Gyerekeivel fizettetnék ki egy idős asszony eltartását

2013.01.10. 14:19

Peres úton akarja elérni a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, hogy két testvér kifizesse az édesanyjuk térítési díját az idősotthonban, ahol az asszony él. Az ügy tárgyalása csütörtökön kezdődött el a helyi járásbíróságon.

Kadocsa Géza bíró a tárgyaláson elmondta: az idős asszony nyugdíja nem fedezi a társulás által fenntartott Kovács-Kűry Időkorúak Otthonának térítési díját. A társulás ezért kezdeményezte, hogy a felhalmozott különbözetet, mintegy 121 ezer forintot és az összeg kamatait a gyerekei fizessék meg. Az alaptörvény és a családok védelméről szóló törvény alapján a nagykorú gyereknek tartási kötelezettsége áll fenn azzal a szülőjével szemben, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani.

A beperelt felnőtt gyerekek arra hivatkoztak, hogy az ellátásról az otthon és az édesanyjuk kötött szerződést, így a fizetési kötelezettség is az asszonyt terheli. Azzal is érveltek, hogy a tartás jogosultja az édesanyjuk és nem az intézmény, ráadásul állításuk szerint jövedelmük sem teszi lehetővé a díjkülönbözet kifizetését. A per február elején folytatódik.

Göbl Vilmos, a hódmezővásárhelyi önkormányzat sajtóreferense azt mondta: az időskorúak otthonában évek óta gondot okoz, hogy nem lehetett kötelezni a lakók hozzátartozóit arra, hogy az intézmény szolgáltatásait megfizessék. Azok az idős emberek vehetik igénybe az intézmény szolgáltatásait, akiknek legalább négyórás gondozási, ápolási szükségletük van, amit a családjuk más módon nem tud biztosítani számukra. Az ellátás nem segély, hanem térítési díj ellenében biztosított szolgáltatás, amelyre folyamatosan jelentős kereslet mutatkozik, közölte a sajtóreferens. A kétszáz fős otthon lakóinak többsége kiegyenlíti a teljes szolgáltatási díjat. A gondozottak ötödénél a család állja a költségeket, az ellátottak 25 százaléka azonban nem fizeti meg a teljes térítési díjat és bár vannak rokonaik, ők sem rendezik a tartozást.