Megtorlás lett a vége az óvodai panasznak

2013.03.20. 12:31
Elmarasztalt az Egyenlő Bánásmód Hatóság egy debreceni óvodát. Miután az egyik óvónő panaszt tett az intézményre a fenntartónál, az óvodában arra kötelezték a dolgozókat, hogy a panaszkodóról az emberi méltóságát sértő jellemzéseket írjanak, és ezeket fel is használták. A konfliktus azzal kezdődött, hogy a Hit gyülekezetébe próbálták hívni a későbbi panaszost, aki ellenállt.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) régóta húzódó ügye zárult le a héten, amikor a hatóság honlapján közzétették a debreceni Sípos utcai Óvodát elmarasztaló határozatot. Az EBH megállapította, hogy az óvoda mint munkáltató megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor megtorlást alkalmazott egy korábban panaszt tevő óvodai dolgozóval szemben.

A panaszos óvónőként dolgozott Debrecen Bánk nevű városrészének óvodában. Munkahelyét 2009 nyarán a debreceni Sípos utcai Óvodához csatolták, annak a telephelye lett. A debreceni óvoda vezetője, a munkáltatói jogkör gyakorlója többször is hívta az óvónőt istentiszteletre a Hit Gyülekezetébe, és vallásos hangvételű zenéket, könyveket is ajánlott neki. Ezt levelekkel bizonyította az EBH előtt az óvónő, aki visszautasította a meghívásokat, közölve, hogy más vallás szerint él.

Az óvónő és munkáltatója viszonya megromlott. Az óvónő 2011 márciusában bepanaszolta munkáltatóját a fenntartó önkormányzat oktatási osztályánál. Arra panaszkodott, hogy szerinte vallási meggyőződése miatt hátrányos megkülönböztetés éri, például nem biztosítják részvételét a nevelőtestületi üléseken, és munkafeltételei kedvezőtlenebbek, mint azon kollégáié, akik a Hit Gyülekezetéhez tartoznak. Ekkoriban az egyik önkormányzati képviselő is panaszt tett az intézményre. Az önkormányzat átfogó vizsgálatot indított.

Az óvoda vezetése pedig megkérte a dolgozókat, hogy írjanak feljegyzéseket arról, mit tapasztaltak a bánki telephely Sípos utcai óvodához csatolása óta. Az EBH azt állapította meg, hogy ezek a feljegyzések valójában a panaszos óvónőről adott negatív jellemzések voltak, és ezeket azért íratták meg, mert a dolgozó panaszt tett.

"A hatóság megítélése szerint a kérelmező emberi méltóságának súlyos sérelmét idézte elő, hogy közel harminc embert az intézmény arra kötelezett, hogy a bánki telephellyel (de valójában a kérelmezővel) kapcsolatos személyes véleményét írásba foglalja, azt ossza meg feletteseivel, majd az intézmény ezen véleményeket felhasználta a kérelmező panasza alapján indult eljárásban" - áll az EBH határozatában.

A határozat ismerteti az óvodavezető jellemzését is, eszerint a panaszos óvónő erkölcstelen, személyiségzavaros, korának nem megfelelően, kihívóan öltözködik, gondolkodása misztikus, mágikus elemekkel kevert, az intézményvezető kifogásolta „feljelentgetős” magatartását, és „borzalmas koholmányait”. A jellemzések az EBH szerint "értékítéletet, személyeskedő vádakat és a kérelmező magánéletébe való durva beavatkozást tartalmaztak".

Az EBH határozata ugyanakkor kitért arra is, hogy "a kérelmezőről készült jellemzések valóban
súlyos konfliktusokat vetítenek előre, amelyek nem tolerálhatóak egy munkahelyen". "A kérelmezővel szemben felhozott munkáltatói aggályok és a munkatársak kifogásainak kezelésére azonban alkalmatlanok és egyben megalázóak azok az eszközök, amelyekkel jelen esetben a munkáltató élt" - tették hozzá.

Az EBH elmarasztaló döntése pénzbírsággal most nem járt. Csupán megtiltották az óvodának, hogy a jövőben jogsértő magatartást tanúsítson, és elrendelték, hogy a jogsértést megtörténtét kimondó határozatot 90 napra nyilvánosságra hozzák.

A határozatot még 2012. január 19-én írta alá az EBH elnöke, Honecz Ágnes. Azért nem jelentették meg eddig a honlapon, mert az óvoda a határozat bírósági felülvizsgálatát kérte, és meg kellett várni, amíg az lezárul. A bíróság végül elutasította az óvoda keresetét.  • Hírek
  • Árfolyam