8 után csak szülővel lehessen utcán a gyerek

2011.12.09. 16:56 Módosítva: 2011.12.09. 21:02

Tudják-e ki a kiskorú?

A polgári jog szerint kiskorú minden 18. életévét be nem töltött személy (van kivéltel, a 16. évüket betöltő, szülői engedéllyel házasulók nagykorúságot is szereznek.) A jog a kiskorúakon belül külön kategóriába sorolja 14 év alattiakat, a polgári jog szerint ők teljesen cselekvőképtelenek – nem köthetnek komolyabb szerződést, nem rendelkezhetnek szabadon vagyonuk felett. A családjogi törvény a Ptk. definícióit használja. A büntetőjog más fogalmakkal operál, ott a 14 év alattiak gyermekkorúak, a 14-18 közöttiek pedig fiatalkorúak.

Este nyolc óra után köteles lenne a kiskorú gyermek közterületen történő felügyeletéről gondoskodni a szülő – ezt javasolja Kőszegi Zoltán fideszes képviselő a családok védelméről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványában. A képviselő elsődleges célként azt fogalmazta meg, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozatává a gyermekek.

A kormánypárti politikus az Országgyűlés honlapján olvasható javaslatát azzal indokolta, hogy a gyermekeket a család kötelékén kívül számtalan veszély fenyegeti. A közterületen felügyelet nélkül eltöltött időben számos gyermek válik bűncselekmény áldozatává vagy elkövetőjévé.

Mint kiemelte: ennek a súlyos társadalmi problémának a rendezése céljából tartja fontosnak a törvényben rögzített felsorolás kiegészítését.

Az eredeti javaslat szerint a kiskorú, tehát a 18 év alatti gyermek szülője köteles gyermeke emberi méltóságát tiszteletben tartani, gyermekével együttműködni, a gyermekét az őt érintő kérdésekről — korának és fejlettségének megfelelően — tájékoztatni, véleményét figyelembe venni.

A kötelessége a  gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni, gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal együttműködni.

Kőszegi Zoltán szerint mivel kerettörvényről van szó, nagyon fontosnak tartja, hogy utaljanak erre a kérdésre. Hangsúlyozta, állandó probléma, hogy közterületen akár éjszakába nyúlóan kint vannak a gyerekek. Különösen veszélyeztettek azok, akik semmilyen foglalkozáson nem vesznek részt iskola után. (A megfogalmazás arra utal, hogy a képviselő nem feltétlen a kiskorúak egészére gondolhatott, csak éppen nincs tisztában az életkori kategóriákkal. A kormány elképzelései szerint a tankötelezettség elve csak 16 éves korig tartana.)

A képviselő úgy véli, azzal, hogy a felsorolásba beemelik ezt a pontot, jelzik, hogy elsősorban a szülő felelőssége és feladata, hogy erről gondoskodjon, ezt megszervezze. Valamilyen irányban el kell indulni – mondta, kiemelve: az elsődleges cél, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává a gyerekek.

Hozzátette: nem feltétlenül a szankcionálás a cél. Városában, Dabason "rávezető módon próbálnak segíteni", és havonta egyszer megszervezik a fiatalok éjszakáját, amikor a sportcsarnokban biztosítanak kulturális és sportprogramokat a gyermekeknek. A belépő gyermekeket regisztrálják, és a programról úgy mehet el, ha a szülő eljön érte, illetve nyilatkozik arról, hogy ki jön érte.  • Bérelnék
  • Személyi kölcsön