntető törvénykönyvet (Btk.), hogy az uzsora-bűncselekmény tényállási elemei közül kivette az üzletszerűséget, így - a jogszabály kihirdetését követő nyolcadik naptól - már az is három évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntethető, aki akár egyetlen alkalommal olyan aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely annak kötelezettjét súlyos nélkülözésnek teszi ki.

Indoklásában a miniszterelnök-helyettes azt írta: az uzsorázás újabb formái - embertelenségük és kizsákmányoló jellegük miatt - olyan súlyos veszélyt jelentenek a társadalomra, hogy attól függetlenül büntetni kell őket, hogy elkövetésük üzletszerű-e vagy sem. Az üzletszerűen, illetve bűnszervezetben elkövetett uzsora-bűncselekményt viszont a jövőben öt évig tartó szabadságvesztéssel is sújthatják majd.

A jogszabályváltozás ugyanakkor engedményt is megfogalmaz: korlátlanul enyhítheti a bíróság annak a büntetését, aki a bűncselekményt maga jelenti a hatóságnak, és feltárja az elkövetés körülményeit. A kormány ettől a sokszor rejtve maradó uzsora-bűncselekmények hatékonyabb felderítését reméli.

A jogszabály emellett a polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet módosításával az uzsoraszerződések esetén is lehetőséget ad arra, hogy az ügyész a szerződés semmisségének megállapítása érdekében keresetet indítson.

Az Országgyűlés - túl azon, hogy 303 igen szavazattal, egy nem ellenében és 43 tartózkodás mellett elfogadta a Btk.-módosítást - arról is döntött, hogy annak sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnöktől.

Orbán Viktor miniszterelnök a parlament őszi ülésszakának első napján, az országvédelmi akcióterv egyik elemeként hirdette meg, hogy a kormány keményebb fellépést tervez, zéró toleranciát és "hajtóvadászatot" hirdet az uzsorások ellen.

Szigetvár, a leghősiesebb város

A Leghősiesebb Város (Civitas Invicta) címet adományozta Szigetvárnak a Ház. A jogszabály kimondja, hogy az Országgyűlés "fejet hajt Szigetvár lakóinak és védőinek az 1566-os támadás idején a város és hazánk hősies védelmében tanúsított bátor és önfeláldozó magatartása előtt" és "Szigetvár védőinek tántoríthatatlan bátorságát, a hazaszeretetből és áldozatvállalásból való példamutatását örök emlékezetül törvénybe iktatja".

Az Országgyűlés elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót.

A fideszes Font Sándor javaslatára a kereskedelemről szóló törvényben rögzítette a Ház a helyi termelői piac fogalmát, és egyszerűsítette azok működésének szabályozását.