Etelka, Aletta
1 °C
5 °C

Az MSZP megszavaztatná a parlamentet a NAV-botrányról

2013.11.20. 17:29 Módosítva: 2013-11-20 17:43:46

Az MSZP országgyűlési határozati javaslat elfogadásával kötelezné a kormányt arra, hogy vizsgálja ki a volt adóellenőr, Horváth András állításait – értesült az Index. A kiugrott NAV-os szerint nagy hazai cégek és multik akár ezer milliárd forint adót is elcsalhattak, ami felett az állam szemet hunyt.

A szocialisták határozati javaslatát Mesterházy Attila, Józsa István, Veres János és Kovács Tibor jegyzi. A javaslat indokása szerint Horváth András állításainak megalapozottságát, valóságtartalmát mielőbb kormányzati intézkedésekkel kell vizsgálni. Ha a parlament megszavazza a szocialisták előterjesztését, azzal felkérik a kormányt, hogy

haladéktalanul és érdemben vizsgálja meg az adócsalással és az adóhatóság szerepével kapcsolatos állítások megalapozottságát, a vizsgálatáról készítsen jelentést az Országgyűlés részére, valamint tegyen javaslatot az adóhatóság működésével kapcsolatban esetlegesen szükségessé váló szabálymódosításokra.

Korábban az MSZP azért nem tudott csatlakozni az LMP által az ügyben kezdeményezett parlamenti vizsgálóbizottsághoz aláírásaikkal, mert Schiffer Andrásék a Jobbikot is bevonták az akcióba, a szocialisták azonban a szélsőséges párttal nem hajlandóak semmilyen szinten együttműködni. Emiatt a szocialisták külső nyomás alá kerültek, többen kritizálták a döntésüket. A mostani határozati javaslattal viszont ki tudják kerülni, hogy közösködniük kelljen Vona pártjával.

Technikailag az sem jelent sok különbséget, hogy a parlament fideszes többségének a támogatására van szükség az indítvány elfogadásához: hiába gyűjtött volna össze az ellenzék 78 aláírást egy vizsgálóbizottság kezdeményezéséhez, utána ugyanúgy a kormánypárt döntésén múlt volna, hogy a NAV-botrányt vizsgáló parlamenti testület felállhat-e.

Arról, hogy hogyan reagáltak a politikai szereplők Horváth állításaira, itt olvashat. A volt adóellenőrrel készült interjúnkat pedig itt találja.

Az MSZP határozati javaslata

Az Országgyűlés a közpénzek védelme, a költségvetés érdekeinek erősítése, a gazdaság fehérítése, a jogszabálykövető, tudatos adófizetői magatartás ösztönzése és az állami intézmények, hatóságok – különös tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – törvényes működésébe vetett állampolgári bizalom növelése érdekében az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) egy lemondott munkatársa olyan súlyú állításokat hozott nyilvánosságra, amelyek – amennyiben valósnak bizonyulnak – rámutatnak arra, hogy a törvénytisztelő magyar adófizetőket és a költségvetést hibás jogalkalmazásból eredően jelentős károk érik.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a NAV egy lemondott munkatársa által nyilvánosságra hozott állítások megalapozottságának és valóságtartalmának vizsgálata a kormányzat részéről azonnali intézkedést igényel.

3. Az Országgyűlés az 1-2. pontokban foglaltakra tekintettel felkéri a Kormányt, hogy

a) haladéktalanul vizsgálja meg a NAV Kiemelt Adózók Igazgatóságánál, illetve jogelődjénél feltárt törvénysértéseket, és az elvégzett törvényességi vizsgálatok eredményét;
b) haladéktalanul vizsgálja meg a kiemelt adózókkal kapcsolatban alkalmazott adóhatósági gyakorlatot, a kiemelt adózók által befizetett adó mértékét, a feltárt adóhiány mértékét, és végezze el a kiemelt adózókkal kapcsolatban alkalmazott adóhatósági gyakorlat és a nem kiemelt adózó jogalanyokkal kapcsolatban alkalmazott adóhatósági gyakorlat összehasonlítását;
c) haladéktalanul vizsgálja meg, hogy történt-e az adóhatóság munkájába egyedi adóhatósági ügyekre kiterjedő beavatkozás az adóhatóságon kívüli személy vagy szervezet – így különösen a kormány tagjai, kormányzati tisztviselők, országgyűlési képviselők – részéről, illetve vizsgálja meg a NAV külső beavatkozási kísérletekkel szemben alkalmazott eljárásrendjét, gyakorlatát;
d) 2013. december 16-ig nyújtson be jelentést az Országgyűlésnek az a)-c) pontokban meghatározott intézkedések végrehajtásáról, valamint
e) 2013. december 16-ig terjessze az Országgyűlés elé a d) pont szerinti jelentés alapján szükségessé váló, a NAV működését, eljárásrendjét érintő szabályozási javaslatot.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.