Pénzeskertre cserélnék Lenint

2013.02.05. 21:09
Wass Albert, Szív, Péntekkút, Pénzeskert: a kommunizmus emlékét őrző utcák lakói is beszálltak névötleteikkel az átnevezésbe Kunhegyesen. A lakók egy része az iratcserével járó macera miatt inkább elviselné, hogy továbbra is Lenin nevével kelljen élnie, de az új törvény miatt az önkormányzatnál már eldöntötték, hogy nem maradhat a Lenin, de még a Gorkij és az Úttörő utca se. A lakókat utcánként gyűlésezni hívják. A hétfő délutáni latyakban nem özönlötték el tömegek a művelődési ház színháztermét, de a Pénzeskert névért eljöttek páran lobbizni.

Ahol az aszfaltos rész véget ér, három-négy tyúk kapirgál a sárban, asszonyok beszélgetnek a kapuban. A szürke idő és a pocsolyák sem mutatják barátságtalan helynek a városszéli Lenin utcát Kunhegyesen. A 23-as házszám mögött kitartóan ugat egy kutya, de a gazdája nem bánja, hogy lefényképezzük a táblát a kerítésén. Amíg még lehet. Ha minden a tervek szerint halad, pár héten belül leszerelik a Lenin utcás táblákat, és így jár még másik nyolc kunhegyesi utca is.

Az önkormányzatnál eldöntötték, hogy eleget tesznek a január elsején hatályba lépett új törvénynek, és megszabadulnak a XX. századi önkényuralmi rendszerekre emlékeztető utcanevektől. A képviselő-testület felállított egy háromtagú munkacsoportot az érintett helyi utcák feltérképezésére, és azzal is megbízta, hogy tegyen javaslatokat a módosításra. Az új nevekről szóló döntéseket viszont nem akarták egyedül meghozni, inkább kikérik a lakók véleményét.

„Jó volt nekem a Lenin, de jó lesz a IV. Béla király is. Nem érdekel különösebben” – válaszolja vidáman a kutyás férfi, mikor arról kérdezzük, hogyhogy otthon van és nem a helyi művelődési házban, ahol gyűlést hirdettek hétfő délutánra a Lenin utcaiaknak. Ő az egyike annak a 25 embernek, akik azzal küldték vissza az önkormányzat véleménykikérő lapját, hogy áldásukat adják a munkacsoport által javasolt új utcanévre, a IV. Béla király utcára.

Összesen 103-an laknak a Lenin utcában választásra jogosultak. A többség nem adta vissza a véleménynyilvánító lapot, és voltak a Lenin és az Úttörő utcában is olyanok, akik jelezték, hogy ők mégiscsak ragaszkodnának a régi névhez. Hiába: a változtatás maga nem vitatéma. Egyébként nem a Leninhez vagy az úttörőkhöz fűződő érzelmek miatt húzódoznak néhányan a névváltástól, inkább csak a megszokás van emögött, meg az, hogy elég sok utánajárást jelent a lakóknak egy névcsere, magyarázza Kunhegyes jegyzője, Pénzes Tímea, aki a hétfői utcagyűléseket levezényli.

A kun hősnőnek sikere volt

Az önkormányzatnál dolgozókat így is kellemes meglepetésként érte a lakók aktivitása. „Mi magunk is elcsodálkoztunk” – mondja a jegyző, amikor arról beszél, milyen határozottan és sokan támogattak lakók olyan egyéni javaslatokat, amelyek eltértek a felkért munkacsoport ötleteitől. A munkacsoport tagja volt egy helytörténész, egy általános iskolai tanár, aki több helyi civil mozgalomban is részt vesz, valamint a helyi közművelődési intézmény vezetője, aki könyvtáros, és a feladata helytörténeti dokumentumok gyűjtése is.

Az írásos visszajelzések alapján a munkacsoport legnépszerűbb javaslata az volt, hogy a Hámán Kató utca új névadója legyen egy másik nő, Ágota, egy romantikus kun legenda hősnője. A lakók saját ötletei egyébként általában sokkal szimplábbak, kézenfekvőbbek voltak, mint a szakemberekéi.

A Ságvári Endre utca új névadója például a munkacsoport javaslata szerint Szépes Sándor lehetne, aki kunhegyesi születésű katonaként harcolt az 1848-es szabadságharcban. A Ságvári utcaiak többsége (33-ból 29-en) viszont inkább a Határ utca nevet választaná. A Gorkij utcának a szakemberek a Dr. Kolosy Lajos utca nevet adnák a hazai kunok történetét kutató helytörténész után. Az utcában valaki a Szív utca ötlettel állt elő, és a lakosok több mint felének támogatását megszerezte, mond még egy példát a jegyző.

Füleki Sándor helyett Füleki Sándor

A Füleki Sándor utca esete különleges. Az itt lakók kezdeményezésére talán úgy fog átneveződni, hogy megtartja a régi nevét. A kommunista névadót valójában Füleki Andrásnak hívták, a Tanácsköztársaság idején Kenderesen volt a helyi községi direktórium elnöke. Az utcatáblákra tévedésből került annak idején a Sándor keresztnév. A munkacsoport ezt a nevet Bödők Istvánéra cserélte volna le, aki szintén kunhegyesi '48-as szabadságharcos volt. Az utcabeliek viszont felhozták, hogy élt Kunhegyesen egy megbecsült tanárember, akit történetesen pont Füleki Sándornak hívtak. Azt szeretnék, ha az ő emlékére viselné tovább a régi nevét az utcájuk.

