Ujjlenyomat-olvasó lesz az állatorvosi karon

2013.09.03. 13:39

A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán is ujjlenyomat-azonosításon alapuló rendszerrel váltják ki az előadások előtti névsorolvasást – egyelőre kísérleti jelleggel. Ebben a félévben az angol és magyar nyelven tanuló első- és a harmadéveseknél tesztelik a rendszert egy előadóteremben, ahol az állattan és takarmányozástan előadásokat tartják.

A rendszert már harmadik éve használják a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai karán tanuló mintegy 1200 hallgató azonosítására. Az állatorvosi kar ingyen kapta tesztelésre a Műegyetemen kidolgozott rendszert.

A diákoknak csak egyszer kell megadniuk bármelyik két ujjuk lenyomatát. A rendszer ezután már nem a lenyomatot tárolja, hanem azok egyes részletei alapján egy gépileg egyedi számsort generál. Ez a számsor kerül rá a hallgató elektronikus kártyájára. A kártyán tárolt számsorból az ujjlenyomat-rajzolat semmilyen eljárással nem fejthető vissza, mert a rendszer nem tárol annyi adatot, amennyi ehhez szükséges lenne.

Az előadások elején a hallgatóknak alapesetben csak a kártyával kell bejelentkezniük az előadóterem bejáratánál lévő olvasónál. A rendszer azonban szúrópróbaszerűen egy-egy hallgatónál csak akkor fogadja el a bejelentkezést, ha ujját is az érzékelőhöz érinti. Ez a véletlenszerű eljárás zárná ki, hogy a diákok az előadás előtt hiányzó társuk kártyájával is bejelentkezhessenek.

Az állatorvosi kart nem lehet levelezőn, távoktatásban vagy másolt jegyzetek alapján elvégezni, nagyon fontos, hogy a hallgató ott legyen az előadásokon és a gyakorlatokon, mondta az Indexnek Sótonyi Péter dékán. A tanulmányi és vizsgaszabályzatban is benne van, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon kötelező a részvétel.

Az előadások elején nagy gondot jelentett 100-120 hallgató nevének fölolvasása, amivel az idő jelentős része elment. Az elektronikus azonosítás meggyorsíthatja ezt a folyamatot. A biometrikus azonosítás annak lehetőségét is kizárja, hogy az előadáson, a gyakorlatokon valaki bemondja a hiányzó hallgató nevét, vagy egy írásbeli vizsgát egy másik ember tegyen le a diák helyett. Használnak ilyet a világ nagy egyetemein, így például a Yale-en is – mondta Sótonyi Péter.

Az első félévben teljesen önkéntes lesz a részvétel, aki nemet mond, annak továbbra is igazolvánnyal kell azonosítania magát – mondta az Indexnek Farkas Róbert, a kar oktatási dékánhelyettese. A karon első lépésben azt szeretnék tesztelni, hogy a rendszer valóban egyszerűbbé teszi-e az előadások látogatásának regisztrációját, növeli-e a részvételt, és ennek lesz-e kimutatható hatása a vizsgaeredményekben. Ha így lesz, a kar később dönt arról, hogy a rendszert élesben is bevezeti-e.