Megkönnyítené a KDNP a melegeknek, hogy házasodjanak

2012.11.16. 12:42
A család fogalma a házasságon alapul: aki nem házasodik, jogi értelemben nem családos, ha pedig még meleg is, akkor kapcsolatának nemcsak a polgári törvénykönyv családjogi fejezetében nincs helye, hanem az új kódex egészében sem. Ez a lényege a KDNP-frakció által az új Ptk tervezetéhez benyújtott, furcsaságokban hemzsegő módosító javaslatnak.

Valamennyi képviselője aláírásával módosító javaslatot (pdf) nyújtott be a KDNP-frakció az új polgári törvénykönyvról szóló törvényjavaslathoz. A kereszténydemokrata képviselők törölnék a Ptk-ból az összes, a bejegyzett élettársakra vonatkozó utalást, az élettársakat érintő szabályok egy részét pedig az új polgári kódex családjogi könyvéből áthelyeznék a szerződéses viszonyokat szabályozó kötelmi jogi könyvbe.

Legyen család az élettársi kapcsolat!

Az új Ptk családjogi fejezeteinek szerkesztésekor a Vékás Lajos-vezette jogászcsoport progresszív módon arra törekedett, hogy a szabályozás minél inkább megfeleljen a modern társadalmi viszonyoknak. Erről októberben a készülő jogszabály kormánybiztosa, Székely László is beszélt az Indexnek, elgondolkodtatónak nevezve, hogy 2011-ben már a gyerekek 42 százaléka született házasságon kívül.

Ezért a tervezetbe belefoglalták, hogy az élettársi kapcsolat is családjogi viszony. Az élettársakra vonatkozó szabályokat nagyban közelítették a házasokéhoz, és érdemi különbséget csak a szerzés és az öröklés terén hagytak a házasok és az élettársak között.

Mégse legyen család!

A kereszténydemokraták szerint viszont az élettársi életközösséget a  "nem házasság" tudatos választása jellemzi, ezért az ilyen kapcsolathoz nem fűződhetnek családjogi hatások.

Módosító javaslatuk indoklásában az áll, hogy az élettársak között "magánjogi jogviszony" áll fenn, aminek a felek szerződése az alapja, "melyben mindenre kiterjedően rendezhetik kapcsolatukat". Ez annyit tesz, hogy az élettársak közötti viszony jogi értelemben például egy vásárlással egyenértékű: a felek egy adásvételi szerződésben is szabadon rendelkezhetnek mindenről.

Arról azonban megfeledkeztek az indoklásban, hogy egy pár tagjai a jog és az ítélkezési gyakorlat szerint akkor is élettársaknak minősülnek, ha nem kötnek élettársi szerződést, "csupán" érzelmi és gazdasági életközösségben együtt élnek. A KDNP érvelése szerint mivel a magánjogi viszonyokat, szerződéseket a Ptk kötelmi jogi könyve szabályozza, az élettársaknak is ott a helyük.

A melegeknek nincs helyük a Ptk-ban!

Mivel a családvédelmi törvény házasságon alapuló család-fogalmába a KDNP szerint a bejegyzett élettársak életközössége fogalmilag nem tartozik bele, a helyzetet úgy orvosolnák, hogy őket egy-az-egyben kihagynák a Ptk-ból.

A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt 2009-ben fogadta el az Országgyűlés: az azonos nemű élettársak kérhetik, hogy a kapcsolatukat anyakönyvvezető regisztrálja. A bejegyzett élettársakra lényegében a házasságban élőkével megegyező szabályok vonatkoznak, de nem viselhetik egymás nevét, nem fogadhatnak örökbe gyereket, és mesterséges megtermékenyítéssel sem próbálkozhatnak.

A ma is hatályos régi Ptk-t a törvény elfogadásakor úgy módosították, hogy az összes releváns (így például az öröklésre, haszonélvezetre vonatkozó) szakasz kibővült a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményével. Az új kódex tervezete mindezt lényegében változatlanul hagyná, a KDNP javaslata viszont visszaállítaná a régi helyzetet, szövegszerűen nullára redukálva a bejegyzett élettársi kapcsolat Ptk-vonzatait.

A melegek is házasodhassanak!

