Elcsúsztak az osztálylétszám-emeléssel

2013.04.30. 07:18

A kaotikus és kapkodó törvényalkotás tipikus példája az, ami a köznevelési törvény legutóbbi módosítása kapcsán történik. Ez a módosítás tartalmazza azt a lehetőséget, hogy az iskolák 27-ről 32-re emelhetik az osztálylétszámokat. Ez főként azoknak lenne fontos, akik helyhiány miatt nem jutottak be valamelyik népszerű iskolába.

A Michl József KDNP-s képviselő által benyújtott módosító indítvány szerint az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető. A maximális osztálylétszámtól eltérni elsősorban ott lehet, ahol a felvételi körzetbe tartozó gyermekek kötelező felvétele miatt indokolt, és ott ahol a maximális létszám túllépése nélkül másik településre kellene iskolába járnia naponta 1-2 gyermeknek. Ha egy-egy ilyen iskola két vagy három első osztályában még lehetne létszámot emelni, az 10-15 diáknak jelentene bejutási lehetőséget.

Az osztálylétszámok emelésének lehetősége azonban akkorra születik meg, amikorra lényegében az összes gyereket beíratták valahova. A módosítás megszavazását ugyanis az országgyűlés egy napirendi módosítással végül április 30-ra halasztotta. Április 30. a határideje az elsősök beíratásának is -  a szülőknek ugyanis ez törvényi kötelezettségük. Mint megírtuk, az április 8-9-i beiratkozások után derült ki, hogy közel 2000 leendő elsősnek nem jutott hely sem a választott, sem a körzetes iskolában. Nekik üres helyeket ajánlottak fel a tankerület iskoláiban és a legtöbbet mostanáig be is íratták oda.

Az Emberi Erőforrás Minisztérium köznevelésért felelős államtitkársága kérdésünkre azt válaszolta: az elfogadott törvénymódosítás a jövő hét elején lép hatályba. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az osztálylétszámok túllépésére irányuló döntést csak a törvénymódosítás hatályba lépése után hozhatja meg. Az Emmi szerint viszont a döntések addig is előkészíthetők, így az előkészítés jelenleg is folyik. Az államtitkárság szerint a maximális osztálylétszám túllépése csak kivételes eset, a beiskolázást országos szinten nem befolyásolja ez a törvénymódosítás.

Egy kis reménye mégis maradt azoknak, akik az utolsó pillanatban szeretnének még iskolát változtatni. Az Emmi közlése szerint ha a gyereket már beíratták a felajánlott üres helyre, a szülő ezután is kezdeményezheti gyermeke átvételét a választott iskolába. Az átvételre vonatkozó döntés az iskola igazgatójának a hatáskörébe tartozik.

Kis haladék is elérhető a beiratkozással. Az Emmi rendeletmódosítása értelmében nem csak az április 30-i dátum a mérvadó. A tárca közlése szerint a szülő ellen tankötelezettség megszegése címén  szabálysértési eljárást csak az alapozza meg, ha a szülő – a választott iskola által hozott – elutasító határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül nem íratja be gyermekét a kötelező felvételt biztosító általános iskolába.