Néhány helyen pontosítanák a köznevelési törvény módosítását

2014.11.28. 13:54

Több módosítót is benyújtottak kormánypárti képviselők a köznevelési törvényhez. Az Országgyűlés kedden kezdte tárgyalni a köznevelési törvény módosítását. A módosító csomagot Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár azzal indokolta, hogy be kell építeni a törvénybe az új tapasztalatokat, több helyen pedig rövidítik a szöveg terjedelmét - bizonyos dolgokat nem a törvényben szabályoznak majd.   

A csomaghoz több kormánypárti módosító indítvány is érkezett. Az egyik szerint nincs összahangban a köznevelési törvény szellemiségével, hogy gazdasági társaságok is nyújthassanak pedagógiai szakmai szolgáltatást. Ezt a lehetőséget ezért kizárnák.

Más fideszes képviselők módosító javaslata egyértelműen elhatárolná az iskolák fenntartójának (Klik) és működtetőjének (önkormányzat) feladatait. Egyértelművé tennék, hogy az önkormányzatok feladata az épület, udvar, konyha működtetése, míg a Klik felel például az oktatáshoz szükséges bútorzatért és a taneszközökért.

Egy másik kormánypárti módosítás szerint a települési és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetében is indokolt az állami pedagógiai-szakmai szolgáltatás. A nemzetiségi önkormányzatok ugyan jogosultak saját pedagógiai intézetet fenntartani, de amennyiben ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni, akkor számukra is az Oktatási Hivatal kell hogy nyújtsa a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

Rögzítenék, hogy a működtető által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket, továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. Fenntartanák a jogszabályban annak a lehetőségét is, hogy a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtető hozzájárulást igényeljen.

Egy módosító javaslat rendezné azt a pénzügyi helyzetet is, ha az ellátásra kötelezett önkormányzat területén megszűnő, óvodai ellátást biztosító magán-, egyházi vagy önkormányzati intézménybe járó gyermekek ellátására, óvodai csoportok átvételére a kormányhivatal más önkormányzat óvodáját jelöli ki.

Mivel a gyerekek lemaradása sok esetben már az óvodában elkezdődik, egy módosítással már ebben az életkorban kialakítanának egy jelzőrendszert a veszélyeztetett gyerekek azonosítására. Ezzel jelentősen csökkenthető lenne a későbbi lemorzsolódás és annak társadalmi költsége,.  • Hírek
  • Hírek