Jogsértő volt két Kossuth téri tüntetés megtiltása

2012.01.18. 19:24
Megsértették a magyar hatóságok az Emberi Jogok Európai Egyezményének a gyülekezési és egyesülési szabadságot garantáló 11. cikkelyét, amikor 2006-ban és 2007-ben megtiltottak az Országgyűlés elé szervezni kívánt két demonstrációt – így határozott az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB).

A strasbourgi székhelyű EJEB hírszolgálata szerint két magyar állampolgár, Szerdahelyi Szabolcs és Patyi István kérelmére foglalkozott a kérdéssel. Patyi István beadványa egy jelentős csődesemény miatt tervezett demonstráció megtiltását panaszolta.

Az EJEB szerint a budapesti rendőrség mindkét esetben arra hivatkozva nem volt hajlandó foglalkozni a két tüntetés bejelentésével, hogy a Kossuth teret meghatározatlan időre biztonsági műveleti területté minősítették a 2006. szeptemberi budapesti események miatt.

A strasbourgi bíróság mindkét esetben elutasította a magyar kormány azon ellenvetését, hogy a panaszosok még nem merítették ki a magyarországi jogorvoslati lehetőségeket. A magyar kormány azzal érvelt, hogy a panaszosok csak azt vitatták, hogy a rendőrség illetéktelennek tartotta magát az ügyben, de nem vitatták azt az eredeti döntést, amely biztonsági műveleti területté minősítette a teret.

Az EJEB többek között megállapította, hogy a szóban forgó tüntetések megtiltása még a magyar jog szerint is megalapozatlan volt. A testület így nem is vizsgálta meg, hogy a betiltásra esetleg szükség lett volna, vagy legitim célja lett volna, mert mindkét esetben az Emberi Jogok Európai Egyezményének 11. cikkelyének megsértéséről van szó.

Az EJEB kötelezte a magyar államot, hogy kártérítésként és költségtérítésként összesen 3500 eurót fizessen az időközben elhunyt Szerdahelyi Szabolcs fiának  aki tovább vitte az ügyet , és ugyanilyen jogcímen összesen 3900 eurót Patyi Istvánnak.

Az EJEB ítélete nem jogerős, a magyar kormány az ítélet kézbesítését követő három hónapon fellebbezhet a határozat ellen.