Farkas
10 °C
16 °C
Index - In English In English Eng

Péterfalvi: Az ELTE BTK HÖK listája sértő

2013.02.19. 15:46
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) szerint az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának listája sérti az emberi méltóságot, az érintettek jó hírnevét és becsületét. A Péterfalvi Attila elnökletével működő hatóság kedden az MTI-nek küldött közleményében azt írta, álláspontjuk szerint a jogsértés a személyes adattal való visszaélés vétségének törvényi tényállását is kimerítheti.

Közölték: a hatóság állampolgári bejelentések alapján, valamint a sajtóból értesült arról, hogy az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata éveken át listázta az új hallgatókat, világnézetük, pártszimpátiájuk, felekezeti hátterük és vélt származásuk alapján adatbázisba rendezve jellemezték őket.

Erre utalva arra hívták fel a figyelmet, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény értelmében a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat különleges adatnak minősül. A különleges adatok a törvény értelmében fokozottan védett személyes adatok, amelyek kezeléséhez törvényi felhatalmazás hiányában az érintettek írásbeli hozzájárulása szükséges - fűzték hozzá.

Jelezték azt is, hogy a sajtóhírek szerint az ELTE BTK HÖK adatbázisához 150-200 hallgató fért hozzá, és bárki beleírhatott, aki bejárt a HÖK irodáiba. Az ilyen listák harmadik személyek számára történő megismerhetővé tétele jogalap nélküli nyilvánosságra hozatalnak minősül, és súlyosan sérti a tisztességes és a célhoz kötött adatkezelés elvét, valamint a törvényben meghatározott adatbiztonsági követelményeket is.

Mint írták, ez a tevékenység továbbá sérti az emberi méltóságot, az érintettek jó hírnevét, becsületét; a becsmérlő, szélsőséges véleményformálással, illetve valótlan tények állítása kapcsán leginkább az érintett jó hírneve csorbul.

Kitértek arra is, hogy a polgári törvénykönyv alapján a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jó hírnév védelmére is, így az érintett az említett törvényben meghatározott polgári jogi igényeket támaszthatja a lista készítőivel szemben.

Közölték, a hatóság álláspontja szerint a kifogásolt jogsértés, súlyára tekintettel a büntető törvénykönyvbe ütköző, visszaélés személyes adattal vétsége törvényi tényállását is kimerítheti. A különleges személyes adatokkal való visszaélés ezen bűncselekmény minősített esete - írták.

A NAIH szerint felmerülhet továbbá a büntető törvénykönyvben meghatározott rágalmazás vétségének, illetve a becsületsértés vétségének gyanúja is. Azt, hogy a fenti bűncselekmények valamelyike megvalósult-e, büntetőeljárás keretében a bíróság tisztázhatja, ha az érintett feljelentést tesz - írták.

A hatóság emlékeztetett arra, hogy hasonló esetek előfordultak már az adatvédelmi biztosi gyakorlatban, továbbá a hatósághoz is érkeztek bejelentések azzal kapcsolatban, hogy különböző honlapokon a szerkesztők különleges adatokat - vélt származásra, szexuális életre vonatkozó adatokat - tettek közzé.

A HAT is tiltakozik "a hallgatói listázás" ellen

A Hálózat a Tanszabadságért (HAT) kedden tiltakozását fejezte ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hallgatói önkormányzatának állítólagos "listázása" ellen, egyúttal követelte, hogy a diákokkal szimpatizáló oktatókat, tanárokat semmiféle atrocitás, megtorlás ne érje, "a hatalom emberei semmilyen indokkal ne zaklassák őket".A szervezet közleményben azt írta: megengedhetetlen, hogy a legsötétebb diktatúra eszközeivel éljenek egyesek, ezzel a diákokat mélyen megsértve emberi mivoltukban.

A HAT "egyöntetűen tiltakozását" fejezte ki amiatt is, hogy a jogaikat gyakorló diákokat a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) rendőrei "zaklatják".     Állásfoglalásukban kiemelték: a HAT szerint mindenfajta megfélemlítési kísérlet és jogtalan adatszerzés (igazoltatás, mobilszám követelése) az alapvető emberi jogokkal megy szembe.

Elítélték az ELTE hallgatói önkormányzati (HÖK) elnökét, aki - közlésük szerint - a rektornál jelenti fel azokat az egyetemi oktatókat, akik szimpatizálnak a hallgatói tiltakozó akcióval. A Hálózat a Tanszabadságért szerint a HÖK elnöke a pozíciójával él vissza, amikor pressziót próbál gyakorolni a dékánra és a rektorra éppúgy, mint az események résztvevőire, azt kifogásolva, hogy más egyetemek közalkalmazott oktatói nem vehetnének részt az ELTÉ-s eseményeken - olvasható a közleményben.