Gyerekgyalázás: mindenki hárított

2013.11.26. 17:34
"Mióta az eszüket tudják", a vád szerint azóta rendszeresen verte és erőszakolta anyja és apja a három szigetszentmiklósi gyereket, két fiút és egy kislányt. A Blikk szerint emberi ürülékkel, patkánnyal és csótánnyal etették őket, előfordult, hogy a szexuális erőszak után elvesztették eszméletüket. Végighívtuk a gyerekvédelmi jelzőrendszer kulcsszereplőit, akiknek az lett volna a dolguk, hogy észrevegyék és megállítsák a bántalmazást. Mindenki hárított.

A keddi Blikk egy rettenetes gyerekbántalmazási ügyről számolt be. A vádiratra hivatkozó cikk szerint egy szigetszentmiklósi házaspár éveken át, többször megerőszakolta, rendszeresen verte, és például fekáliával etette három kiskorú gyerekét.

K. István, a cikkben szereplő családfő testvére azt mondta, keveset tud az esetről, mert az elmúlt húsz évben kevéssé tartotta fivérével a kapcsolatot, de arról értesült, hogy K. Rudolfot és feleségét, Andreát 2013 februárjában letartóztatták gyermekeik bántalmazása miatt. A börtönből azóta több levelet is kapott az öccsétől, de a konkrét esetről nem tud részleteket, ő is a sajtóból tájékozódott. Azt is mondta, hogy a bántalmazásban érintett három gyerek mellett a letartóztatott házaspárnak két vagy három Down-kóros 12 éven aluli kisgyereke is van, akiket még a letartóztatásuk előtt jóval elvettek tőlük a hatóságok, és egy szigetszentmiklósi hivatásos nevelőszülőhöz helyezték őket.

Itt megnézheti a videónkat, amit a család korábbi lakhelyén készítettünk, beszélnek a szomszédok, és a vádolt férfi testvére is:

Felháborító, mi zajlott ebben a házban

A házaspár szomszédai azt mondják, nehezen tudják elképzelni, hogy a Blikkben leírt borzalmak megtörténhettek, példaként azt mondták, hogy nincsenek patkányok Lakihegyen, ezért a szülők valószínűleg nem is tudták volna patkányokkal etetni a gyerekeket. A szomszédok szerint a gyerekek nagyon el voltak hanyagolva, piszkosak voltak, de tudomásuk szerint óvodába, iskolába is jártak.

Az ügyészség tud ilyen esetről

Az ügyészség az Indexnek megerősítette, hogy valóban elkészült a vádirat egy nagyon súlyos, szigetszentmiklósi gyermekbántalmazási ügyben. Az ügyészség a részleteket nem tárja a nyilvánosság elé, de a gyerekek érdekeire tekintettel zárt tárgyalást fognak indítványozni – mondta Gyugyi Csilla, a Pest Megyei Főügyészség szóvivője.

Csics Péter, K. Rudolf, a gyerekek apjának kirendelt védője azt mondta, amíg nincs nála a vádirat, addig nem nyilatkozik részletesen az ügyben. Annyit mondott el előzetesen, hogy november közepén kapta meg az ügyet, azóta áttekintette a vallomásokat és az általa ismert dokumentumok szerint mióta a gyerekek az eszüket tudják, azóta tartott a bántalmazás, és idén januárban történt az utolsó kínzás. A gyerekek ezután kerültek nevelőszülőkhöz, és ők értesítették a hatóságokat. Az ügyvéd azt is elmondta, hogy védence viszont tagadja a vádakat.

Az ügyészségtől megtudtuk, hogy a vádiratban nevelése alatt álló 12. életévét be nem töltött sértett sérelmére erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények tényállás szerepel. Ez utóbbi a szóvivő szerint például a kiskorú veszélyeztetését takarja. A Btk. szerint az előbbi 15, az utóbbi 5 évig terjedő fegyházbüntetéssel büntethető.

