Nagyon fiatal, nagyon magyar, nagyon rosszkedvű

2012.01.30. 14:26
A Jobbiknak háromszor annyi rajongója van a Facebookon, ahány tagja. A brit Demos a Political Capital közreműködésével végzett kutatása rájuk koncentrált. A rajongók jelentik a párt stratégiai hátországát, igen aktívak és jól mozgósíthatóak, fő identitásképzőjük pedig a nemzeti érzés.

A Jobbik felemelkedésében és megerősödésében minden más párténál nagyobb szerepet játszott az internet. Jól példázza ezt a tény, hogy míg a párt hivatalos tagsága alig valamivel több tizenkétezer főnél, a Facebookon január 27-én 38 608-an lájkolták a párt hivatalos oldalát. Ez a felismerés vezette a brit Demos kutatóintézetet, ami az európai populista pártok és mozgalmak online jelenlétét vizsgáló kutatásához felmérést végzett a Jobbik facebookos rajongói körében is. A magyar tanulmány elkészítésében a Political Capital is részt vett

A kutatásról

A New Face of Digital Populism (A digitális populizmus új arca) című projektje keretében a brit Demos úttörő módszerrel a Facebook saját targetált hirdetési felületét használva közvetlenül a kutatás célcsoportját célzó kérdőívekkel kereste meg a populista pártok – cikkünk esetén a Jobbik – Facebook-oldalának rajongóit. A Jobbik esetében hat Facebook-oldalt azonosítottak támogatói oldalként, ezeknek a vizsgálat, 2011 július-augusztusa idején 27 140 rajongója volt. Közülük 2263-an adtak kiértékelhető válaszokat a kérdőívre. A módszer egyik előnye, hogy a Facebook saját hirdetői statisztikái alapján pontos demográfiai képet lehet alkotni a teljes magyar Facebook-populációról és a megcélzott célcsoportról is. Ennek eredményeként a kapott válaszokat megfelelően lehetett súlyozni, hogy azok a teljes online népesség és a célcsoport összetételét is hűen tükrözzék. Az eredményeket aztán hagyományos, offline kutatások eredményeivel is összevetették.

A kutatás további sajátossága, hogy megállapításaiban nem törekedett megoldási stratégiák megfogalmazására, inkább objektív képet kívánt tükrözni, a következtetések levonását az olvasóra hagyva.

Hogy a Jobbik életében mennyire fontos az internet, azt egyrészt jelzi a Tárki hagyományos módszerekkel végzett kutatása, melynek a Jobbikra vonatkozó adatait a Political Capital elemezte. Itt a párt támogatóinak 75 százaléka vallotta magát rendszeres internethasználónak, és jó példa a Méltányosság politikaelemző központ a párt virtuális hálózatáról decemberben közzétett elemzése is, amelynek végkövetkeztetése alapján a Jobbik körül létrejött egy, a külvilág előtt szinte teljesen zárt alternatív, virtuális valóság. A most tárgyalt kutatás a kapcsolati hálót nem vizsgálta, de részletesen elemezte a Jobbik stratégiai tartalékának is tekinthető virtuális hátország demográfiáját és attitűdjeit, az eredményeket pedig az európai szélsőjobboldali mozgalmakon végzett hasonló kutatásokkal és a Jobbik teljes támogatói körét inkább elérő, hagyományos, offline kutatási eredményekkel is összevetették.

Ismerje meg a Facebook-jobbikost

A Jobbik alapvetően az egyik legfiatalabb és a leginkább férfiak által támogatott magyar párt. A Tárki vonatkozó kutatása szerint a 35 éven aluliak aránya 40 százalék a támogatói körben, míg a teljes népességben csupán 31 százalék. A facebookos rajongói kör a médium sajátosságai miatt is még ennél is fiatalabb. A korcsoportos bontás szerint az összes rajongó 30 százaléka még 21 éves sincsen. A 30 éven aluliak aránya 64 százalék az összes rajongó körében, miközben a magyar facebookos népességben az arányuk 53 százalék.

