Kapcsolati erőszak: fél év alatt 20 bűnügy

2015.03.12. 12:37

A héten megjelent az első olyan nagy ügyészségi statiszisztikai kiadvány, amelyben már szerepel a kapcsolati erőszak is. A Legfőbb Ügyészség most tette ki a honlapjára a 2013-as év bűnözéséről szóló tájékoztatót, ebben olvasható az adat, hogy 2013-ban 20 kapcsolati erőszak néven futó bűncselekményt regisztráltak.

A parlament hosszú vitatkozás végén és a vakkomondor-botrány után nem sokkal 2013. június 3-án szavazta meg, hogy a júliusban az új Büntető Törvénykönyv már ezt az új tényállást is tartalmazva lépjen hatályba. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a családon belüli erőszak elnevezés kerüljön be a Btk.-ba, de ehelyett felmerült a „hozzátartozó bántalmazása”, aztán ez fideszes képviselőnők javaslatára háztartáson belüli erőszakra változott, a végső megoldás pedig a kapcsolati erőszak lett.

A törvény most azt mondja:

Aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen

a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít,

b) a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ha az agresszor rendszeresen könnyű testi sértést vagy becsületsértést követ el, akkor a büntetés 3 évig mehet fel, ha pedig súlyos testi sértésről, személyi szabadság megsértéséről vagy kényszerítésről van szó, 5 év is kiszabható, és 1 év a minimum. A kapcsolati erőszakot csak magánindítványra büntetik.

Azzal, hogy 2013 júliusától év végig, vagyis nagyjából fél év alatt 20 ilyen bűnügyet regisztráltak, a kapcsolati erőszak önálló tényállássá tevésének máris több a gyakorlati következménye, mint például "a kiszolgáltatott személy megalázása" tényállásnak, amelyet Kocsis Máté ötlete nyomán 2012 január elseje óta tilt és fenyeget két évi szabadságvesztéssel a törvény. Ebből a bűncselekményből 2012-ben 3-at, 2013-ban 1-et regisztráltak.