A gyermekvédelmi törvény értelmében egy kiterjedt védőháló igyekszik megakadályozni a gyermekbántalmazást, amelybe az óvoda, iskola, védőnő, orvos is beletartozik. Az alábbi intézmények és emberek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása esetén:

  • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos
  • a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,
  • a köznevelési intézmények

(A fenti lista nem teljes, a törvényben olyan speciális szereplőkkel folytatódik még, mint például a rendőrség, ügyészség, bíróság, munkaügyi hatóság, alapítványok, egyházi jogi személyek, menekültszállás.) A törvény azt is rögzíti, hogy "ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet".

A védőnő nem maradhat csendben, ha elküldik

A törvény előírja azt is, hogy a fenti szereplők a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Ha valaki nem így tesz, és a jelzési vagy együttműködési kötelezettséget elmulasztja, a gyámhatóság javaslatot tesz a fegyelmi eljárás megindítására. A gyámhatóságnak ilyen esetben kezdeményeznie kell a gyermekjóléti szolgálatnál, hogy esetmegbeszélést tartsanak. A ház közelében van egyébként védőnői szolgálat és háziorvos is.

A védőnői ellátásról szóló rendelet szerint a védőnőnek írásban értesítenie kell a gyermekjóléti szolgálatot és a háziorvost, ha a szülő nem hajlandó fogadni őt, vagyis megtagadja az ellátás igénybevételét. A rendelet szerint ha a gyerek nem jár közösségbe, 3 éves kora és iskolás kora között a védőnőnek legalább évente 4 alkalommal kell felajánlania a családlátogatást. Ha a védőnő bántalmazásról szerez tudomást, neki magának kell hatósági eljárást is kezdeményeznie.

Védőnő: van folyamatban ügy, gyermekjólétis: nincs

Kíváncsiak lettünk volna arra, indult-e fegyelmi eljárás mulasztás miatt az elmúlt két évben az illetékes szigetszentmiklósi védőnő ellen. Megkerestük telefonon Klettnerné Nyerges Ágnes szigetszentmiklósi vezető területi védőnőt, de ő azt mondta, hogy nem nyilatkozik a folyamatban lévő ügyben.

A területi védőnők az önkormányzatok alkalmazásában állnak, tehát fegyelmi eljárást is az önkormányzat indíthat ellenük. Az önkormányzat kérhetné számon a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot is. A helyi önkormányzatnál Vajna-Sallai Adrienn sajtómunkatárs azt mondta, az önkormányzat nem nyilatkozik az ügyben. Azt javasolták, hogy a Járási Hivatalnál keressük a gyámügyet, ahol viszont kedden nem volt bent senki sem.

Kedd délután sikerült elérnünk telefonon azt a szigetszentmiklósi háziorvost, akihez a család tartozott. Egyelőre nem nyilatkozott, néhány nap türelmet kért.

Ami az ügyben rejtélyes, hogy a helyi gyermekjóléti szolgálat vezetője állítja, hogy nincs folyamatban ilyen esetük, pedig a területi védőnő folyamatban lévő esetről beszél.

Kerekes László, a szigetszentmiklósi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője az Indexnek először annyit mondott, hogy a Blikkben leírt esetet nem szeretné minősíteni, mert nem ismeri azt, majd később telefonált, hogy elolvasta a sajtóhíreket, utánanézett a rendszerükben, és nem talált ilyen, folyamatban lévő esetet náluk. Arra is rákérdeztünk nála, hogy esetleg azért nem szerepel-e az eset a rendszerükben, mert lezárt esetről van szó, de erre egyelőre nem reagált.

Jól működik a helyi rendszer?

A szigetszentmiklósi önkormányzat képviselő-testülete tavasszal tárgyalta meg az "Átfogó értékelés Szigetszentmiklós város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról" című dokumentumot, amely a helyi gyámhivatal, valamint a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat éves beszámolójára épült. Ebben értékelték a jelzőrendszer működését is.