 

A párt a 16-25 éves korcsoportban felülreprezentált, támogatóik 52 százaléka tartozik ebbe a korcsoportba, míg a teljes magyar Facebook-populációnak csupán a 39 százaléka. A Jobbik rajongói között az 51 évesnél idősebbek vannak a legkevesebben, a teljes minta 11 százalékához képest a rajongótáboron belüli arányuk csupán 6 százalékos.

A Tárki felmérése szerint a párt támogatóinak 66 százaléka férfi, a facebookos rajongói csoportban 71 százalékos többségben vannak a férfiak.

A Jobbik október 23-i demonstrációján
A Jobbik október 23-i demonstrációján
Fotó: Nagy Attila

A Jobbik támogatói köre a széles körű hiedelmekkel szemben nem a rendszerváltás veszteseiből tevődik össze: az offline kutatások szerint csak az LMP tábora tehetősebb a Jobbikénál, amelynek táborában a legalacsonyabb a nyolc általánost el nem végzők aránya. A facebookos rajongók még ennél is elitebb csoportot alkotnak. Míg a hagyományos felmérés szerint a Jobbik támogatóinak 15 százaléka (a 35 éven aluli támogatók 11 százaléka) felsőfokú végzettségű, a rajongók 28 százaléka felsőfokú végzettségű vagy diplomás.

 

Ez kimagaslóan magas arány, különös tekintettel arra, hogy a rajongók 30 százaléka 20 év alattiként még nem is szerezhetett felsőfokú végzettséget. A kutatás szerint a 30 év alatti rajongók 55 százaléka tanuló. Talán ez utóbbi miatt is alacsony a munkanélküliség a Jobbik rajongói körében. Miközben országos átlagban a 30 éven aluliak 25 százaléka munkanélküli, a jobbikosoknak csupán 10 százaléka az.

 

Stratégiai tartalék

Az, hogy a párttagság nem feltétele a párt támogatásának, már pusztán abból a tényből is következik, hogy a facebookos rajongók száma több mint háromszorosa a párt hivatalos tagságának. A felmérés szerint a rajongók csupán 16 százaléka tagja formálisan is a pártnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének aktív támogatók. A rajongók 82 százaléka szavazott a Jobbikra - az arány a 30 éven aluliaknál alacsonyabb, de egy jelentős részük még nem is szavazhatott választásokon. A rajongói csoport ráadásul igen jól mozgósítható, 35 százalékuk, a 30 éven aluliaknak pedig a 37 százaléka vett részt a Jobbik utcai megmozdulásaiban.

 

Ezen a területen amúgy a Jobbik jelentős eltérést mutat az európai testvérpártjaitól, ahol sokkal magasabb (32 százalékos) a formális tagok aránya a rajongók között, míg aktivitásuk (26 százalék) és támogatásuk (67 százalék) jelentősen alacsonyabb.

Az erőszak is megoldás

Abban talán semmi újdonság nincs, hogy a Jobbik rajongóinak a cigányság a legfőbb problémája, 28 százalékuk jelölte meg két legfőbb aggálya egyikeként a romák integrálatlanságát. Második helyen a bűnözés végzett a maga 26 százalékával, e tekintetben a Jobbik rajongótábora sajátos mikrovalóságban leledzik, hiszen a teljes magyar népességnek csupán 3 százaléka aggódik a bűnözés miatt. Jól fejezi ki a jobbikos törzsközönségnek az átlagosnál jobb anyagi helyzetét, hogy míg a teljes népesség körében 58 százalékos az említettsége, a Jobbik rajongóinak csak 19 százaléka sorolta két legfőbb problémája közé a növekvő árakat.

2010. október 23.
2010. október 23.
Fotó: Huszti István

Érdekes kettősséget mutat a rajongók hozzáállása a politikai érdekérvényesítéshez. Miközben elsöprő többségük, 78 százalékuk szerint igenis számít, hogy kire szavaznak, csupán 4 százalékuk ért teljes mértékben egyet azzal az állítással, hogy a politika hatásos módja problémáik megoldásának. Összességében csupán 10 százalék értett valamilyen mértékben egyet ezzel az állítással, miközben az európai szélsőjobb rajongóinak 35 százaléka vélekedik így.

