Béla
8 °C
15 °C

Ilyenek szobrokat még nem látott. Szavazzon, melyiket állítsák fel!

2014.12.08. 13:32

Ha a Kedves Olvasó nem egy barlangban él, akkor nyilván a környékére is telepítettek már néhányat azokból a kedélyes szobrokból, kutyás kislányból, pocakos rendőrből, csárdásozó néptáncosból, amelyek közvetlen stílusban mesélnek az élet egyszerűségéről. És arról a szépségről, amit anélkül is meg lehet találni, hogy az állampolgár mondjuk a korrupció ellen tüntetgetne.

A szaksajtóban neoszocreálként emlegetett zsánerszobrok legjobbjait itt be is mutattuk. A műfaj egyébként nem bonyolult: a szobrok szóljanak a mindennapi életről, magasságuk pedig ne legyen nagyobb, mint a szobrot felavató politikusé. A magyar neoszocreál egyetlen hibája az, hogy az élet közeli szobrokat megrendelő politikusok sajnos keveset találkoznak a valódi élettel, ezért néhány jellegzetes alakot kifelejtettek.

Ismerje meg a köztereinkről hiányzó zsánereket, amelyek felállításával valóban emléket állíthatunk korunknak. Cikkünk nem puszta ismeretterjesztés. Szavazzon a szoborterveinkre, hogy a győztest beadhassuk a Fővároshoz, ahol a művet a választópolgárok akaratát tiszteletben tartva remélhetőleg el is készíttetik. A lelkes szavazók így majd méltó módon róhatják le tiszteletüket kedvenc szobruk előtt.

Áltelefonáló államtitkár újságíró elől menekül


A kétalakos szoborcsoport a 21. század eleji magyar demokráciának és politikai transzparenciának állít emléket. A kompozíció vezéralakja az államtitkár, akinek testtartása egyszerre összeszedett, ám mégis dinamizmust sugall. Előre mutató kezében mobiltelefon, amelyen áltelefonálást folytat, ezzel is hangsúlyozva pozíciója jelentőségét.

Az államtitkár alakját ellenpontozó riporter dinamizmusa elegancia helyett agresszióval keveredik. A politikus felé lökött kezében a mikrofon a zaklatás eszköze: a rá nem tartozó titkokat akarja kifürkészni. A riporter mindkét lábával a földhöz tapad, miközben az államtitkár szinte elszakad a talajtól, egy másik, éteribb dimenzióba tartva. A két alak közt megmutatkozó morális távolság oldja fel a konfliktust, és teszi a szoborcsoportot a nehézségektől sem riadó magyar politikus emlékművévé.

Javasolt helyszín: Parlament környéke, vagy Budapest bármely reprezentatív helyszíne (Sándor palota).

Elromlott trolit toló utasok emlékműve


Bár a kor magyar társadalmára a széthullottság, az összefogás hiánya a jellemző, néha mégis megvalósul az az összhang, amely nemzetté teszi a különálló embereket. Ilyen szép pillanatokat teremtenek az elromlott trolibuszok, amelyeket az utasoknak kell betolniuk a következő megállóba. Az összefogásnak, a reménynek állít emléket ez a kétalakos, kedves szoborcsoport.

A mű szintén kedvelt fotópont lehet, amely beavatja a kompozícióba beálló embert a közösen végzett erőfeszítés szépségébe is. Ezáltal a mű a kormány közmunkaprogramjának népszerűsítéseként is értelmezhető, és támogatható.

Javasolt helyszín: Budapest bármely tömegközlekedési csomópontja közelében, vagy a Városligetben futó trolibuszvonalaknál.

A pisilő részeg szobra


Budapest a turisták szemében a régi épületek, ódon hangulatú utcák, és húgyszagú kapualjak városa. A megvilágítatlan sarkokban pisilő részeg ugyanolyan elválaszthatatlan eleme ennek a romantikának, mint a karácsonyi bódésorok.

A kifejező szobor a város kettősségéről vall. Az arany sugarat jelképező ujj lefelé mutat, miközben a megkönnyebbülő alak arca az ég felé fordul. Ugyanúgy, ahogy Budapest is egyszerre városa a folyónak, miközben utcái felett ott lebegnek Buda hegyei. A mű jól illeszkedne abba a sorba, amelynek legismertebb képviselője a brüsszeli Pisilő kisfiú. Az alak képeslapok, és közös fotók kedvelt szereplőjévé válhat.

Javasolt helyszín: A bulinegyed bármelyik sarka.

