Vilmos, Bíborka
2 °C
19 °C
Index - In English In English Eng

Magyarország leépíti a melegek jogait

2013.07.04. 10:39

A magyarországi melegeknek és leszbikusoknak a törvény előtti egyenjogúság szempontjából alig jobbak a kilátásaik, mint Európa utolsó diktatúrájában, Fehéroroszországban élő LMBT-közösség tagjainak. Mindkét állam azon kevés európai országok közé tartozik, ahol az alkotmány a házasságot egy férfi és egy nő közötti kapcsolatra korlátozza. Magyarország annyiban emberségesebb, hogy nálunk legalább a regisztrált éllettársi kapcsolat engedélyezett.

Mi az az LMBT?

Leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű. Angolszász környezetben ugyanez LGBT. Mostanában oda szokták biggyeszteni a Q betűt is a betűszó végére, ami a "queer"-re (magyarul nagyjából "többszörös nemi identitásra") utal. De van LGBTTTIQQA is.

A Nemzeti Együttműködés Rendszerének ortodox melegjog-politikája még ezzel együtt is szembemegy az európai trenddel, hiszen az EU legtöbb országában folyamatosan bővülnek az LMBT-jogok, míg Magyarország az új alaptörvénnyel visszafelé indult el a melegek emancipációjának útján.

Szlovákia a legkevésbé elfogadó

Az azonos neműek házassága Európa kilenc országában legális jelenleg: Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Izlandon, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban és Svédországban.

A melegházasságot tíz európai ország – köztük hat EU-tagállam - alkotmánya zárja ki. A házasságot a férfi és a nő kzárólagos kapcsolatának tekinti a magyar, a lengyel, a lett, a litván, a román, a fehérorosz, a moldovai, a szerb, a montenegrói és az ukrán alakotmány.

Tizenkét európai ország, köztük Magyarország elismeri az azonos neműek együttélésének házasságon kívüli más formáit, például a bejegyzett élettársi viszonyt.  Hét olyan EU-tagállam van, ahol a melegek együttélést semmilyen formában nem legalizálták, a tágabb értelemben vett Európában viszont már húszra rúg az ilyen országok száma. A melegházasságot eddig nem legalizáló EU-országok közül öt tervezi az azonos neműek házasságának bevezetését.

A melegházasságot az alkotmányosan kizáró országok mellett talán Szlovákia a legkevésbé progresszív a melegek emancipációját illetően. Ott ugyanis egyszer már a parlament elé került a melegek együttélésének legalizációja, de elutasították.

Magyarország jogi szempontból az európai középmezőnyben helyezkedik el, sőt, néhány évvel ezelőttig kifejezetten progresszívnak számított a volt szocialista blokk országai között, mondta el az Indexnek Bagyinszki Ferenc, a TASZ melegjogokkal foglalkozó szakértője. Szerinte a bejegyzetett élettársi kapcsolat 2009-es engedélyezése óta azonban nem történtek előrelépések, sőt, inkább visszafelé indultunk el, mind a közbeszéd, mind a törvények szintjén, míg főként a nyugat európai országok egyre inkább az LMBT-közösség teljes jogi emacipációja felé haladnak.

Visszalépésként a szakértő kiemelte, hogy a módosított Ptk.-ban a bejegyzett élettársi kapcsolat már nem kapott helyet, illetve az új alaptörvény családfogalma is nehezíti a melegjogok további bővítését. Bagyinszki megjegyzete, a törvények mellett a társadalmi elfogadottság is nagyon fontos az LMBT-közösség egyenjogúsága szempontjából, és ezen a téren Magyarország nem áll túl jól.

Örökbefogadás

Azokban az országokban, ahol az LMBT-közösség tagjai házasodhatnak, általában örökbe is fogadhatnak, kivéve Portugáliát, ahol egyelőre csak az egyedülálló melegek és leszbikusok adoptálhatnak. Ugyanakkor az Egyesült Királyságban például az örökbefogadás engedélyezése megelőzte a melegházasság elfogadását. Sok EU-tagországban egyébként egyedülálló melegek és leszbikusok örökbefogadhatnak, csak párként nem kérhetik egy gyerek adoptálását. Olyan ország is van, ahol csak vérszerinti rokont fogadhatnak örökbe az egynemű párok, tehát például a saját testvérük vagy unokatestvérük gyerekeit adoptálhatják.

Diszkrimináció

Bár a legtöbb európai állam törvényi szinten tiltja a szexuális orientáció miatti negatív diszkriminációt, sok országban még mindig nem toleránsak az emberek a homoszexuálisokkal, ami pedig az esetleg kedvező jogi környezet ellenére is problémákat okozhat. A Pew Research Center legfrissebb kutatása szerint Európában a nyugati országok a leginkább elfogadók a melegekkel és leszbikusokkal szemben. Spanyolországban az emberek 88, Németországban  87, Franciaországban 77, Nagy-Britanniában 76, a jogilag konzervatív hozzáállású Olaszországban pedig 74 százaléka gondolja úgy, a társadalomnak el kellene fogadnia a homoszexualitást. A Pew Kelet-Európában sajnos csak kevés országban végezte el a felmérést. Kiemelkedő, hogy Csehország harmadik legtoleránsabb európai állam, miközben például Lengyelországban és Oroszországban a megkérdezettek fele elutasítja a homoszexualitást.

Ön mit gondol a melegek magyarországi jogairól?

