Etelka, Aletta
3 °C
4 °C

Áderhez fordult a bírósági hivatal vezetője

2013.11.28. 19:26

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a köztársasági elnökhöz fordult, hogy kezdeményezze annak a kecskeméti bírónak a felmentését, aki nem tudta igazolni vagyongyarapodását. A Népszabadság információja szerint Varga Tibor bírót - aki 2012-ig felszámolási ügyekkel is foglalkozott - a Kecskeméti Törvényszék elnöke felmentette a munkavégzés alól, mert nem tudta hitelt érdemlően igazolni vagyongyarapodását.

A bírók jogállásról szóló törvény szerint a bírónak háromévente vagyonnyilatkozatot kell tennie, amiben köteles saját és családtagjai jövedelmét feltüntetni. A bíró vagyonbevallását összevetették a három évvel korábbival, és úgy ítélték meg, hogy a bevallott jövedelemből nem lehetett volna ilyen mértékű vagyongyarapodásra szert tenni.

A törvényszék elnöke az Országos Bírói Tanácsnál (OBT) eljárást kezdeményezett, ami novemberben azzal zárult, hogy a kecskeméti bíró valamit eltitkolt bevallásában, mert az általa igazolt jövedelem nem nyújthatott fedezetet a bevallott vagyongyarapodásra. Ezután a törvényszéki elnök javasolta Handó Tündének, hogy kezdeményezze a köztársasági elnöknél a bíró felmentését, és egyúttal felfüggesztette a bírót a munkavégzés alól. A bíró felmentési ideje egy hónap.

A törvény szerint, ha egy bíró vagyongyarapodására a szolgálati viszonyából vagy a munkáltató által ismert más törvényes forrásból származó jövedelme nem ad magyarázatot, a munkáltatói jogkör gyakorlója - jelen esetben a Kecskeméti Törvényszék elnöke - ellenőrzési eljárást kezdeményez az OBT-nél. A törvény kimondja azt is, hogy a bírót fel kell menteni, ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a vagyonnyilatkozatában - a vele közös háztartásban élő hozzátartozók adatait is ideértve - lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl, illetve elhallgat, vagy a vagyonnyilatkozatát és a személyes adat kezelésére felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja.