Nekifognak a költségvetés újraírásának

2012.09.10. 01:10
Alaposan felpörgette a hangulatot a parlament őszi nyitóülése előtt a kormány, a vezérszónokoknak Szíria, Azerbajdzsán és az IMF fiktív követeléslistája is beszédtémát adhat. Dolog is lesz bőven, máris elkezdik módosítani azt a költségvetést, amit a miniszterelnök szerint már elfogadtak.

Azonnal komoly munkába fog a nyári különleges ülésszak miatt rövidre nyúlt szabadságáról szeptember 10-én visszatérő parlament. Kedden már újranyitják a jövő évi költségvetés részletes vitáját, amit olyan büszkén zártak le az utolsó ülésnapon - mi már akkor szóltunk, hogy szó sincs lezárásról, pláne nem elfogadásról, amiről Matolcsy miniszter és Orbán Viktor beszélt. A miniszterelnök azóta mondott ezt-azt, lesz miről beszélni napirend előtt.

De, szokás szerint, haladjunk sorjában. Hétfőn elsőként a nemrég, 85 éves korában elhunyt Zwack Péterre emlékeznek, aki az SZDSZ színeiben és függetlenként is volt képviselő. Utána napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik a program. Hogy a miniszterelnöknek kell-e válaszolnia azonnali kérdésekre, azt momentán nem tudjuk, de legkésőbb hétfőn, az ülés előtt kiderítjük. Elvileg négyhetente kell válaszolnia, de a nyári szünetben elvesztettük a fonalat.

Szezonnyitó ülés lévén, hétfőn csupán egyetlen új törvényt alkot a parlament, a hulladékról szólót.

A hulladékról

A hulladékról szóló törvény a nemzeti együttműködés rendszerének divatja szerint preambulummal kezdődik. És igen, a hulladékról is lehet emelkedetten írni. A szemétről „a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése és a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás” miatt kell törvényt alkotni. Meg azért, hogy ne legyen annyi szemét.

A törvényekben a preambulumnál már csak az értelmező rendelkezések szoktak szórakoztatóbbak lenni. A hulladéktörvényből például megtudhatjuk, hogy az „ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás”. Az elkülönített gyűjtés pedig, gondolták volna vagy sem, az, amikor elkülönítve gyűjtik a hulladékot. A törvény definiálja még a „gyártó”, a „gyűjtés”, a „hasznosítás”, a „hulladék” és a „szállítás” fogalmát is.

A maguktól értetődő fogalmak gondos definiálása után a törvény meghatározza a hulladékgazdálkodás alapelveit is. Hulladékgazdálkodásunk a jövőben a gyártó felelősségén, a szennyező fizetésén, az újrahasznosításon és a közelségen alapul majd. Ez utóbbi például azt jelenti, hogy a keletkezett hulladékot nem közepesen vagy nagyon távoli, hanem lehetőség szerint a legközelebbi létesítménybe kell szállítani.

A törvényből megtudhatjuk, hogy létezik hulladékhierarchia is. Eszerint a hulladékgazdálkodásban azt az elsőbbségi sorrendet kell érvényesíteni, hogy megelőzés, újrahasználatra előkészítés, újrafeldolgozás, egyéb hasznosítás, ártalmatlanítás. És van hulladékbirtokos is, az ő feladata a hulladék gyűjtése.

A hulladékgazdálkodás koordinálására az országgyűlés Országos Hulladékgazdálkodási Tervet, a szemét felhalmozódása ellen pedig Nemzeti Megelőzési Programot fogad majd el.

A határozathozatal után először két nemzetközi szerződésről, a Hálozat a Globális Fejlődésért létrehozásáról és a veszélyeztetett állatok és növények védelméről szóló megállapodások kihirdetéséről tárgyalnak, majd megvitatják az EU szomáliai missziójában való további részvételről szóló javaslatot is. Hétfőn még három törvényjavaslatot vitatnak meg részletesen, és tárgyalnak a családon belüli erőszak napirendre tűzését célzó népi kezdeményezésről is.

A törvényjavaslatok közül a gazdasági stabilitásról szóló törvényt módosító előterjesztés a legérdekesebb. Matolcsy György legújabb áldozata az unortodoxia oltárán az ötlet, hogy az állam devizaadósságát egy neki tetsző, fiktív árfolyamon számolná el. Ennek érdekében módosítaná a gazdasági stabilitásról szóló, elméletben szigorú költségvetési korlátokat szabó törvényt, amely alól amúgy már korábban mentesítette önmagát.

A módosítással valamelyest szélesítik a Költségvetési Tanács jogköreit, a szervezet a jövőben félévente véleményezné a költségvetés alakulását, véleményezné a költségvetést megalapozó törvényeket és bármely, a költségvetést érintő kérdében véleményt nyilváníthat. A korábban megszüntetett saját aparátusa helyett a tanács munkáját az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank segítené elemzésekkel. Mindez az Európai Unió követelésére történik.

Tárgyalnak a településfejlesztési törvények módosításáról és a költségvetést megalapozó törvényekről is.

Ha a kormánytöbbség megszavazza, és miért ne tenné, hétfőn tárgyalhatják a rendkívüli ülésszak utolsó napján elfogadott agrárkamarai törvény módosításáról szóló javaslatot is, aminek egyelőre nincs benyújtott szövege. Azaz, a kormány az őszi ülésszakban sem változtat eddigi gyakorlatán, továbbra is minden további nélkül keresztülverhet a parlamenten olyan javaslatokat, amelyeknek még az elolvasására se lehet idejük a képviselőknek. A javaslatot ráadásul a kivételes sürgős tárgyalás szabályai szerint kedden már el is fogadhatják.

Kedden amúgyis határozathozatallal indul a nap, elfogadhatják Lázár János hangzatosan a fiatalok dohányzásának visszaszorításáról szólónak címzett, valójában a dohánykiskereskedelem államosításáról szóló javaslatát, amit eredetileg még februárban akartak elfogadni, de aztán kénytelenek voltak véleményezésre megküldeni az Európai Uniónak.

A traffikokról

Ahhoz képest, hogy a javaslat zárószavazását február 20-án halasztották el, az irományhoz azóta látszólag hozzá se nyúltak - ez persze nem jelenti azt, hogy a zárószavazás előtt még ne nyújthatnának be hozzá módosító indítványt. Ennek hiányában viszont csak megismételni tudjuk, amit eddig írtunk a javaslatról, aminek a zárószavazását nem először halasztották el február 20-án.

Ezután megkezdik a munkahelyvédelmi akcióterv törvénybe foglalását. Ennek egyik pontja a kisadózó vállalkozások tételes adója, amiről külön törvényt alkotnak. Megvitatják Lázár János az önkormányzati tárgyú törvények módosítására vonatkozó javaslatát. Lázár egy másik javaslata is napirendre kerül, amivel az elhunyt közjogi méltóságok özvegyeinek nyugdíjáról szóló törvényi szabályozást módosítanák.

Utolsó napirendi pontként pedig nyolc órás időkeretben újranyitják a jövő évi költségvetés részletes vitáját. Elméletileg ez a fő számokról már nem, csak a fejezeti tételekről szólhat, de például a munkahelyvédelmi program költségvonzata még nincs beleszámolva a költségvetésbe. Tehát akár a fő számok is változhatnak.  • Tippek
  • Árfolyam