Handó: Senki nem vonta kétségbe pártatlanságomat

2011.12.13. 14:00
Darák Péter szolgáltató bíróságokat szeretne, ezért megnyitná a Kúria kapuit a társszakmák előtt. Handó Tünde szerint évtizedek óta vizsgálja a saját pártatlanságát, de eddig nem merült fel kétely.

Az új bírósági vezetők első sajtótájékoztatóján Darák Péter, a Kúria elnöke arról beszélt, hogy az igazgatási hatáskörök leválasztásával több energiát fordíthat majd a jogegység biztosítására. Ennek része lesz a konkrét bírósági ítéletek alkotmányossági vizsgálata is, illetve a folyamatos kapcsolattartás az Alkotmánybírósággal.

10
Fotó: Huszti István

Az új főbíró hátránynak nevezte, hogy a Legfelsőbb Bíróság azonos típusú ügyekben párhuzamosan ítélkező tanácsainak ítéletei jogértelmezési problémákat okozhattak, ezért erősebb belső együttműködést és esetleg nagyobb bírói tanácsok felállítását helyezte kilátásba.

A másik fő problémának az ítélkezés színvonalát és a személyi feltételeket nevezte. Darák megfontolná az alsóbb bíróságokon dolgozók és külső szakemberek bevonását, illetve az Ab-hez hasonlóan egy főtanácsadói testület felállítását a Kúrián. Darák a Kúria szakmaiműhely-szerepét is erősítené, ezért erősítené az elméleti és gyakorlati jogászok együttműködését. Ennek keretében folyamatos kapcsolatot alakítana ki az ombudsmanokkal, az ügyvédekkel, az ügyészséggel, a közjegyzői karral is.

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke arról beszélt, hogy fő feladatának a Darák által felsorolt törekvések igazgatási hátterének megteremtését tekinti, aminek legfontosabb eleme a bíróságok egyenletes munkateher-elosztása megvalósítása, a súlyos aránytalanságok felszámolása lesz.

A bíróságok munkáját európai mintára keresetlevél-formanyomtatványok bevezetésével szeretné egyszerűsíteni, és a modellváltáshoz a célra elérhető uniós forrásokat is igénybe venné. Handó arról is beszélt, hogy informatikai fejlesztésekkel a jogkereső állampolgárok és a bírók számára is átláthatóbbá tennék az egyes bíróságokon az adott ügytípusokhoz tartozó átlagos erőforrás-szükségleteket, azazhogy mennyi idő, illetve milyen személyi- és tárgyi feltételek szükségesek egy ítélet megszületéséhez.

15

Ez Handó szerint a későbbiekben az igazságszolgáltatás finanszírozását is átalakítaná: az eddigi bázisalapú, azaz a korábbi évek költségvetéséből kiinduló források helyett a tényleges feladatok elvégzéséhez szükséges összeget venné alapul.

Handó szerint az OBH elnökeként nem marad kontroll nélkül, ugyanis a köztársasági elnök és az Országos Bírói tanács megfoszthatja őt a hivatalától.

Handó Tünde a kérdésre válaszolva kifejtette, hogy bíróvá és bírósági vezetővé választásakor is feltette magának a kérdést, hogy tisztségei összeférhetők-e férje (Szájer József) politikai pozíciójával és fideszes baráti körével, illetve hogy képes lesz-e pártatlan maradni. Mint mondta, sem akkor, és most sem voltak kételyei. "Az elmúlt években, mióta bíró vagyok, senki nem vonta kétségbe a pártatlanságomat."

08

A szakmai alkalmasságával kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy a Fővárosi Munkaügyi Bíróság (FMB) elnökeként ő is gyakorolt igazgatási jogköröket, és az FMB méretében vetekszik egyik-másik megyei bírósággal. Másrészt munkaügyi bírókként vállalatok, szervezetek ügyeiről döntött, így rengeteg ismeretet szerzett azok működéséről, aminek szintén hasznát veszi majd.



  • Hírek
  • Bankszámla