Mulató angol legénybúcsúsok szobra


Az önfeledten szórakozó angol férfiak olyan természetes részei az ezredforduló Budapestjének, mint a romkocsmák, vagy az utcasarkon az idős szüleiktől tízmilliós kölcsönöket átvevő politikusok.

Az angol turisták leginkább legénybúcsút ünnepelve, csoportosan érkeznek a fővárosba, ezért emlékművük is kétalakos. A főalak kezeit vidáman az égnek tartva ordít, szája a Liverpool, Liverpool szót formálja. Társa a hirdetőoszlopnak dőlve könnyít magán. A szoborterv egy másik változatában a két alak hiányos öltözékben áll, és csupán egy-egy, kotonra emlékeztető jelmezt viselnek.

Javasolt helyszín: Bármely belvárosi szórakozóhely környéke.

Mobilról zenét hallgató fiatal megmutatja kedvenc számát barátjának (aki nem hallja, mert fülhallgatóján más zene szól)


A vidám alkotás a mobiltelefon megjelenésével az utcákra visszatérő zeneszónak állít emléket. A kétalakos mű egyik alakja mobiljával fordul társa felé, aki felette elnézve az utcát szemléli. Laza testtartásuk a város fiatalos pezsgését ragadja meg.

A szoborcsoport része a köztér egy már létező korlátja, ezzel folytatva az 1989-es Kiskirálylánnyal kezdődő budapesti zsánerszobor-hagyományt. Ez a pozíció kedvelt fényképezkedési ponttá teszi a szobrot és környékét.

A mű kiegészíthető rejtett hangszóróval is, amely mozgásérzékelős rendszerrel játszana zenét, amikor látogató érkezik. Javasolt zene: Skrillex, végtelenítve.

Javasolt helyszín: Budapest egy jellemző találkozási pontja (Oktogon, Burger King előtt).

Ellenőr elől meglógó utas szobra


A BKV-ellenőr és az utasok konfliktusa több mint tömegközlekedési ügy. Párharcuk a magyar lélekből kiírhatatlan kurucos mentalitásról, és játékosságról szól. A civilizáció által is betörhetetlen, rakoncátlan lélek jelenik meg ebben a kétalakos szoborban, amely egyúttal egy jellegzetesen mai szituációt örökít át az utókornak.

A szobor azt a pillanatot ábrázolja, amikor a járműről leszálló nagyhangú ellenőr, és a bűnbánó utas viszonya egy pillanat alatt megváltozik. A szabad levegőn az utas kaján vigyorral futásnak ered, az ellenőr pedig kétségbeesetten szitkokat szór utána. Az életöröm kirobbanásának, és az újjászületésnek is mementója ez a vidám alkotás.

Javasolt helyszín: Bármely tömegközlekedési csomópont, de akár a magyar történelem szempontjából jelentős helyszín is. A kettő metszéspontjaként javasolható a 2-es villamos Kossuth téri megállója.

Tetszőleges kormány ellen tiltakozó tüntető szobra

A 21. századi magyar kormányok történelme azzal a határozott ívvel írható le, amely a lelkesült ígéretektől a teljes korrupcióba fulladásig tart. Ezen ív második felében jelennek meg a Parlament előtt azok a csoportok, amelyek ettől kezdve folyamatosan tiltakoznak az adott kormány ellen.

A kortárs történelmünktől elválaszthatatlan csoportra emlékezik a szobor, amely a művészettörténetből ismert, klasszikus testtartást ötvözi a jellegzetesen mai ruhadarabokkal. A tüntető kezében tartott transzparens üres, így erre akár az aktuális üzenetet is felerősíthetik az éppen tüntetők.

Javasolt helyszín: A Parlament, a Sándor palota, vagy bármely reprezentatív tér.

Csengő nélküli biciklis cigányt büntető rendőr emlékműve


A szoborcsoport a vidéki élet hangulatát csempészi a városba. A kedélyes zsáner egyúttal a rendről és a szabadság korlátairól is mesél. A cigány kerékpáros ugyanis nem szerelte fel járművét a kötelező tartozékokkal, mint például a csengő, vagy a küllőprizma, ezzel veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. A rendőr a mulasztásért a törvényben megszabott mértékű bírságot állapít meg.

Cikkünkben fel is tártuk, hogy visszaeső jelleggel kerékpározó romák már százezres bírságot is összegyűjtöttek, miközben a nem cigány magyarokkal semmilyen gond nincs, köszönhetően például annak, hogy a rendőrök őket nem állítják meg.

Javasolt helyszín: A város bármely pontja, de kedves színfoltja lehet valamelyik bíróság előtti térnek is.