19 törvényt módosíthatnak az alkotmánymódosítás miatt

2013.03.29. 19:42

Navracsics Tibor igazságügyi miniszter péntek este benyújtotta az "egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módósításáról" szóló törvénytervezetét (.pdf). A javaslat, ahogy az alaptörvény negyedik módosítása is, összességében vegyes képet mutat. Vannak szabályok, amelyeket az Európai Unió elvárásainak megfelelően finomítanak, mások az alkotmánymódosítás szellemében jogoktól fosztanak meg.

Az előbbire példa a büntetőeljárásról és a polgári perrendtartásról, illetve a bírságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvények módosítása. Az előbbiben kizárják az ügyáthelyezés korábbi gyakorlatát, vagyis a legfőbb ügyész a jövőben nem jelölhet ki bíróságot egy ügy tárgyalására. A módosítás alapján az Országos Bírói Hivatal elnökét nem lehet újraválasztani.

Kárára módosul az Alkotmánybíróságról szóló törvény, amelyben az alaptörvénnyel összhangban megtiltják az alkotmánybíróknak, hogy ítéleteikben az elmúlt 23 évben született alkotmánybírósági döntésekre hivatkozzanak. Az új törvény kimondottan megtiltja az Alkotmánybíróságnak, hogy az alaptörvénybe foglalt szabályok alkotmányos összhangját, alkotmányosságát vizsgálja.

Továbbá módosul egyebek mellett az elektronikus hírközlésről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, a Nemzeti Audiovizuális Archívumról, a közigazgatási hatósági eljárásról, a gondnokoltak nyilvántartásáról, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az alapvető jogok biztosáról törvény is.