Alkotmányellenes a guberálás szabálysértéssé minősítése

2011.12.28. 17:34
Alkotmányellenesnek ítélte az Alkotmánybíróság (Ab) a guberálás szabálysértéssé minősítését, ezért a testület szerdán megsemmisítette az ezzel kapcsolatos kaposvári önkormányzati rendelet vonatkozó részét.

A testülethez az állampolgári jogok országgyűlési biztosa fordult, kifogásolva a szabályozást. Szabó Máté már tavaly májusban közleményben fejtette ki, hogy a rendelkezéssel a kaposvári önkormányzat érdemi alkotmányos indok nélkül korlátozta kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek alapjogait.

Az Ab megállapította, hogy az önkormányzati rendeletben szabálysértéssé nyilvánított "szemetet önt ki" magatartás megvalósítja a magasabb szintű szabálysértési kormányrendeletben rögzített köztisztasági szabálysértést. Ez a testület szerint azt eredményezheti: "a jogalkalmazó diszkrecionális döntésén múlik, hogy a szemetelést melyik jogszabályi rendelkezés alapján ítéli meg, és nem zárható ki az ugyanazon cselekmény miatti kétszeres büntetés sem". Mindez sérti az alkotmányba foglalt jogállamiság követelményét, továbbá ellentétes az alkotmánynak azzal a rendelkezésével is, amely szerint önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal.

A kaposvári önkormányzat szabálysértéssé nyilvánította azt is, ha valaki "a közterületre kihelyezett gyűjtőedényzetből szemetet (...) vesz ki" vagy guberál. Az Ab megállapította, hogy "ezek a magatartások a szemetelés körén kívül eső cselekmények, amelyeknek a szabálysértéssé nyilvánításával az önkormányzat túllépett jogalkotó hatáskörének az alkotmányban és a törvényekben biztosított keretein".

A testület – mint azt a határozatról szóló közleményben írják – tekintettel volt arra, hogy "a guberálási tevékenység többnyire az életben maradáshoz szükséges javak megszerzésére irányuló, mások jogait és a közrendet nem sértő kényszerű cselekvés, amelynek a társadalomra való veszélyessége nem állapítható meg".

Ezért az a rendeleti szabály, amely pénzbírsággal (és annak meg nem fizetése esetén a személyi szabadságot korlátozó közérdekű munka és elzárás kiszabásával) fenyegeti a guberálókat, súlyosan veszélyezteti az érintett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók létfenntartását.

Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta azt is, hogy ha az önkormányzat szabálysértéssé nyilvánítja a szemetelést meg nem valósító cselekményeket (a dolgok szemétből való kivételét és a guberálást), azzal a hajléktalan vagy az egzisztenciálisan más módon kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket stigmatizálja. Ez pedig az alkotmány által tiltott "egyéb helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetést okoz".

A határozathoz Bragyova András, Dienes-Oehm Egon, Kiss László, Lenkovics Barnabás és Lévay Miklós alkotmánybírók párhuzamos indokolást, Pokol Béla és Szívós Mária alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

Módosítanak, de továbbra is tilos a guberálás

Kaposvár önkormányzata kész módosítani a jogszabály megfogalmazásán, de guberálni továbbra is tilos – reagált a városháza szóvivője az Abdöntésére.

Répás Orsolya azt mondta: a guberálás mint létforma továbbra sem lesz engedélyezve Kaposváron, mert minden rászoruló, aki kér, az segítséget is kap az önkormányzattól.

"Ha a jogszabály megfogalmazása nem megfelelő, akkor módosítjuk, de a szemét szétszórása, a környezet ilyen szennyezése és a romlott étel fogyasztása továbbra is tiltott lesz Kaposváron, főként a guberálók egészségének érdekében" – tette hozzá a szóvivő.