Itt azonban nem álltak meg: a módosító javaslat 30. pontjából az is kiderül, hogy a kereszténydemokraták szerint (az élettársakkal szemben) a bejegyzett élettársak egyáltalán nem is hozátartozói egymásnak. Ennél  is bizarrabb újítás található a 8. pont alatt: azt javasolják, hogy a házasságkötésnek ne legyen akadálya, ha a házasulók valamelyikének bejegyzett élettársi kapcsolata áll fenn.

Egyszerűbben fogalmazva: a KDNP megengedné, hogy ha valaki (melegként) bejegyzett élettársi kapcsolatban él, közben (heteroszexuálisként) házasságot kössön egy ellenkező nemű személlyel.

Mivel mindkét javaslat totálisan életszerűtlen, valószínűleg az történt, hogy a KDNP-s módosító tényleges szerzője rákeresett a Ptk-tervezet szövegében a "bejegyzett élettárs"-szókapcsolatra, és mindegyik találatot automatikusan kihúzta, később pedig egyetlen képviselő sem olvasta végig, hogy valójában mit ír alá.

Mégsem válnak jogfosztottá a melegek

A jogi helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy a fenti 2009-es törvény szerint a bejegyzett  élettársi kapcsolatokra a már említett kivételekkel a házasságok szabályait kell alkalmazni. Mivel a Ptk általános, ez pedig speciális jogszabály, elvileg mindegy, hogy a Ptk nevesíti-e a bejegyzett élettársakat vagy sem, a házasságok szabályai rájuk is érvényesek. Ezért a KDNP manővere a bejegyzett élettársak tekintetében inkább jogesztétikai műveletnek tűnik.

Egészen addig, amíg a bejegyzett élettársakról szóló jogszabály hatályban van. Márpedig azt 2009-ben sem a Fidesz, sem a KDNP nem szavazta meg, nem okozna hát nagy meglepetést, ha az ügyet ismét napirendre tűznék.

Csökkennek az élettársak jogai

A kereszténydemokraták a különböző neműek élettársi jogait is csökkentenék. Bár a héten a kdnp-s Pálffy István magabiztosan leckéztette az ATV műsorvezetőjét, hogy javaslatukat az ellenzék és a sajtó is félreérti és valójában a jelenlegi helyzetet szeretnék fenntartani, a módosító javaslatuk ismeretében ez egyszerűen nem igaz.

A kisebbik kormánypárt ugyanis nem csak egyszerűen átpakolná a kötelmi jogi könyvbe az élettársakra vonatkozó paragrafusokat. Menet közben kihagynák a lakáshasználatra és a tartásra vonatkozó szabályokat, hogy azok a nem házas heteroszexuális párokra már ne vonatkozzanak.

A melegek járnának jól

A kereszténydemokraták javaslatának átgondolatlanságát mutatja az is, hogy ha elfogadják, a bejegyzett élettársak többletjogokat élveznének a sima élettársakhoz képest, mivel az utóbbiakra nem vonatkozik pluszjogokat garantáló, Ptk-n kívüli jogszabály. Márpedig ez a különbségtétel a KDNP preferenciáinak ismeretében szinte biztos, hogy nem szándékos.

Az viszont nyilvánvaló, hogy Semjénék azt szeretnék elérni, hogy a heteroszexuális párok számára az élettársi kapcsolat minél kevésbé legyen vonzó alternatíva a házassághoz képest. A kérdés az, hogy a nagyobbik kormánypárt 2012-ben hajlandó-e jogszabályba foglalni ezt az anakronisztikusnak és kőkonzervatívnak tűnő prioritást.

A Fidesz még nem döntött

A KDNP ideológiai-arculati okok miatt ragaszkodhat a módosításához, de a szavazásnál szüksége lesz a fideszes képviselők szavazataira is. Forrásaink szerint a Fidesz-frakcióban a kereszténydemokraták módosító javaslatát úgy értékelik, hogy az lényegében a jelenleg hatályos szabályozást tartaná meg, azaz feltehetőleg ők sem mélyedtek el túlságosan a szövegben. A módosító javaslat támogatásáról mindenesetre még nem döntöttek.  • Hírek
  • Hírek