Ilyen lesz a hallgatói szerződés

2013.04.15. 18:36

Pénteken megállapodás született az utolsó vitás pontról is a hallgatói szerződések ügyében, így  az Emberi Erőforrások Minisztériuma már aznap este be is terjesztette (pdf) az Országgyűlésnek a felsőoktatási törvény módosítását. A javaslat szerint "a módosítás alapvető célja az, hogy az adófizetők pénzéből a képzésben részt vevő hallgató felelősségét és motivációját erősítse és a szabályozás eszközeivel az eredménytelen képzéseket csökkentse."

Az a kötelezettség nem változott, hogy az államilag támogatott képzésben részt vevő diákoknak egyrészt időre el kell végezniük tanulmányaikat, a diploma megszerzése után pedig bizonyos ideig Magyarországon kell dolgozniuk. A korábbi verzióhoz képest azért a feltételek valamelyest lazultak. Az enyhébb szabályok azokra is vonatkoznak majd, akik már 2012-ben aláírták a hallgatói szerződést.

Szerződés vagy nyilatkozat?

A törvényjavaslat szövege továbbra is hallgatói ösztöndíjszerződésről beszél, az indoklás szerint viszont a tanulmányok állami támogatásához, azaz az állami ösztöndíjhoz való hozzájutást nem formális szerződéskötési kötelezettséghez, hanem nyilatkozattételi kötelezettséghez kötik. Ezt a nyilatkozatot a beiratkozáskor kell aláírni. Az államilag támogatott képzésben részt vevők ezzel vállalják a  “törvényben előírt sajátos feltételek teljesítését”.

Kinek kell fizetnie?

Két esetben kell fizetni: ha valaki nem szerzi meg időben a diplomát, illetve aki a diplomája megszerzése után nem dolgozik a törvényben előírt ideig Magyarországon?

Mennyi idő alatt kell diplomát szerezni?

Az a pont nem változott, hogy az állami képzésben a tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül meg kell szerezni a diplomát. Ez az alapképzésben 4,5 évet jelent, a jogászképzésben 7,5 évet, az orvosképzésben 9 évet. Aki ezt nem teljesíti, annak a képzési költség felét kell visszafizetnie. Annyi kedvezmény viszont bekerült a jogszabályba, hogy a pénzt nem kell visszafizetni, ha valaki a felsőoktatási szakképzésben, illetve az osztott képzésben egy félév után, az 5-6 éves osztatlan képzésben két félév után félbehagyja tanulmányait és más szakon sem tanul tovább.

Mi történik, ha valaki szakot vált és ott folytatja a tanulmányait?

Ebben az esetben az újabb szak képzési ideje irányadó.

Mennyi ideig kell Magyarországon dolgozni?

A diploma megszerzése utáni 20 éven belül annyi ideig kell magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt fenntartani, amennyi ideig az államilag támogatott tanulmányok tartottak. Ez 3-9 évet jelenthet (a maximum tehát az, ha egy orvos 6 év helyett a tanulmányi idő másfélszereséig, azaz 9 évig tanul). Aki ezt nem teljesíti, annak átalányként vissza kell fizetnie az állami képzés teljes költségét.

Honnan tudja az ember, hogy mennyit kell visszafizetnie?

A diploma megszerzése vagy a tanulmányok abbahagyása után hatvan napon belül közli az Oktatási Hivatal az állami ösztöndíj összegét. Ezután évente is közlik a visszafizetendő összeget.

Mennyi idő alatt kell visszafizetni?

Alapesetben egy összegben kell visszafizetni, de a hallgató kérhet részletfizetést: ötmillió forint alatt legfeljebb tíz évre, ötmillió forint felett legfeljebb tizenöt évre. Lehetőség lesz előtörlesztésre is.

Milyen kamattal kell visszafizetni a pénzt?

Ha a diplomás nem dolgozik a törvényben előírt ideig Magyarországon, akkor az állam által ráfordított összeg éves inflációval növelt összegét kell visszafizetnie. Ez is kedvezőbbé vált, eddig ugyanis kamat is terhelte a visszafizetendő összeget.

Átvállalhatja-e más a visszafizetést?

Igen, a pénzt más személy vagy a munkáltató is visszafizetheti a diplomás helyett.

Mi történik, ha nem fizetik vissza a pénzt?

A követelést ebben az esetben megküldik az adóhatóságnak, amely adók módjára hajtja be.

Hogy lehet mentesülni a visszafizetés alól, ha az ember nem végzi el időben az egyetemet?

Mentesülhet a képzési díj ötven százalékának megfizetése alól, ha valaki tartós betegsége, balesete vagy szülés miatt nem képes időben megszerezni a diplomáját. Akinek három gyermeke van, az nem kötelezhető a tanulmányok elhúzódása miatt visszafizetésre. Lehet kérni halasztást is, ha valakinek külföldi tanulmányai vagy a nyelvvizsga megszerzése miatt húzódik el a képzési ideje. A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év időtartamra engedélyezhető.

Hogy lehet mentesülni a visszafizetés alól, ha az ember nem dolgozik annyi ideig Magyarországon, amennyit a törvény előír?

A törvény szövege szerint a megváltozott munkaképességet, tartós betegséget, balesetet szülést, kettő vagy több gyermek nevelését vagy más váratlan, a diplomás önhibáján kívüli okot részben vagy egészben figyelembe vesznek. A gyermeknevelésre vonatkozó kedvezményt a két diplomás szülő közül csak az egyiknek engedélyezik.

Ki tartja nyilván azt, hogy egy diplomás mennyi ideig dolgozik Magyarországon?

A végzett hallgatóük adatait az egyetemek átadják az Oktatási Hivatalnak. Ezután ez a szerv követi nyomon, hogy ki mennyi ideig rendelkezik itthoni munkaviszonnyal és társadalombiztosítással.