Törvénybe iktatják az Egri csillagokat

2013.04.07. 23:37 Módosítva: 2013.04.07. 23:41
A tavaszi szünet után újra beindul a Parlament: a választási törvény módosítása mellett az adótörvények és az egsézségügyi törvény is változni fog, de Gárdonyi Gézának és a finnugor rokonságnak is szentelnek egy-egy jogszabályt.

A tavaszi szünetet követően hétfőn és kedden is ülésezik az Országgyűlés. A hétfői ülésnap egy új képviselő, Szemereyné Pataki Klaudia eskütételével kezdődik. A fideszes politikus az MNB élére távozó Matolcsy Györgytól örökli meg annak Bács-Kiskun megyei listás mandátumát.

Egy másik rendhagyó eseményre is készülhetünk, az MSZP az alkotmányügyi bizottság döntésének felülvizsgálatával akarja elérni, hogy a Ház elismerje: Kövér László házelnök idén február 11-én megsértette az országgyűlési törvény részrehajlás nélküli ülésvezetésre vonatkozó rendelkezését, amikor azt vágta a szerinte állandóan bekiabáló szocialisták fejéhez: „Mondják meg őszintén! Ilyen nehéz elviselni az ellenzéki létet? Lesz idejük megszokni.”

Korrigálják a választási törvényt

Az Országgyűlés több törvényjavaslatról is szavaz a héten. Az biztos, hogy mindenki feszülten figyelni fogja a választási törvény módosítását, ami nem is véletlen, hiszen az eredeti jogszabály számos pontját – köztük a belföldi szavazók regisztrációját – január elején elkaszálta az Alkotmánybíróság. Most a kormány az AB döntéseit figyelembe véve próbálja megfoltozni a törvényt.

Korábban már egy alapos elemző cikkben összeszedtük, hogyan is fog kinézni – hacsak nem jön közbe egy last minute változtatás – az újragondolt jogszabály. A legfontosabb pont az, hogy a kormány nem erőlteti tovább a regisztrációt, a magyarországi lakhellyel rendelkezőknek tehát sehová nem kell feliratkozniuk a szavazáshoz. Ezenkívül a kettős állampolgársággal rendelkezők érdekére hivatkozva ezentúl a választási irodáknak nem lesz kötelező  közszemlére tenni a választók listáját, illetve a választópolgárnak jogában áll majd megtiltani, hogy a választási szervek kiadják a róla nyilvántartott adatokat. A törvényjavaslat a pártok médiamegjelenését is igyekszik szabályozni, méghozzá úgy, hogy meglehetősen ködös fogalmazással „egyenlő feltételeket” ír elő a pártok reklámjainak közzétételében – melyeket egyébként kötelezően térítésmentesen kell sugároznia az adóknak.

Finnugor Rokon Népek Napja

A kuruc.info még nem fagyott le a felháborodott sumerológusok kommentjeitől, pedig a Jobbik is az előterjesztői közé tartozik annak az összpárti javaslatnak, ami többek között a „a finnugor népek közötti nyelvi rokonságra és történelmi léptékű kapcsolataink fontosságára”, valamint a „finnugor népek törvényhozásai és kormányai közötti hagyományosan szoros együttműködésre” hivatkozva a Finnugor Rokon Népek Napjává nevezi ki minden október harmadik szombatját. Mi az 1940-es finn-szovjet háború óta nem sok jelét láttuk a finnugor népekkel való „történelmi léptékű kapcsolatnak”, de biztos sokan fognak ünnepelni.

Gárdonyi Géza emléknap

Erre az évre esik Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból az Országgyűlés 2013 október 17-ét, az 1552-es egri ostrom végének napját – ami szerencsére nem esik egybe a Finnugor Népek Napjával – „Gárdonyi Géza emléknappá” nyilvánítja. A javaslat értelmében az oktatásért felelős miniszternek erre a napra meg kell szerveznie, hogy ezen a napon az iskolákban a szokásosnál is behatóbban foglalkozzanak az Egri Csillagokkal, illetve a népszerű regény hátteréül szolgáló történelmi eseményekkel.

Világörökségi törvény

A fideszes Gulyás Dénes előterjesztésére a Ház egy füst alatt fogja módosítani a világörökségről szóló törvényt, valamint a Budapesti Olimpiai Központ rekonstrukciójáról szóló törvényt. A világörökségi törvény már eddig is kimondta, hogy „a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéket” képvisel, ezért megóvása közérdek, valamint azt is, hogy ez a közérdek állami kötelezettségeket von maga után. De a törvény módosítását követően a kultúráért felelős miniszter már szakhatóságként fogja felügyelni a világörökség helyes használatát és fenntartását, ami ha nem felel meg a „közérdek” által elvártnak, akkor akár közigazgatási eljárást is indíthat. Ezen kívül a módosító javaslat keretében a kormány vissza is vonja azt a korábbi rendelkezést, miszerint a Puskás Ferenc Stadion környékének rehabilitációs programja során nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelmére vonatkozó jogszabályt – azaz a renováláskor elvileg fokozottabban figyelembe kell venni a sportkomplexum eredeti sajátosságait.

Egészségügyi szakellátás

A szakellátási feladatok rendezése végett a Parlament hat jogszabályt is módosítani fog. A kormányzat célja, hogy a felelősségi köröket hozzáigazítsa az egészségügyi intézmények államosításának révén előállt helyzethez. A módosítások egyrészt a járóbeteg szakellátás biztosításával összefüggő szakellátási feladatokat szabályozzák: itt a kormányzat azt az elvet alkalmazza, hogy továbbra is önkormányzati feladatok közé sorolja az alapellátásokat és járóbeteg-szakellátásokat, az állam feladatát pedig elsősorban a fekvőbeteg-szakellátásban, valamint az ahhoz integrált járóbeteg-szakellátásban jelöli ki. A változásokat a törvénymódosítás a felelősségi viszonyok területén is rögzíti, elsősorban az egészségügyi bírság megállapításának területén.

