Paulina
20 °C
35 °C

Most lehet véleményezni a menedékjogról szóló törvényt, de mire elovassa, már le is késett vele

2015.06.19. 17:34 Módosítva: 2015.06.19. 21:09

Update: itt vannak a módosítások

A Helsinki Bizottság szerint a kormány „arcpirító, és nem kíváncsi a szakmai véleményekre” a menedékjogról szóló 2007. évi LXXXX. törvény módosításának elfogadásakor, hiszen aznap, hogy benyújtották a módosítást, már le is zárják a véleményezést.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ma (pénteken) benyújtották, és a véleményezés határidejének is a mai napot adták meg. Ahhoz azonban, előbb el kell olvasni és össze kell vetni a hatályos normával, EU-rendeletekkel, egyezménnyel, gyakorlattal. Szép feladat.

Az MTI szerint a menedékjogról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslat részletezi, hogy a menekültkénti elismerést kérők személyazonosításra alkalmas, hiteles okmányok hiányában kötelesek minden tőlük telhetőt megtenni személyazonosságuk tisztázása érdekében; így például felvenni a kapcsolatot családtagjaikkal, származási országuk hatóságaival, amennyiben nem azok üldözik.

A menekültkénti elismerést kizáró okok kiegészülnének a terrorcselekménnyel, a terrorizmus finanszírozásával, illetve az ezekre való felbujtással; s nem lehet menekültként elismerni azt a külföldit sem, akinek magyarországi tartózkodása a nemzetbiztonságot sérti vagy veszélyezteti.

A tárca pontosítaná a menekültügyi őrizet feltételeit is. Ezt érvényesíteni lehetne azon külföldiekre is, akik Magyarországon nem terjesztettek elő menedékjog iránti kérelmet, azok esetében pedig helye van a dublini egyezmény szerint átadásnak, azaz más állam folytatja le velük szemben a menekültügyi eljárást. Az őrizet időtartamának meghosszabbítását a hatóság többször indítványozhatja, de az őrizet teljes időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot.

Új elem lenne, hogy az elismerésüket kérők kivételesen nagy száma esetén az őrizetet más helyszíneken, elkülönítetten is végre lehetne hajtani. Ezt a menekültügyi őrzött befogadó központok kapacitásával és a menekültügyi hatóságok terheire hivatkozva indokolja a tervezet.

A gyorsított eljárásban lehetne dönteni a kérelem megalapozottságáról egyebek mellett akkor,

  • ha a kérelmező mind menekültkénti, mind oltalmazottkénti elismerés szempontjából csak lényegtelen információkat közöl;
  • olyan országból származik, amely szerepel a biztonságos származási országok európai uniós vagy jogszabályban meghatározott nemzeti listáján;
  • félrevezette a hatóságokat a személyazonosságára vagy állampolgárságára vonatkozóan;
  • feltételezhetően rosszhiszeműen megsemmisítette vagy eldobta személyazonosító vagy úti okmányát;
  • kizárólag azért nyújtott be kérelmet, hogy idegenrendészeti kiutasítás végrehajtását késleltesse vagy meghiúsítsa;
  • Magyarország területére jogellenesen lépett be, vagy tartózkodását jogellenesen hosszabbította meg. A döntéssel szemben bírósági felülvizsgálatot lehet kérni.

A hatóság megszüntethetné az eljárást, ha a kérelmező a számára kijelölt szálláshelyet vagy tartózkodási helyet 48 óránál hosszabb időre engedély nélkül elhagyva ismeretlen helyre távozik.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabály a többi között azzal egészülne ki, hogy az idegenrendészeti hatóság lefoglalhatná az érintettek által szándékosan okozott kár ellenértékét, illetve bizonyos esetekben a tartásukra, ellátásukra fordított összeget. Utóbbi alól kivételt jelentenek a humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkezők, illetve a menekültügyi hatóság vagy bíróság által nemzetközi vagy kiegészítő védelemben részesített harmadik országbeli állampolgárok.

Pedig a menekültek helyzetét testközelből ismerő civilek véleményére nem ártana adni, lévén, hogy

  • 2014-ben 13,9 millió (közel másfél Magyarországnyi) ember vált újonnan menekültté, azaz kényszerült arra, hogy háborúk és üldöztetés elől menekülve hátrahagyja az otthonát,
  • a Frontex friss térképe szerint 2015 januárja és májusa között at EU külső határai közül Magyarországon történt a legtöbb illegális határátlépés, és
  • Magyarország 2014-ben a 9. lett a beadott menedékkérelmek világrangsorában, miközben kevesebb, mint 3000 menekült él itt, a frissen érkezők közül szinte mindenki amint teheti, továbbáll.

Összefoglaló cikkünket itt olvashatja a témáról.