Az Úttörő utca sem biztos, hogy a munkacsoport javaslatára megkapja a kunhegyesi születésű cigányprímás, Bari Elemér nevét. 69-ből 7-en a Péntekkút, 5-en a Szélmalom nevet szeretnék inkább. Régen volt a közelben egy ilyen nevű kút, a Szélmalmot pedig most is látni az Úttörő utca végéből.

Wass Albert lemosta a festőt


Mind a kilenc érintett utca lakói megkapják a lehetőséget, hogy élőben próbálhassák meggyőzni a többieket. A legtöbb utca gyűlése csütörtökön lesz, de a Lenin utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca gyűlését már hétfőre meghirdették.

Eltűnik az összes Bajcsy-Zsilinszky utca is?

Nem feltétlenül. A törvény szerint ha egy önkormányzat bizonytalan abban, hogy egy név beleesik-e a tiltott kategóriába vagy sem, akkor szerezze be a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Balatonfűzfőtől kapott is már egy beadványt az MTA az ottani Bajcsy-Zsilinszky utca miatt. Kunhegyesen viszont úgy látták, hogy hosszadalmas lenne az Akadémia véleményének a kikérésére, és a névcserével nem követnek el törvénysértést anélkül sem, hiszen az önkormányzatoknak eddig is joguk volt a közterületeik nevének megváltoztatásához.

A kunhegyesi művelődési ház tele van élettel: a központi terében megy a tévé, nyitva a büfé, három asszony szövőszéken dolgozik. A tágas színházteremben a jegyző beszél a klasszikus vörös huzatú székek első sorát elfoglaló képviselők és pár fős hallgatóság előtt. Elmondja, hogy „kevéssé volt népszerű” a Bajcsy-Zsilinszky utcában a munkacsoport eredeti elgondolása, a festőművész Ilosvai Varga István neve. Csak 6-an adtak le érvényes szavazatot erre a verzióra, viszont 19-en támogatták, amit az egyik utcabeli javasolt, hogy válasszák Wass Albert nevét. A javaslatot ezt látva módosítják is. A jegyző mond pár szót Wass Albertről, aztán megkérdezi, van-e kérdés, vélemény, javaslat. A csendben csak a csöpögés hallatszik, ahogy a beázó plafonról lehulló cseppek elérik a széksorok közé odakészített műanyag lavórokat. A Bajcsy-Zsilinszky utcaiak gyűlésének hamar vége van.

A Lenin utcaiak gyűlésére többen eljönnek, és aktívabbak is. Nyolc utcabelinek tűnő embert számolunk össze. A jegyző nekik is elmagyarázza a törvényi hátteret, hogy az átnevezés egy „kötelező folyamat”, és még ha szeretnék is sokan megtartani, a Lenin névtől márpedig meg kell válni. Egy házaspár férfi tagja a Pénzeskert név érdekében szólal fel, amíg beszél, a többiek határozottan bólogatnak. Kiderül, hogy aki eljött, mindenki ezt a nevet szeretné. Az érvük, hogy ott, a Lenin utcában eléggé idős emberek laknak, és a Pénzeskertet könnyebb leírni, megjegyezni, mint a IV. Béla királyt.

Csak utánajárni ne kelljen

A Pénzeskert egyébként egy 1-2 hektáros tájegység neve, egy gazdagon termő területé, arra nyílik a Lenin utca. Írásban 5-en szavaztak erre, és írásban jött 3 szavazat arra is, hogy Szegő Gábor kunhegyesi matematikus legyen az utca névadója. Most a matematikus nem kerül szóba.

A törvény alapján főszabály szerint a lakcímváltozás miatt nem hárul pluszköltség a lakókra, az iratcsere alapvetően ingyenes. A Lenin utca egy rózsaszín pulóveres, három gyereket nevelő lakója arra kíváncsi, mi lesz a diákigazolványokkal, amiknek darabja 1400 forint. „Nekem ez borzasztó tétel” – mondja. A jegyző elárulja, hogy a törvény erre nem tér ki, de megígéri, hogy utánakérdez a belügyminisztériumnál. Az asszony amiatt is aggódik, hogy a lánya érettségi és továbbtanulás előtt áll, nemsokára be kell adnia a felvételi jelentkezését, és fél, hogy az ügyintézésbe belekavar a lakcímváltozás.

Egy másik asszony az iratcserék menetéről érdeklődik. A jegyző elmondja, hogy  lakóknak maguknak csak a biztosítójuk és a bankjuk felé kell a változást bejelenteniük. Az új lakcímkártyát kipostázzák nekik, és a szolgáltatóktól, a Tigáztól, az Eontól és a telefontársaságtól is kaptak rá ígéretet, hogy automatikus átvezetik minden lakónál az új utcanevet. A földhivatalnál is automatikus lesz az átvezetés. „Az jó, csak ne kelljen utánajárni” – mondja a kérdező baljóslatúan hozzátéve, hogy volt már dolga a földhivatallal.

Mikor és mennyiért?

A lakók írásbeli és szóbeli véleményét figyelembe véve nemsokára újrafogalmazza javaslatait a háromfős civil munkacsoport. Ez az új verzió fog előbb az önkormányzat oktatási, kulturális bizottság, majd a képviselő-testület elé kerülni. A döntést a testület a február 14-i ülésén fogja meghozni. A jegyző szerint az önkormányzatnak 100-200 ezer forintjába kerülhet majd a kilenc utca tábláinak cseréje együttvéve.