Az akkreditációs bizottság keményen beszólt a kormánynak

2014.08.01. 11:15 Módosítva: 2014.08.01. 11:17

A sebtében végrehajtott törvénymódosítás, az egyetemi tanári kinevezések megengedő volta, a MAB minőségi kifogásainak figyelmen kívül hagyása miatt kétséges, hogy a közelgő értékelésnél a MAB megfelel-e az európai felsőoktatási akkreditációs szervezet (ENQA) tagságnak. Az esetleges kudarc hatalmas erkölcsi és anyagi károkat okozhat a magyar felsőoktatásnak, tette közzé a testület.

A hazai egyetemeken csak akkor indulhatnak képzések, ha ezeket a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) szakmailag megfelelőnek talál. A MAB leginkább azt bírálja, hogy a felsőoktatási törvény legutóbbi módosításakor engedményeket tettek a tudományos fokozatoknál. Az új szabályok szerint a  sporttudományok területén a doktori fokozattal egyenértékűnek fogadják el az olimpián, a siketolimpián vagy a paralimpián elért 1-3. helyezést, míg a művészeti felsőoktatásban bizonyos díjak ugyanígy annak minősülnek. Mint megírtuk, a tudományos fokozatok rendszerének fellazítása mögött az állhat, hogy néhány helyen új rektorok lehessenek.

A MAB szerint a legutóbbi módosítás olyan paragrafusokat emelt a törvénybe, melyek az egyetemi tanárok presztízsét megkérdőjelezik.

Indokolt, hogy egyes területeken alkotói eredmény alapján legyen a kiváló szakember professzor, ám a művészetek, sporttudomány területén is csak azok váljanak egyetemi tanárrá, akik kiváló oktatók és nem csak neves művészek, sportolók. Utóbbiak számára megfontolandó speciális egyetemi tanári cím adása, szigorú minőségbiztosítási eljárással. 

A MAB szerint a magyar felsőoktatás az átgondolatlan törvénymódosításokkal és PPP-beruházásokkal, a demográfiai adatokat figyelembe nem vevő oktatáspolitika miatt nehéz helyzetbe került. A helyi érdekeket előtérbe helyező támogatások a források szétaprózását, a képzések színvonalcsökkenését eredményezték. Nem halogatható ezért a felsőoktatás szervezetének, finanszírozásának átgondolása, és egy koherens felsőoktatási törvény elfogadása.

Ha a MAB nem lesz tagja az ENQA-nak, veszélybe kerülhet a Magyarországon kiadott diplomák külföldi elismertsége. Az ENQA tagjainak ötévente bizonyítaniuk kell, hogy megfelelnek-e felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek. A MAB esetében a testület idén januárban„"nem teljes megfelelést” állapított meg a függetlenség és finanszírozás esetében

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma akkor azt közölte:  a MAB tagságát nem függesztették fel, a kormány pedig  semmiféle módon nem sértette meg a szervezet függetlenségét és nem helyezte kormányirányítás alá a szakértői testületet. A MAB-ot nemrég  a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy-egy delegáltjával bővítették. A kormány felhatalmazást kapott arra, hogy rendelettel szabályozza a MAB elnökének, tagjainak, tisztviselőinek tiszteletdíját, és a MAB létrehozásával, működésével összefüggő kérdéseket.

A MAB-nak  2015 novemberéig újabb nemzetközi értékeléssel  kell bizonyítania, hogy  finanszírozása és az intézmény  függetlensége  megfelel az európai sztenderdeknek.    • Hírek
  • Támogatások