Március végéig meg kell rendelni a tankönyveket

2013.03.21. 10:04

Az iskoláknak március végéig kell megrendelniük a tantervi reform által nem érintett (kifutó) évfolyamokon használni kívánt tankönyveket a Könyvtárellátó rendszerében. A Nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek felmenő rendszerű bevezetése által érintett évfolyamokon a határidő május 15.

Az oktatas.hu oldalon közzétett dokumentum szerint áprilisban a Könyvtárellátó az összegyűjtött megrendeléseket továbbítja a kiadóknak, ezután visszajelzi az iskoláknak a rendelésfelvételt, majd május 15-éig az iskolák megrendelik az új kerettantervekhez kifejlesztett tankönyveket is.

Az új kerettantervi szabályozáshoz kifejlesztett új tankönyveket az Oktatási Hivatal folyamatosan bírálja el. Azokat, amelyek megfelelnek az engedélyezési feltételeknek, a kiadó kérelmére közzéteszik a tankönyvjegyzékben, és erről az iskolák választhatnak a Könyvtárellátó elektronikus rendszerében.

A köznevelési törvénnyel, a tantervi reformmal és az új tankönyvek kifejlesztésével összhangban a tárca fontosnak tartja, hogy kiterjessze, általánossá tegye a tartós tankönyvek iskolai használatát - közölte Hoffmann Rózsa államtitkár. Hozzátette: az ingyenes tankönyv felmenő rendszerű biztosításával párhuzamosan az iskola köteles tartós tankönyvet rendelni az adott tantárgyból (a matematika műveltségterület kivételével), ha ilyen van a tankönyvjegyzékben.

Ezt először a 2013/2014-es tanév tankönyvrendelése során kell alkalmazni az általános iskolák első évfolyamán, majd felmenő rendszerben. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az iskola olyan árösszetételű tankönyvcsomagot rendelhet az egyes évfolyamok számára, hogy feltétlenül biztosítani tudja az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaknak a tankönyvet. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak esetében a szülőktől semmilyen pénzbeli – kiegészítő - hozzájárulás nem követelhető.

Az állam várhatóan változatlanul tanulónként 12 ezer forint hozzájárulást biztosít a fenntartóknak az ingyenes tankönyvvel járó törvényi kötelezettségek ellátására.

Az intézmények június 15-éig, illetve szeptember 5-éig módosíthatják megrendeléseiket – kizárólag mennyiségi szempontból - a beiratkozások és a létszámváltozások függvényében, ezekről a Könyvtárellátó részletesen egyeztet a tankönyvkiadókkal. Júliusig a kiadóktól a Könyvtárellátó központi raktáraiba kerülnek a megrendelt tankönyvek, és augusztusban kiszállítják az iskoláknak a kiadványokat.

Az iskola a tankönyveket értékesítésre átveszi. Az intézményi tankönyvfelelős pedig részt vesz - egyebek mellett - a Könyvtárellátó által beszerzett kiadványok átadásában a tanulóknak és az iskolai könyvtáraknak, a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlásában.

A dokumentumban felidézik, hogy a tankönyvtörvény 2011 novemberi módosításával létrehozták és a 2013/2014-es tanévtől kezdődően bevezetik az állami tankönyvforgalmazás új rendszerét. Az országos tankönyvellátást az állam a Könyvtárellátón keresztül látja el.  • Hírek
  • Bankszámla