  • 5990
    Sok
  • 5812
    Kevés
  • 2939
    Pont jó

A Magyarországra vonatkozó kutatások eredményei azt mutatják, hogycsak lassan terjed az LMBT-közösséggel szembeni tolerancia. Egy 2003-as kutatás szerint például az emberek harmada gondolta azt, hogy a homoszexualitás betegség, és csak 10 százalékuk vélekedett úgy, a szabad párválasztás alapvető emberi jog. A válaszadók körülbelül 30 százaléka szerint a homoszexuálisokat állami eszközökkel szabályozni kell. 2008-ra némileg javult a helyzet, de még mindig erősen tartja magát az a közvélekedés, hogy a homoszexualitás betegség, főként a 40 évnél idősebbek körében. Bizonyos tekintetben pedig visszesés is történt a homoszexualitás elfogadottságában: a Medián felmérései szerint 2002 és 2005 között például hat százalékkal esett vissza a melegházasságot, és tíz százalékkal a meleg párok örökbefogadását támogatók aránya.

Mini melegjog történet

Bár a homoszexuális kapcsolatok elterjedtek voltak már az ókori Görögországban, a Római Birodalomban és a kelták között is, miután a kereszténység vált a Római Birodalom fő vallásává sorra jelentek meg a homoszexualitást büntető törvények.  I. Theodosius császár például 390-ben halálbüntetéssel sújtott minden „passzív” homoszexuálist, kicsit több mint száz évvel később Justinianus császár már a szexuális szerepekre tekintet nélkül egy olyan törvényt hozott, amely minden meleget kasztrálással büntetett. Az 529-ben hozott justinianusi törvények több mint 1400 éven keresztül képezték az európai melegellenes törvények alapját. A homoszexualitást – a szodómiát – Európa-szerte főbűnnek tekintették és üldözték. Az üldöztetéseknek az évszázadok során több ezer férfi esett áldozatul. A leszbikusat jóval ritkábban ítélték halálra, de a kiközösítéstől ők is szenvedtek.

Mint Európában sok minden, ez is a Francia Forradalom idején kezdett el javulni. A francia nemzetgyűlés által összeállított büntetőtörvénykönyvben már semmilyen utalás nem volt a homoszexualitásra. A napóleoni háborúk idején pedig minden, francia uralom alá kerülő vidéken dekriminalizálták a homoszexualitást. Franciaországban csak a náci Vichy-kormány állította vissza a homoszexualitás büntetését 1942-ben.

Meglepő módon az igazán konzervatívként ismert Lengyelország kezelte az európai történelem során a leglazábban a melegjogokat. A lengyel törvénykezés sosem büntette a homoszexualitást, amelyet csak az országot elfoglaló oroszok, poroszok valamint az Osztrák-Magyar monarchia büntetett. Miután visszanyerte a függetlenségét, Lengyelország semmissé tette a megszálló hatalmak törvénykezését, majd 1932-ben az első európai országként 15 évben határozta meg a homoszexuális kapcsolatban résztvevők minimális életkorát.

A melegek emancipációja igazán a modernkori melegjogi mozgalmak elindulásával, a hatvanas évek végén kezdődött el, de még évtizedeket kellett várni amíg az első európai ország legalizálta az azonos nemű párok házasságát.

 EU-27  Egynemű kapcsolatok legalizálása  Egyneműek házassága  Adoptálás
 Ausztria  +  Nincs  Csak vérszerinti rokont
 Belgium  +  Van, 2003 óta  2006 óta adoptálhatnak melegek
 Bulgária  -  Nincs, alkotmányellenes  Egyedülálló melegek örökbe fogadhatnak
 Ciprus  -  Nincs  Nem lehetséges
 Csehország  +  Nincs  Egyedülálló melegek örökbe fogadhatnak
 Dánia  +  Van, 2012 óta  2010 óta adoptálhatnak melegek
 Észtország  -  Nincs  Nem lehetséges
 Finnország  +  Nincs, de fontolgatják  Csak vérszerinti rokont
 Franciaország  +  Van, 2013 májusa óta  2013 óta adoptálhatnak a melegek
 Németország  +  Nincs, de tervben van  Csak vérszerinti rokont
 Görögország  -  Nincs  Egyelőre csak tervben van
 Magyarország  +  Nincs, alkotmányellenes  Nem lehetséges
 Írország  +  Nincs, de tervben van  Egyedülálló melegek örökbe fogadhatnak
 Olaszország  -  Nincs, de tervben van  Nem lehetséges
 Lettország  -  Nincs, alkotmányellenes  Nem lehetséges
 Litvánia  -  Nincs, alkotmányellenes  Nem lehetséges
 Luxemburg  +  Nincs, de fontolgatják  Egyedülálló melegek örökbe fogadhatnak
 Málta  -  Nincs  Nem lehetséges
 Hollandia  +  Van, 2001 óta  Lehetséges
 Lengyelország  -  Nincs, alkotmányellenes  Egyedülálló melegek örökbe fogadhatnak
 Portugália  +  Van, 2010 óta  Egyedülálló melegek örökbe fogadhatnak
 Románia  -  Nincs  Nem lehetséges
 Szlovákia  -  Nincs  Nem lehetséges
 Szlovénia  +  Nincs  Egyelőre csak tervben van
 Spanyolország  +  Van, 2005 óta  Lehetséges
 Svédország  +  Van, 2003 óta  2003 óta adoptálhatnak a melegek
 Nagy-Britannia +  Nincs, de fontolgatják  Lehetséges (kivéve Észak-Írországot)