"A 2012-es évben azt tapasztaltuk, hogy minden erőfeszítés ellenére egyre nagyobb méreteket öltenek a gyermekekkel kapcsolatos problémák. Nagyon sokan élnek a gyermek fejlődését nehezítő körülmények között, nélkülözésekkel küszködve. A problémák egyre összetettebbek, súlyosabbak (...) Egyre gyakoribbak, beazonosíthatóbbak a családon belüli erőszak különböző formái (...) A fokozódó problémák miatt az észlelő és jelzőrendszer aktivitása alapja és egyben feltétele a szolgálat eredményes működésének "- olvasható az értékelésben.

A jelzett nehézségek ellenére elégedett a hangvétele a Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Kerekes László által készített beszámolónak:

A jelzőrendszerrel való kapcsolatunk kölcsönösnek, erősnek és eredményesnek mondható. A gyermekek érdekében rendszeres, hatékony és eredményes az együttműködésünk azon szervekkel (oktatási-nevelési intézmények, orvosok, védőnők, rendőrség) amelyek vagy jogszabályi kötelezettségükből eredően, vagy munkájuk végzése során szereznek olyan információkat gyermek veszélyeztetettségéről, amelyek gyámhatósági intézkedést igényelnek.

Statisztikákat is közölt. 2012-ben a jelzőrendszer Szigetszentmiklóson összesen 514 jelzést küldött. A legaktívabbak a közoktatási intézmények, az óvodák és iskolák voltak. Tőlük 232 jelzés érkezett.

A gyermekjóléti szakmai egység tavaly 635 gyerekkel foglalkozott. A beszámoló szerint az esetszám a korábbi évekhez képest folyamatosan emelkedett, "amelynek oka az, hogy az elmúlt években a város veszélyeztetett gyermekei a jelzőrendszeri tagok együttműködésének köszönhetően folyamatos felderítésre kerülnek".

Az ombudsman lépett

Családon belüli bántalmazás a beszámoló szerint 2012-ben 16 esetben fordult elő, fizikai bántalmazásról volt szó 6 esetben, lelki bántalmazásról 10 esetben. "Egyre több bántalmazott gyermekről érkezik jelzés, ami úgy érzem annak is köszönhető, hogy a lakosság, az intézmények hatékonynak és eredményesnek ítélik az intézkedéseinket, így bátrabban vállalják fel ezeket az eseteket" - írta a beszámoló készítője. Se a 2012-es, se a 2011-es beszámolóban nem vettünk észre utalást arra, hogy különösen súlyos esettel szembesült volna a szigetszentmiklósi gyermekvédelem.

Kerekes, aki nyáron újra megpályázta és el is nyerte a korábban is általa betöltött intézményvezetői posztot, az önéletrajza szerint 2004-ben részt vett A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése című kiadvány készítésében. Az anyag a háziorvosok és a védőnők részére készült.

A Velvet információja szerint az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vizsgálatot indított a szigetszentmiklósi gyermekbántalmazási ügyben. Az ombudsmani hivatal sürgős eljárásban vizsgálja a történteket, megkereste a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, továbbá a területi gyermekvédelmi szervet. A vizsgálat jelenleg folyamatban van.

Szélsőségesen leterhelt gyermekvédelmi rendszer

Egy korábbi, brutális gyermekbántalmazási esetben megkérdeztük Gyurkó Szilviát, gyerekvédelemmel és családon belüli erőszakkal foglalkozó kriminológust, az Országos Kriminológiai Intézet munkatársát, aki akkor azt mondta, hogy a gyermekbántalmazási ügyekben indult eljárásokban gyakran találkozhatunk olyan helyzettel, hogy a helyi ellátórendszer tagjai nem tudnak a bántalmazásról vagy a súlyos bántalmazás megelőzése érdekében beavatkozásuk nem hatékony. „A gyermekvédelmi törvény életbe lépése óta soha nem álltak rendelkezésre azok a tárgyi, anyagi, személyi erőforrások, amelyek a törvény végrehajtásához szükségesek. Komoly szakemberhiánnyal küzd a gyermekvédelem, nagyon magas a fluktuáció” – fogalmazott. A gyermekvédelmi rendszer leterheltsége, bürokratikus felépítése az oka annak, hogy egy brutális eset titokban maradhat a szakember szerint.

Cikkünket az Index Facebook-oldalán kommentelheti.