Módosulnak a szellemi tulajdonjogi törvények

2013.05.15. 18:58

Elsősorban az úgynevezett árva művekre vonatkozó, az uniós szabályozással megegyező előírásokat illeszti be a szerzői jogi törvénybe az a törvénytervezet, ami a kormány honlapján jelent meg. Szakzsargonban árva műnek nevezik azt az alkotást, aminek a jogosultja gondos kutatás ellenére sem lelhető fel. Az árva mű jogosultja lehet ismeretlen személy - mert például álnéven publikált a szerző - de tartózkodhat ismeretlen helyen is, ha például az örökös nem található meg.

Jelenleg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, kérelemre – a felhasználás módjához és mértékéhez igazodó díj megállapítása mellett – ad engedélyt az árva mű felhasználására. A felhasználási engedély legfeljebb öt évre szól, és Magyarország területére terjed ki. Továbbá az engedély nem kizárólagos, nem ruházható át, további felhasználási engedély adására és a mű átdolgozására nem jogosít fel.

A közszolgálati rádió és televízió az árva művet saját archívuma számára digitalizálhatja, katalogizálhatja, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti. A nyilvános felhasználás azonban csak egyéni lehet.

Az iparjogvédelmi szabályok módosításai főleg technikai jellegűek. Így például a szabadalmazási eljárásban az írásos véleménnyel kiegészített, újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő nyolcról tíz hónapra növekszik. Az írásos vélemény - indokolást is tartalmazó - előzetes megállapítás arról, hogy az újdonságkutatási jelentésben megjelölt iratokra és adatokra figyelemmel, a találmány kielégítheti-e az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság követelményeit.

A módosítás lehetőséget ad arra, hogy gyorsított eljárásban, két hónap alatt készüljön el az írásos véleménnyel kiegészített, újdonságkutatási jelentés. A gyorsított jelentésnek dupla díja van.

A tervezet szerint a módosított szabályok július elsején lépnének életbe.  • Tippek
  • Árfolyam