Barbara, Borbála
1 °C
8 °C

Ombudsman: A kormány nem járt el elég körültekintően Safarov ügyében

2012.12.07. 12:58 Módosítva: 2012.12.07. 12:59
Az ombudsman szerint bár a magyar állam nem sértett nemzetközi normát és a neki biztosított jogkörben járt el, amikor hozzájárult Ramil Safarov azeri katonatiszt kiadatásához, az ügyben több szempontból is sérülhetett a jogbiztonság követelménye, valamint sérült a magyar állam szuverenitása is, állapította meg hivatalból lefolytatott vizsgálata eredményeként Szabó Máté.

Szabó Máté ombudsman szerint a magyar kormány nem járt el eléggé körültekintően, amikor nem kért garanciát arra, hogy az azeri állam nem ad kegyelmet az életfogytiglani büntetésre ítélt Ramil Safarov katonatisztnek.

Az ombudsman szerint a kormánynak tisztában kellett lennie azzal, hogy az azeriek szemében az elítélt úgynevezett „hazafias tettet" követett el, amikor Budapesten „brutálisan meggyilkolta védtelen örmény NATO-szemináriumi társát". Ezért szinte biztosra vehető volt, hogyha az elítéltet átszállítják Azerbajdzsánba, ott kegyelemmel szabadon engedik.

Az alapvető jogok biztosának rendelkezésére bocsátott iratok szerint átszállítását az elítélt kezdeményezte, kérelmét Azerbajdzsán Magyarországra akkreditált nagykövete adta át a kormány képviselőjének. Az átszállításhoz a hozzájárulást a közigazgatási és igazságügyi miniszter az előtt adta meg, hogy az azeri fél magyar kérésre tájékoztatást adott volna, miként fogják Azerbajdzsánban végrehajtani a magyar bíróság által kiszabott büntetést. Az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szerint ez nem kifogásolható, ugyanis az értesítést az átszállítás tényleges megtörténte, és nem a hozzájárulás megadása előtt kell teljesíteni.

Ugyanakkor az ombudsman szerint az azeri fél nyilatkozatát megelőző magyar hozzájárulás – vagyis a két aktus időbeni felcserélése – „ilyen körülmények között kétségessé teszi a jogállamiság és az abból fakadó jogbiztonság követelményének érvényesülését, és a nemzetközi jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítését".

Szabó Máté szerint „a garanciákhoz való ragaszkodásra szükség lett volna, ahhoz, hogy Magyarország eljárását utólag jóhiszeműnek minősíthessük". Miután azonban ez a garanciakérés nem történt meg, a magyar és a nemzetközi közvélemény egy része rosszhiszemű döntésként értékeli az Azerbajdzsánba átszállításhoz adott kormányzati hozzájárulást. A biztosítékok kérésének elmaradása közvetlenül veszélyeztette a jogállamiság elvének érvényesülését és az abból fakadó jogbiztonság követelményét.

Az ombudsman rámutatott, hogy a garancia nélkül hozott döntés a büntetés további végrehajtásáról gyengíthette a hazai és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatásba vetett állampolgári bizalmat, hiszen a kiadatás így egyfajta kegyelmi döntést tett lehetővé, felülírva a magyar bíróság ítéletét, egy jogerős határozatot. Az elítéltet a magyar bíróság bűnösnek találta az egyik legsúlyosabb bűncselekmény elkövetésében, és megfelelően súlyos, életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést szabott ki rá, ami viszont a büntetés-végrehajtás külön garanciák nélküli átengedésével mintegy azonnali kegyelemre változott. Ezáltal sérült az azonos súlyú bűncselekményért azonos büntetés kiszabását követelő, törvény előtti egyenlőség elve, illetve azt az azeri elnöki kegyelem felülírta, ami a kiadatás nélkül nem érvényesülhetett volna.

A biztos éppen ezért felkérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hívja fel a közigazgatási és igazságügyi miniszter figyelmét arra, hogy a magyar szervek hasonló esetekben a jelentésében foglalt szempontok figyelembevételével járjanak el, hiszen sérült a magyar állam szuverenitása, amikor egy másik állam elnöki kegyelme felülírta a független magyar bíróság jogerős döntését.

Magyarország augusztus 31-én adta át Azerbajdzsánnak az örmény katonatársa 2004-es budapesti meggyilkolásáért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Ramil Sahib Safarov azeri katonatisztet, akit hazájában elnöki kegyelemmel azonnal szabadlábra helyeztek. Szerzs Szargszján örmény elnök aznap bejelentette, országa felfüggeszti a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal. Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szeptember 2-án hivatalába kérette Azerbajdzsán budapesti nagykövetét, akit diplomáciai jegyzékben arról tájékoztatott, hogy Magyarország elfogadhatatlannak tartja Azerbajdzsán lépését.