Szebb Jövőért-ügy: Pert indíthatnak a rasszista kijelentések miatt

2014.04.29. 08:28

A Népszabadság szerint az új Ptk. alapján pert indíthatnának a roma kisebbséghez tartozó személyek a Gyulai Törvényszék egy bírájának a Szebb Jövőért Egyesület feloszlatására irányuló ügyben hozott ítélete miatt. 

Mint azt az Index is megírta, a dr. Mucsi Erika által jegyzett ítélet indoklásában a bírónő olyan megdöbbentő, egyértelműen cigányellenes okfejtésekbe bonyolódott, mint például, hogy

A »cigányság« mint kategória nem elsődlegesen faji alapon értelmezhető, hanem az ekként jelzett életformát követő, faji hovatartozástól függetlenül a lakosságnak egy elkülönült, a többségi társadalom hagyományos értékeit és a már hivatkozott jogszabályok által is védett értékeket semmibe vevő csoportjaként, akik egy bizonyos munkakerülő életforma, a magántulajdont, együttélési normákat nem tisztelő erkölcsi felfogás követői.

Magyar György ügyvéd szerint az új polgári törvénykönyv (Ptk.) szerint ugyanis akit „személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért”. Erre pedig akkor is lehetőség van, ha egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget illetnek súlyosan sértő vagy indokolatlanul bántó kifejezésekkel, és ebben az esetben az érintett közösség bármely tagja keresetet nyújthat be.

Az ügyvéd a lapnak úgy nyilatkozott, hogy Mucsi Erika az ítélkezés során nem magánszemélyként, hanem hivatalos minőségében nyilatkozott, ezért nem ellene, hanem a bíróság ellen lehet pert indítani. Kérdéses azonban, hogy erre van-e még lehetőség, ugyanis a Ptk. szerint a jogsértés megtörténtétől számított harminc napon belül kell a keresetet benyújtani. Gyulán az ítélet március 24-én született, ugyanakkor jogértelmezés kérdése lehet, hogy ezt a határidőt a szóbeli ítélet kihirdetésétől, illetve az írásba foglalt végleges szöveg kézbesítésétől kell-e számítani.