2024. július 14. 21:00
Spanyolország
Anglia

Ismét módosítják az alaptörvényt

2012.12.07. 16:47

A kormány nevében Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter benyújtotta az alaptörvény harmadik módosításáról szóló törvényjavaslatot (pdf). A jogszabálytervezet első pontja szerint az alaptörvény P) cikke kiegészül egy második szakasszal:

A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági
termelésszervezésre és a mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény
határozza meg.

A kormány már novemberben bejelentette, hogy a földtörvényt a sarkalatos törvények körébe vonják, és ezért  módosítják al alaptörvényt. Erről szól az új szakasz első fele. A második vélhetően a kormány által kívánatosnak tartott földbirtokformát preferáló szabályozás kétharmados védelmét teremti meg.

Kormányrészről többször elhangzott, hogy a termőföldnek az uniós földvásárlási moratóriumot követően is magyar tulajdonban kell maradnia. A külföldiek földvásárlását azonban sem a hatályos alaptörvény, sem annak mostani módosítása, sem a földtörvény nem akadályozza, és nem is akadályozhatja meg. Azt ugyanis az Európai Unió protekcionizmus-elleni szabályai nem teszik lehetővé.

Az alaptörvény júniusban elfogadott első módosítása kimondta, hogy az alaptörvény átmeneti rendelkezései az alaptörvény részét képezik. A második, október végén elfogadott módosítás az előzetes regisztráció alaptörvényi védettségét teremtette meg.