Koronavírus adatok

2021. dec. 07.
Oltottak Kórházban Elhunytak Fertőzöttek
Ambrus
-3 °C
3 °C

Kikerült a titoktartás az ügyvédi esküből

2012.02.28. 17:18

Tavaly december végén megváltozott annak az eskünek a szövege, amelyet az ügyvédeknek kell letenniük. Az új esküszöveg így szól: "Én, ... fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; ügyvédi/ügyvédjelölti tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem. (Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!"

A korábbi eskühöz képest több lényeges dolog is változott: eddig nem szerepelt a szövegben, hogy az ügyvéd a tisztségét a magyar nemzet javára gyakorolja, viszont benne volt az, hogy az ügyvéd a hivatása gyakorlása során tudomására jutott titkot megőrzi. A régi eskü ez volt: "Én... esküszöm, hogy ügyvédi hivatásomat az ügyfelem érdekében, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és jogszabályai szerint lelkiismeretesen gyakorlom, és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. (Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen".

Az esküszövegről az ügyvédekről szóló 1998-as törvény rendelkezik, amelyet egy salátatörvénnyel (az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szólóval) módosítottak tavaly, egy nappal karácsony előtt. A salátatörvényt a kormány, azaz a közigazgatási és igazságügyi miniszter nyújtotta be a parlamentnek, de az eredeti verzióban még nem volt szó eskümódosításról. Ez Mátrai Márta fideszes képviselő módosító javaslatával került be a december 30-án kihirdetett salátatörvénybe.

Mátrai javaslata indoklásában nem tért ki arra, miért kellett például a titoktartást például kivenni, csak annyit írt, hogy az új Alaptörvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan indokolt az esküszövegek megújítása, egységesítése is. Az új ügyvédi eskü szövege most szinte megegyezik az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről szóló törvényben foglalt szöveggel.

A Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) tagjainak szóló folyóirat, a Pesti Ügyvéd februári számában foglalkozik az esküváltozással. "Szinte már látom magamat, amikor a soron következő adóperemben a magyar nemzet java már ügyfelem érdekeit is elhomályosítja, és a nemzeti érzelemtől már amúgy is párásodó szemekkel arról igyekszem majd ügyfelemet meggyőzni, hogy jó hazafiként ő is vegye csak szépen tudomásul a nemzeti (értsd költségvetési) érdeket és mondjon csak le az adóhivatallal szembeni nemzetietlen követeléséről" – írta cikkében B. Szabó Gábor, a BÜK elnökségének tagja. "Ezek a különcködő és bajkeverő ügyvédek pedig majd megtanulják, hogy mi a hivatali rend: nincs több susmus meg titkolódzás! A nemzet ezt nem tűri!" – ironizált a titoktartás kihagyásával kapcsolatban is.

A cikk mellett keretes írásban jelezte az ügyvédi lap, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége különösen aggályosnak tartja az ügyvédekről szóló törvény módosítását mind az egyeztetés teljes hiánya, mind az elfogadott szöveg miatt. A kamara elnöke, Bánáti János levélben ismertette az elnökség álláspontját január 18-án Navracsics Tibor miniszterrel. A laphoz a február 6-i lapzártáig nem érkezett válasz a minisztériumtól.