Balatoni területrendezés

Az Országgyűlés módosítani fogja a Balatonról szóló törvényt. A Pintér Sándor által előterjesztett jogszabály-módosítás elvileg a jogszabály „rugalmasabbá, életszerűbbé tételét” célozza, de ez több ponton is inkább a települési erdő- és zöldterület felhasználásában előírt szigorú feltételek fellazításának tűnik. A tervezet pontosítja a különböző területhasznosítási fogalmakat is, a települések szennyvízelvezető kapacitásának növelése érdekében 2018 december 31-ig meghosszabbítja a szennyvízkezelési programot, illetve a balatoni önkormányzatok nyomásának engedve enyhíti a nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi járművek – magyarul: a csónakok – tárolására vonatkozó előírást.

A felnőttképzés átalakítása

A felnőttképzés az iskolarendszeren kívüli, piaci alapon megvalósuló képzési formát jelenti. A 2001-ben bevezetett rendszerrel azonban a kormány meglehetősen elégedetlen, a törvényjavaslat indoklása szerint a kibocsátott bizonyítványok mögött gyakran nincs valódi minőségi tudás, és a mintegy 7500-ra tehető szolgáltató inkább az árban próbál versenyezni. A kormány ezért a javaslatban átalakítja a felnőttképzési akkreditáció rendszerét, elkezdi egy felnőttképzési nyilvántartási rendszer kiépítését, a munkaerőpiaci szempontok érvényesülése miatt pedig fokozottabb szakmai kamarai felügyeletet vezet be. A módosítás tisztázná a felnőttképzésben a felelősségi viszonyokat is: leszögezi, hogy az állam csak az OKJ-s képzésekért vállal felelősséget, a többi a fogyasztóvédelmi hatóságok alá tartozik.

A hegyközségekről

Úgy tűnik, nem az Alaptörvény az egyetlen, amit meghozatala után rögtön javításra szorul: a hagyományos magyar borvidékek településeit felölelő hegyközségekről szóló jogszabály idén január elsején lépett hatályba, de máris számos ponton szorul módosításra. A szavazás elé kerülő javaslat indoklása szerint pontosítani kell a különböző szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos fogalmakat – ezek a hegyközségek döntéshozatalában játszanak szerepet –, illetve a hegyközségek igazgatásában fennálló alá-fölérendeltségi viszonyokat.

A Köztisztviselői- és Rendvédelmi Karról szóló jogszabályok módosítása

A 2011-es közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt módosításában a Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium korrigálja az illetménykiegészítésre vonatkozó részt, az új változatból minden kormányzati szervnél dolgozó olvasónk kiböngészheti, hogy ő abba a kategóriába esik, ahol a felsőfokú iskolai végzettség 50 százalékos, a középfokú pedig 15 százalékos illetménykiegészítést ér, vagy pedig abba, ahol ez csak 35 vagy 15 százalék. A módosítás rendelkezik az érdekvédelmi jellegű kar finanszírozásáról és pénzügyi eszközeiről is, mellyel kapcsolatban az egykori belügyminiszter, Lamperth Mónika módosító javaslatában megjegyzi, hogy a kormány kézből akarja etetni az MKK-t, pedig annak érdekvédelmi feladatokat is ellátó szervezetként a felelős minisztérium költségvetésében kellene elkülöníteni forrásokat. Az Országgyűlés a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben is eszközöl néhány apróbb módosítást, köztük azt, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke hivatásos helyett rendelkezési állományba kerül.

Adótörvények uniós jogharmonizációjáról

Az Országgyűlés a kettős adóztatás elkerüléséről szóló kétoldalú egyezmények hatékony alkalmazása miatt számos ponton módosítja az adótörvényeket is. A kormányzat reményei szerint ezzel orvosolni fogja az adójogszabályok módosításai és azok alkalmazásai során felmerült problémákat, egyértelműbbé teszi a jogalkalmazást, megkönnyíti a működési feltételeket és egyszerűsíti az adminisztrációt. De a módosítási csomagba bekerültek olyan cikkelyek is, mint a főállású anyák, illetve egy, a roma tanulóknak kiírt szakiskolai-szakközépiskolai ösztöndíj

A szociális szövetkezetekről

A szociális szövetkezetek a gazdasági tevékenységen túl kulturális és szociális feladatokat is ellátó szervezetek. A tevékenységi forma meghonosítása a kormány prioritásai közé tartozik, de a szociális szövetkezetekkel kapcsolatban tavaly elfogadott jogszabályok közül nyolcat máris módosítani kell. A javaslat számos kedvezményt ír elő a szociális szövetkezetben tevékenykedők számára, így például a jövőben a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból lehet biztosítani a kötelező legkisebb munkabért és a garantált bérminimum emeléséből adódó többletterheket, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék állam általi átvállalásából adódó kiadásokat. A módosítással a szövetkezeti formában való munkavállalást is megkönnyítik, amihez a jövőben egyszerű tagsági jogviszony is elegendő lesz. A törvényjavaslat indoklása szerint a szociális szövetkezetek tagjai gyakran olyan „értékteremtő” munkákban vesznek részt, ami állami vagy önkormányzati szervek közfeladataihoz kapcsolódik, ezért a módosítással a kormányzat bizonyos erkölcsi, magatartási szabályok betartását is előírja a tagok számára.  • Hírek
  • Bankszámla