 

Talán a legaggasztóbb eredményt az a kérdés hozta, hogy a Jobbik-rajongók hány százaléka tartja elfogadhatónak az erőszakot „a jó cél" érdekében. Összesen 39 százalék válaszolt támogatólag a kérdésre, 17 százalék teljes mértékben egyetért az erőszakos fellépéssel. Elutasító választ 41 százalék adott. Ez az arány az európai összehasonlításban is kimagasló, átlagban a szélsőjobboldali mozgalmak rajongóinak 26 százaléka tartotta elfogadhatónak az erőszakot. Ennél magasabb arányban csak két újfasiszta csoport, a francia Bloc Identitaire és az olasz CasaPound Italia hívei támogatják az erőszakot.

Bíznak az emberekben, de a szebb jövőben nem

Bár a párt hivatalos köszöntése a Horthy-korszak szélsőjobboldalát idéző „Szebb jövőt", a párt rajongóit nem jellemzi túláradó optimizmus. Míg a teljes népességben 19 százalék azok aránya, akik szerint jó irányba halad az ország, a Jobbik rajongóinak csupán 4 százaléka ért valamelyest egyet az állítással, míg személyes sorsa jobbra fordulásában csak 11 százalék bízik. Igaz, ebben nem különböznek nagyon az amúgy is pesszimista magyar népességtől, amelynek csupán 16 százaléka reméli sorsa jobbra fordulását.

Fotó: Nagy Attila

Érdekes jelenség, hogy a Jobbik rajongói az átlagosnál jobban bíznak embertársaikban – ez főleg a 30 évesnél idősebbekre jellemző. Míg a teljes népesség 21 százaléka gondolja, hogy általában lehet bízni az emberekben, a rajongók 26, a 30 évesnél idősebb rajongók 33 százaléka vélekedik így, és csupán 42 százalékuk nem bízik általában az emberekben, szemben a teljes népességben mért 79 százalékos adattal.

 

Az intézményekben azonban jelentősen kisebb a bizalmuk. A legnagyobb eltérést az EU-val szembeni bizalomban mérték. Míg általánosan a magyarok leginkább az EU-ban bíznak (62 százalék), a Jobbik rajongói csak a sajtóban (3 százalék) és kormányban (5 százalék) bíznak kevésbé az EU-nál (9 százalék). A jobbikosok leginkább a hadseregben bíznak, de a többségük még abban sem (45 százalék igen, 50 százalék nem)

Miért a Jobbik?

A kutatás talán legérdekesebb része a kvantitatívan legkevésbé mérhető attitűdöt vizsgálta, vagyis azt, hogy miért válik valaki a Jobbik rajongójává a Facebookon. A felmérés ezen része nem is kérdőíves, hanem nyílt válaszos, szabadszavas formában készült el. A több mint kétezer válaszadó kevesebb mint negyede felelt ezekre a kérdésekre. A válaszadók 33 százalékát a Jobbik ideológiája és értékei vonzották, ez dominánsabb faktor volt a nők, mint a férfiak körében. Hasonló arányban, 35 százalékban a nemzeti azonosságtudatot nevezték meg, ez főleg a férfi válaszadókat jellemezte.

A nemzeti identitás és a csoportértékek tehát a két legfőbb vonzereje a pártnak. A pártrendszerből való kiábrándulás, vagy a Jobbik egyenesnek, őszintének tartott kommunikációja 12, illetve 11 százalékban határozta meg a rajongást, nagyjából ugyanennyiben a párt cigányellenessége. Az antiszemitizmus csak négy százalékuknál jelent meg okként, ez azonban jelentősen nagyobb arány, mint a nyugat-európai válaszadóknál mért 1 százalék alatti érték. Az antiszemitizmus érdekes módon a legfiatalabb válaszadók (16-20 évesek) körében bizonyult a legvirulensebbnek, ezen csoport 9 százaléka indokolta a Jobbik iránti vonzalmát a zsidókkal szembeni ellenérzéseivel.  • Hírek
  • Hírek