Ida
6 °C
9 °C

Hoffmann Rózsa pápai körlevelet olvastat az iskolákkal

2012.01.02. 16:19

„A mai világ egyik legismertebb és legnagyobb tekintélynek örvendő személyisége, a Katolikus Egyház feje, őszentsége XVI. Benedek pápa a NEVELÉS kérdéseinek szentelte szokásos újévi körlevelét. Mondandója sok tekintetben felerősíti az új törvényeink üzeneteit. Fontosnak tartjuk, hogy a neveléssel bármilyen minőségben foglalkozók megismerhessék az egyházfő üzenetét, és ki-ki belátása szerint meríthessen belőle" – Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár ezekkel a szavakkal küldte el minden iskolának a pápai körlevelet.

Az államtitkár levelében köszönetet mondott mindazoknak, akik javaslataikkal, hozzászólásukkal, üzeneteikkel és munkájukkal támogatták a Nemzeti köznevelésről és a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény megalkotását. Hoffmann szerint a két új törvénnyel megteremtették az iskolarendszer minőségi megújulásának jogszabályi feltételeit.

A pápa a Béke XLV. Világnapjára küldött üzenetében azt írja:a fiatalok képesek a maguk lelkesedésével és lendületével új reményt adni a világnak. Az üzenet nemcsak a hívő emberekhez szól, hanem a szülőkhöz, a családokhoz, a nevelés és képzés folyamatának minden szereplőjéhez és minden vezetőhöz is, akik a vallási, a társadalmi, a politikai, a gazdasági, a kulturális élet és a kommunikáció területén tevékenykednek.

A körlevél szerint a nevelés „két szabadság találkozásából táplálkozik, a felnőtt és a fiatal szabadságáéból". A pápa szerint a nevelés legfontosabb terepe a család, „a gyermekek a családban tanulják meg azokat az emberi és keresztényi értékeket, amelyek lehetővé teszik az építő és békés együttélést." A nevelőktől a pápa azt kéri, hogy „biztosítsák a családok számára, hogy a gyermekük olyan képzést kaphasson, ami nem áll ellentétben lelkiismeretükkel és vallási elveikkel."

A pápai üzenet szerint a nevelés feladata felkészíteni a valódi szabadságra, ami  „nem a kötöttségek hiányát, a szabad akarat önkényét vagy az én uralmát jelenti." A pápai levél óv a relativizmustól, amely „mindennek végső mértékévé magát az ént és annak vágyait avatja", majd úgy fogalmaz: „a hiteles szabadságot soha nem lehet úgy elérni, hogy valaki eltávolodik Istentől". A levél a békére és az igazságosságra nevelésre buzdít, és azt mondja, „nem az ideológiák menthetik meg a világot, csak egyedül az, ha az élő Istenhez fordulunk".

Az Eduline portál szerint Hoffmann legutóbb december közepén küldött levelet az iskola- és óvodaigazgatóknak, valamint a diákoknak, akkor az idősek világnapjára szervezett eseményeket köszönte meg. Egy héttel korábban is kaptak államtitkári üzenetet az intézmények, amikor 4,1 millió forintot gyűjtöttek össze a tanulók és a tanárok a csíksomlyói gyerekeknek. „Ezt a hatalmas összeget Önök, Ti adtátok össze: volt közöttetek olyan, aki a heti zsebpénzéről, volt, aki a megérdemelt csokijáról, s talán volt olyan is, aki az aznapi uzsonnájáról mondott le azért, hogy azoknak a nagyon szegény gyerekeknek örömöt szerezzen" – írta az államtitkár.