Jó magatartásjegy járt a buzizó diákoknak

2013.03.29. 15:22
Egy belügyi rendészeti képzéssel foglalkozó iskolában néhány diák kipécézte magának az új magyartanárt szokatlan hangmagassága miatt. A rendszeresen lebuzizott tanár hiába fordult az igazgatóhoz és az osztályfőnökhöz, úgy érezte, nem állnak ki mellette, a tanulók például a történtek ellenére jó magatartásjegyet kaptak, míg a tanár elveszítette az állását. Az ügy az Egyenlő Bánásmód Hatóság elé került: a tanárnak igazat adtak.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) elmarasztalt egy iskolát, amiért nem lépett fel azokkal a diákokkal szemben, akik vélt szexuális orientációja miatt zaklatták az egyik tanárt. Az EBH esetismertetése szerint a hozzájuk forduló tanár megbízási szerződéssel tanított egy, egyelőre nem megnevezett iskolában 2010 szeptemberétől. Egy szülési szabadságon lévő munkatársat helyettesítésére vették fel, heti 12 magyar nyelv és irodalom órát tartott.

A tanár hamar a diákok céltáblájává vált, ennek okát abban látta, hogy hangmagassága eltér az átlagtól. Főleg a 9/B osztályban zaklatták őt, néhány tanuló a "buzi" szóval illette tanórákon és azokon kívül is. A tanár többször beszélt az elfogadás fontosságáról a diákoknak, és jelezte a problémát az osztályfőnöknek és az igazgatónak is.

Az érintett tanulók ezután is jó magatartásjegyet kaptak, amit a tanár különösen sérelmesnek talált. Végül 2011 júniusában közölték vele, hogy munkájára a következő tanévben már nem tartanak igényt. Arra hivatkoztak, hogy kevesebb gyerek jár már az iskolába, csökkenteni kell az osztályok számát. Később augusztusban mégis alkalmaztak egy másik magyar szakos tanárt heti 12 órában.

Nem vették észre?

Az iskola képviselője az EBH eljárásában azt mondta, hogy eredetileg ez nem állt szándékában, csak a fenntartó kérésének tett eleget a felvétellel. Szerinte ennek nem volt köze a tanár sérelmeihez, a zaklatás ügyében pedig az iskola azért nem tett lépéseket, mert arról eleve csak a tanév végén értesült, és a tanár nem kérte fegyelmi eljárás lefolytatását.

A gyerekek magatartás-jegyével kapcsolatban azzal védekezett, hogy a tanár nem jelezte időben egyet nem értését a szokásos módon, ezért a végeredményt nem lehet az intézménynek felróni. Elmondta azt is, hogy a tanár munkájával nem volt probléma, szerinte megbecsülték az iskolában, szállást és internet-hozzáférést is biztosítottak neki.

Az EBH diákok vallomásaira hivatkozva életszerűtlennek minősítette, hogy az iskolai vezetők nem is hallottak az egyébként általuk is súlyosnak minősített történésekről. De felrótták az iskola képviselőjének azt is, hogy később sem tett érdemi intézkedéséket. "Azon indokai ugyanakkor, miszerint közel volt az év vége, a diákok tagadták az események megtörténtét, a tanári kar az esemény tisztázásától elhatárolódott, illetve hogy a sérelem kivizsgálása büntetőeljárás keretei közé tartozik, nem felelnek meg azon elvárható magatartásnak, melyet ilyen súlyú jogsérelem esetén tanúsítani kellene" – állapította meg a hatóság.

Ráadásul rendészeti osztály

Az EBH eltiltotta az iskolát a jövőbeni jogsértéstől, és szankcióként elrendelte határozata közzétételét mind a saját, mind az iskola honlapján. "A Hatóság a szankció megválasztásánál arra is tekintettel volt, hogy az eljárás alá vont iskolában belügyi rendészeti előképzés folyik, és az érintett zaklató tanulók is egy rendészeti osztály tagjai voltak. A szankció alapjául szolgáló szempontok pedig kizárólag akkor tudnak érvényre jutni, amennyiben a határozat legalább akkora nyilvánosságot kap, mint maga az időben elhúzódó jogsértés. Az alkotmányos értékek, illetve a jogrend szabályainak betartása, illetve tiszteletben tartása a rendészeti képzésben részt vevő személyektől (tanárok, diákok stb.) különösen elvárható" – olvasható az EBH honlapján.

A hatóság honlapján egyelőre csak az anonimizált esetleírást lehet olvasni, az iskola nevét is tartalmazó határozat nem nyilvános. Ennek oka az lehet, hogy a határozatot az iskola megtámadhatja a Fővárosi Törvényszéken, a felülvizsgálat kérésére 30 napjuk van, és ha benyújtanak ilyen keresetet, akkor kérhetik az EBH-döntés végrehajtásának felfüggesztését.

Súlyosabb szankciót, például pénzbírságot nem szabott ki a hatóság, mert figyelembe vették, hogy az iskola az eljárás alatt próbálta kompenzálni a tanárt a sérelméért, állást kínáltak neki. A tanár egyébként nem fogadta el az ajánlatot.  • Hírek
  • Hírek