Adorján, Adrián
3 °C
8 °C

Nyugdíjazzák a Kúrián a bírók negyedét

2012.03.09. 16:44

A hetvennégy betöltött bírói helyből húsz üresedik meg június végéig a Kúrián a bírók nyugdíjazásának új szabályozása miatt, de a főbíró más beosztásban igényt tartana a távozók munkájára.

Darák Péter, a Kúria elnöke a Pécsi Törvényszék éves összbírói értekezletét követő pénteki sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a szervezet megüresedő bírói állásaira a pályázatot a tavasszal vagy nyáron írják ki. A főbíró véleménye szerint az idősebb szakemberek pótlása nem lesz könnyű feladat, körültekintően kell eljárni. A jelentkezőkkel szemben elvárás a komoly elméleti felkészültség és a hosszabb szakmai gyakorlat, emellett várhatóan nagyszámú pályázatot kell rövid idő alatt elbírálni. Hozzátette: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Kúrián a munka folyamatos legyen.

Darák Péter
Darák Péter
Fotó: Kovács Tamás

Darák Péter megjegyezte, hogy tervei szerint a nyugdíjazott bírákat nem bírói minőségben, de tovább foglalkoztatnák. Ők a jövőben az ítélkezés elvi irányításában nélkülözhetetlen elvi állásfoglalások, vélemények megfogalmazásában vennének részt, így a tudásuk hasznosulhatna a Kúria megújuló szervezetében is.

A főbíró a március közepétől működő Országos Bírói Tanáccsal kapcsolatban arról szólt, hogy e bírók által választott testületnek kontrollszerepe lesz a bírói szervezet igazgatásában. Hatáskörei közé tartozik például, hogy a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének az Országos Bírói Tanács előtt kell beszámolnia kinevezési gyakorlatáról.

Darák Péter szerint a tanács jelentősége a sarkalatos törvények által meghatározott konkrét feladatokon túl abban is áll, hogy egy, az alsóbb fokú bíróságokon dolgozó bírákból álló testület nyer betekintést az egész bírói szervezet irányításába. Ez garancia a bírói szervezetnek a bírák érdekeit is szolgáló demokratikus felépítésére, működésére.

A főbíró kitért arra, hogy az összbírói értekezleten elmondta: áprilistól az alsóbb fokú bíróságokon dolgozó bíráknak lehetőségük lesz a Kúria munkájának személyes megismerésére, és arra, hogy ott a legfelsőbb szintű bíráknak beszámoljanak a munkájuk során szerzett tapasztalataikról, problémáikról.

Darák Péter arra biztatta a baranyai bírákat, hogy segítsenek publikálni a Kúria hivatalos lapjában, a Bírósági Határozatokban az elvi tartalmat, elvi megállapításokat magukban foglaló bírósági határozatokat. Magyarázata szerint erre azért lenne szükség, hogy a Kúria gyorsabban reagálhasson a joggyakorlat felvetődő kérdéseire. Azaz egy eldöntendő kérdés ne évekkel később, jogorvoslati eljárásban kerüljön elé, hanem ha arra egy első, vagy másodfokú bíróság ítélete megfelelő választ ad, mintegy elvi döntésként közzétehetnék.