Lőhetnek a pedagógus-életpályamodellnek

2014.12.12. 14:03 Módosítva: 2014.12.12. 21:18
Nem fognak a minimálbérrel nőni a pedagógusfizetések, ha hétfőn elfogadják a költségvetést és a hozzá tartozó megalapozó törvényjavaslatot. Az életpályamodell bevezetésekor Hoffmann Rózsa legfontosabb ígérete éppen az értékállóság volt.

Nem nőnek majd a minimálbérrel a pedagógusbérek, ha hétfőn az Országgyűlés elfogadja a költségvetést és a költségvetést megalapozó törvényjavaslatot

A javasolt módosítás biztosítja a pedagógus illetménytáblának és a pótlékalapnak a jelenlegi minimálbér szintjén való rögzítését.

– fogalmaz a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által jegyzett törvényjavaslat (kiemelés: Index). Más szóval

nem nőnének automatikusan a pedagógusbérek a minimálbér emelésével.

Az indokolás szerint azért kell az illetményrendszert „fix alapilletményre″ építeni és a pótlékalapot rögzíteni, mert „a mindenkori költségvetési peremfeltételek között lehet csak a közszférában az illetménynövelésről dönteni″.

A pedagógusok szeptemberi béremelésével biztosítják azok értékállóságát is, hiszen a fizetéseket a minimálbérhez kötik.

mondta Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár az életpályamodell indulásakor. 2013 végén úgy vonta le az új rendszer tapasztaltait, hogy „az új előmeneteli rendszer nemcsak nagyobb anyagi megbecsültséget jelent″, hanem

igazságosabbá, biztonságosabbá és kiszámíthatóvá

is tette a pályát. 

„A pedagógus életpálya-modell szerinti illetmény-előmeneteli rendszer vetítési alapja rögzítésre kerül oly módon, hogy az alapilletmény elválik a mindenkori minimálbértől és ehelyett azt a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ezzel a közszféra köznevelési szegmensében is a költségvetési peremfeltételektől függően alakulhatnak a jövedelmek″ – fogalmaz a javaslat, melyről hétfőn szavaznak a parlamentben.

Tíz százalékok, de mihez képest?

A kormány még 2011-ben rögzítette törvényben, hogy a tanárok bérét megemelik, és 2013 szeptemberétől elindult a pedagógus-életpályamodell. Itt írtunk akkor a változtatásról. Az utolsó pillanatban a beígért emelés 60 százalékát adta meg a kormány, a maradékot négy részletben, négy tanévre elosztva ígérte. A rendszer az aktuális minimálbérhez kötötte volna a tanárok fizetését. Arról a javaslat is ír, hogy a kormány a 2017–2018-es tanév végéig „a tanévváltásokhoz kapcsolódva további 10–10%-nyi többletkiadásra vállalt garanciát″. 

A törvényjavaslatban arról is írnak, hogy a vállalkozások és alapítványok által fenntartott iskolák esetében a kormány nem garantálná a pedagógusok „bérének és járulékainak megfelelő mértékű állami hozzájárulást″.

A vállalkozások és az alapítványok esetében indokolt e garancia oldása, tekintettel arra, hogy e körtől elvárható a nagyobb szerepvállalás a feladat finanszírozásában, hiszen széles körben lehetőségük van tandíjak, térítési díjak megállapítására.

„Javasolt, hogy a mindenkori költségvetés teherbírása függvényében járuljon hozzá az állam a magánintézmények fenntartóinak köznevelési feladatellátásához″ – fogalmaz a javaslat.

Hangsúly a megbecsülésen

Cikkünkkel a minisztériumot is megkerestük, az EMMI köznevelésért felelős államtitkársága ezt válaszolta kérdéseinkre: „A pedagógusok voltak az elsők, akiknek a kormány életpályát kínált, és ennek részeként béremelést is. A jövő évi költségvetésben is benne van a következő béremelés fedezete, 38 milliárddal növeljük a pedagógusok jövedelmét a 2014. évihez képest. A béremelés 2016-ban, majd 2017-ben is folytatódik, amelyre a 326/2013-as kormányrendelet biztosít garanciát. Ilyen mértékű ágazati béremelés nem volt más területen, tehát a pedagógusok kedvező helyzetben vannak. A kormány a pedagógusi munka megbecsülésére nagy hangsúlyt fektet.

A pedagógusok előmeneteli rendszere a köznevelési törvénynek megfelelő ütemben zajlik, 2014 után 2015-ben is növekszik a pedagógusok bérére fordított állami kiadás. Egy év leforgása alatt háromszor is emelkedett a pedagógusok alapilletménye 2013. szeptembere és 2014. szeptembere között. 2015. január 1-jétől csaknem 23 ezer pedagógus léphet Pedagógus II., illetve Mesterpedagógus fokozatba, amelynek eredményeképpen nő az alapilletményük.

A pedagógus életpályához tartozó béremelés 2015. szeptember 1-jétől vonatkozik azokra a nevelő-oktató munkát segítőkre – például pedagógiai asszisztensekre – is, akik rendelkeznek pedagógus szakképzettséggel. A béremelés fenntartótól függetlenül minden pedagógusra vonatkozik.″